Monthly Archives: June 2019

The Burning Man (Balla, a gyújtogató)

Originally posted on Jhnnsclvn's blog:
Pünkösd van, a Szent Lélek kiáradásának ünnepe. “És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.” (ApCsel. 2, 2.) Nekünk nincsen ilyen szerencsénk, ránk…

Posted in Uncategorized | Leave a comment