Putsch in the Calvinist Church (Megpuccsolták a tiszántúli püspökjelöltet)

Putsch in the Calvinist Church (Megpuccsolták a tiszántúli püspökjelöltet)

Posted by karoligaspar – október 4, 2014

putyini helycserés támadás

 

Fekete-Medvegyev

Czapp József lelkipásztor

Szerző: Tiszántúli atyafi

 

Diktatórikus eszközökkel döntöttek a Tiszántúlon a püspöki jelölés dolgában. Dr. Fekete Károly lesz a püspökjelölt, akik pedig Vad Zsigmondot szerették volna a püspöki székben, most nézegethetnek vagy panaszkodhatnak. De még ennél is rosszabb a helyzet: Bölcskei sem vonul félre, hanem tovább folytatja gazemberkedését, ezúttal nem a püspöki, hanem a rektori székben. Magyarán nem történik más, csak alkalmazzák a putyini-medvegyevi formulát: Fekete és Bölcskei helyet cserélnek. Az is világos már, miért kellett nemrég olyan hirtelen, “svarcban” megváltoztatni a püspökválasztási törvényeket úgy, hogy ne csak gyülekezeti lelkipásztort lehessen megválasztani, hanem “lelkészi jellegű” docenseket, professzorokat is. Ez a törvény, a lex Fekete teszi lehetővé Fekete megválasztását.

http://nol.hu/belfold/boritott-a-lelkesz-lezsiroztak-a-debreceni-puspokvalasztast-1490327

Czapp József lelkipásztor, Bölcskei egykori Mikepércsre száműzött titkára, a Bölcskei által kihasznált és megalázott Czapp Enikő édestestvére, azonban nem hagyja annyiban, leleplezi a háttérpaktumot, méghozzá a Népszabadságban. Világosan megmondja: nem hajlandó falazni ehhez az alávaló komplotthoz, a választók semmibe vételéhez, a püspöki hely “lezsírozásához”, ahogy ő nevezi.

Persze a lex Fekete nemcsak Feketének kedvez, hanem a többi, hasonló helyzetű ambíciózus figurának is. Balla Péternek, a Károli érdemtelen rektorának például, aki Bölcskei és Tarr biztatásában hirtelen szintén a Teremtő szavát vélte meghallani, hogy ő legyen a Duna-mellék püspöke. A Bölcskei-Balla paktum Szabó István jelenlegi püspök kigolyózására szolgál. Balla mögött áll az egész Hegedűs klán Takaróstul, valamint a fél Jobbik, már aki nem táltoshitű.

De jól jöhet ez az átabotában megfogalmazott törvény a becsvágyó Köntösnek is a Dunántúlon. Elvégre neki,  a lovagkereszttel kitüntetett  vaszari szkinhednek gyülekezete nincs, ha felmerészkedik a szószékre, egyik hibát a másik után követi el. Egy nagyon komoly tudományos munkát végző közösség élén áll, n. b. majd mind katolikusok, ezeknek munkájához mit sem ért, ezt álfilozófiai nyelvezettel próbálja leplezni, és közben püspökségről ábrándozik.

Minden nagyrabecsülésünk Czapp nagytiszteletű úrnak, aki már korábban is nyilvánosan kemény kritikát gyakorolt az egyházvezetéssel szemben, és aki most is le merte rántani a leplet erről a gyalázatos összeesküvésről. Aki még nem feledkezett meg a presbiteri, alulról építkező egyház több évszázados hagyományáról. Arról a hagyományról, amit éppen most akar sárba tiporni a politikailag irányított egyházvezetés. Bölcskei nemcsak Orbántól tanult – agresszivitást, a pénz iránti mohóságot -, hanem a volt szovjet despotáktól és utódjuktól, Putyintól is. Attól a diktátortól, aki maga mellé vette a báb Medvegyevet, aztán cserélgeti vele a helyet. Hol ő uralkodik, hol ő uralkodik. Ezt a posztszovjet módszert leplezte le aszókimondó és gerinces Czapp József mikepércsi lelkipásztor.

Czapp Józsefnek igaza van: nincs béke az egyházban. És nem is lesz addig, míg az egyházvezetés meg nem tér a krisztusi, kálvini alapokhoz. Vagy amíg el nem zavarjuk őket mind a pusztába, oda ahova valók.

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Putsch in the Calvinist Church (Megpuccsolták a tiszántúli püspökjelöltet)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s