Canon war (Kánonok harca)

Canon war (Kánonok harca)

Szerző: karoligaspar BE augusztus 22, 2012

Kulcsár Szabó Ernő a nemzeti ikonok ellenA nemzeti ikonok védelmezője

Szerző: Mackie Messer

Kulcsár Szabó Ernő a Károli által képviselt nemzeti értékek és eszmények hátába vágta a kést.

A hagyományosan augusztus közepén megrendezésre kerülő tokaji írótábor a népi-nemzeti elkötelezettségű írók és irodalmárok találkozója. Így történt ez az idén is. Az idei összejövetel fő célja az volt, hogy az 1945 és 1965 közti időszakban „elhallgattatott írók visszeemelődjenek az irodalmi köztudatba”. Mint felhívásukban fogalmaznak: „A diktatúra évtizedei kártételei sokféle módozataira csak módszeres, közös erőfeszítéssel deríthetünk fényt mi írók, irodalmárok”.

Mindenekelőtt persze egy íráskészség-fejlesztő kurzust javasolnánk a megfogalmazóknak: ilyen hosszú, többszörös birtokviszonyt az elegáns és szemléletes magyar stílus nem visel el. De a LÉNYEGET természetesen ÉRTJÜK, mi több, egyet is értünk vele: a nemzeti elkötelezettségű és a transzszilvanizmust képviselő szerzőknek igenis van helye a magyar irodalmi kánonban.

Nem így gondolja ezt azonban a magyar posztmodern koronázatlan pápája, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus. Annyira nem így gondolja, hogy az ELTE BTK MIKTI (Magyar Irodalomtudományi és Kultúratudományi Intézet) nevében ellenvéleményt tesznek közzé az Élet és Irodalomban, amelyben harciasan szembeszállnak a tokaji felhívás betűjével és szellemével. Mint fogalmaznak: „Intézetünk elfogadhatatlannak tartja a felhívás előítéletekkel és kifejtetlen célzásokkal teli általános ítéleteit.”

Ezek kemény szavak: különösen, mivel kifejtetlen marad, milyen „előítéletekre” és „kifejtetlen célzásokra” gondol KSZE akadémikus és Intézete. Mivel gyakorlott olvasói vagyunk az akadémikus és köre publikációinak, tudjuk jól: az az előítélet, amit ő annak tart. Szótári és pragmatikai jelentés az ő ad hoc jelentéskonstituálásának a nyomába sem iramodhat. KSZE az újságírónak, Sándor Zsuzsannának kifejti írásának intencióját, ekképp: sokan megkeresték őket, hogy „védjük meg hivatásunk presztízsét, hiszen itt az egész szakma lett politikailag meggyanúsítva”. (Eltiltva és elfelejtve. 168 óra. 2012. augusztus 16.) Csodálkozunk, KSZE ennyire kívülről vezérelt lenne, ha sokan szólnak neki, rögtön kiad egy kommünikét?

Másrészt persze tudjuk jól, milyen írókat akarnak a tokaji táborban összegyűltek jól megérdemelt helyükhöz juttatni a nemzeti Parnasszuson (kánonban) és tantervben (NAT). Mindenekelőtt Wass Albert, Tormay Cécile és Nyirő József munkásságáról van szó. Róluk mondta Takaró Mihály irodalomtörténész, az Oktatási Hivatal külső munkatársa, hogy ezek az írók „valódi patrióta szellemmel közelítettek a nemzeti sorskérdésekhez” (tortenelemportal.hu 2012 febr. 23.).

Kulcsár-Szabó akadémikus és köre nem így látja: csak gúny és nevetség tárgya az ő szemükben a nemzeti fátummal pörölő, a magyarság évezredes sorsával küzdő hazafias író. És azok az irodalomtörténészek és olvasók nemkevésbé, mint Takaró Mihály, akik nem szűnnek meg harcolni azért, hogy a fiatal nemzedék a magyar kultúrának ebből az élő hajtásából merítsen vigaszt és erőt. Kulcsár-Szabóék posztmodern szemléletében csak a libertinárius szellemiségű, az írást konstruáló-dekonstruáló nyelvi játéknak tekintő szerzőknek van helyük.

Közben azonban Kulcsár-Szabó Ernő és minden nemzeti értéken brutálisan gúnyolódó libertinárius, posztmodern klikkje valósággal megszállta a nemzeti értékek fő védőbástyájának számító Károli Bölcsészettudományi Karát. KSZE menye, Hansági Ágnes a beszédaktuselmélet primitív félreértelmezésével teszi csúffá Márai egyik remekművét, Hermann Zoltán, KSZE volt doktorandusza pedig úgynevezett tanulmányaiban a legocsmányabb obszcén asszociációkat tulajdonítja Csokanainak és Arany Jánosnak. A KSZ klán külső tagjainak: Dánél Mónikának, Korner Veronikának, Bednanicsnak, Eisemannak, Szilágyinak és az ifjabb KSZ-nak is hatalmas összegeket fizet a Károli különféle – koholt – jogcímeken.

A Károlit valójában Kulcsár-Szabó irányítja, ő szabja meg, kit vegyenek fel és kit bocsássanak el – különös gyűlölettel üldözi az értékteremtő protestánsokat. Szabó András, Balla Péter, sőt még Sepsi Enikő is az ő parancsait követik. És közben talán észre sem veszik, milyen mélységesen lenézi, megveti, senkinek tekinti őket az általuk ájultan tisztelt akadémikus.

Most megtudhatják még ők is, hiszen éppen azt az írói kört gyalázza meg, amely a Hegedűs család – ebbe házasodott be a jelenlegi rektor, Balla Péter – legfőbb igazodási pontja. “Vona Gábor avatta fel Tormay Cécile emléktábláját 2009-ben a Hazatérés templomában, ahol is ifj. Hegedűs Lóránt misézett” – írja a 168 óra. Azon kár meglepődni, hogy a ballib újságíró azt sem tudja, hogy egy református templomban istentiszteletet tartanak és nem misét. A tény még tény marad. Azoknak az íróknak a szobrai diszítik a Hazatérés templomát, akiket most KSZE brutálisan kitiltott a nemzeti kánonból.

Még Nyirő Józsefnek, aki maga katolikus volt, kiugrott pap, van némi református kapcsolata. Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2012. május 27-én Székelyudvarhelyen részt vett Nyirő József emlékünnepségén. Ennek kapcsán vitába keveredett a Nobel-békedíjas Elie Wiesellel és még a knesszetből is kitiltották. Ezt azonban egy nemzeti elkötelezettségű hazafi derűjével fogadta.

Mint tudjuk, Kövér László református, pápai születésű. Az is közismert, hogy Szabó András a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulóját egy szenzációs bejelentéssel fogja emlékezetessé tenni. Bebizonyítja, hogy a Kátét nem az a személy fordította, akinek a márványtáblák és teológiai szövegek tulajdonítják, hanem Kövér László egyik őse. A gyakorlott és paszionátus hamistanúzó és okirathamisító Szabónak ez nem fog nehezére esni.

Mi pedig arra vagyunk kíváncsiak, mikor veszik már észre a Károli vezetői, hogy a Kulcsár-Szabó klán vezetője és tagjai, miközben könyékig vájkálnak a Károli kasszájában, és valósággal kifosztják azt, milyen mérhetetlenül lenézik és megvetik őket és a legszentebb nemzeti értékeket.

Tetszett a bejegyzés?

Legyél te az első akinek tetszik!

A bejegyzés létrehozva augusztus 22, 2012 – 3:20 de. and is filed under ELTE, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ernő. Címke: , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Csinálhatsz Hagyj üzenetet, vagy trackback a saját honlapjáról!. Bejegyzés szerkesztése.

200 hozzászólás – “Canon war (Kánonok harca)”

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s