Agent Guszti’s Festival (Guszti ügynök fesztiválja)

Jhnnsclvn's blog

Humbug Zsinat Humbug Zsinat

Bölcskei Gusztáv egykori III/III-as ügynök és százmilliós nagyságrendű közpénzek elsikkasztója hétvégén ünnepelteti Kárpát-medencei “református pápává” koronáztatásának 5. évfodulóját. Pedig a Generális Konvent egy jogilag be sem jegyzett szervezet. A magyar reformátusság egyetlen legitim szervezete a Tanácskozó Zsinat, amely már 1995-ben megalakult. Az ún. “Generális Konvent” ennek a legális szervezetnek ellenében, azt önhatalmúlag eltörölve jött létre. Az ún. “Generális Konvent” nem a reformátusságot képviseli, hanem az egykori kommmunista ügynökhálózat szellemi továbbélését. A “Konvent” Bölcskei feudális kiskirályságának szimbóluma, nem a református egységé. A szégyenletes esemény évfordulójáról a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkiszolgálat főtikárának, Tóth Miklósnak 2010. júliusában kelt tiltakozó levelével emlékezünk meg. – A szerk.

Szerző: Tóth Miklós

Állásfoglalás
a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata (TZs) kapcsán

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának létrejöttét az egyházon belüli, háttéri kommunista hálózat kezdettől fogva igyekezett megakadályozni, késleltetni, elgáncsolni. Tapasztalatuk ezt a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) történelmében is. A…

View original post 402 more words

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s