Catch-22 (A 22-es csapdája)

Jhnnsclvn's blog

Szerző: Gusztos István

Bölcskei intézkedett…

Levelet írt – kissé megkésve ugyan, de biztosan alaposan meg kellett fontolnia a dolgot: a kapkodás csak kárt okozott volna… Teljesen jogos hát, hogy az „akkurátus és fokozatos” egyházjogi eljárás érdekében emelt szót!

Boelcskei

A körültekintő gondosság messzemenően indokolt: ugyanis ifj. Hegedűs Lóránt reformátusként igyekezett tenni egyházáért, „de nézetei, cselekedetei nem mindenben egyeztek a Szentírás tanításaival” – ja, ezt Bölcskei úr Horthy Miklósról írta, arról a „hisztériakeltésről” szólván, amely a szoborállítás után a magyar közéletben (meg a külföldi, például amerikai gyarmatosítók körében – teszem hozzá) „lábra kapott”.

Érdekes volna megtudni, hogy Bölcskei úr szerint Horthy szavai és tettei miben is egyeztek meg a Szentírás tanításaival? Valami nagyon fontosban kell felismernünk az egyezést, másképp Bölcskei úr aligha leplezte volna le a „kormányzó őfőméltósága” emléktábláját Debrecenben – a kálvinista Rómában!

Hogy Horthy tevékenysége, gondolkodásmódja mély nyomokat hagyott a magyar reformátusok körében, azt bizonyította az a nagyszámú lelkész is…

View original post 713 more words

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s