Potholes and traps on Pál’s way 2. (Kátyúk és kelepcék a páli úton 2.)

Jhnnsclvn's blog

Pál József párttitkár

Szerző: Szegedi Kolléga

Mészáros Mártont a 2009. március 26-i károlis PhD-csalása miatt feljelentették a BRFK-n. Már büntetőeljárás alatt állt, amikor a kamu dolgozatával 4 hónap múlva jelentkezett PhD-eljárásra a SZTE-n. Pál József a számos szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére bűntársával, Klukovits Lajossal nemcsak fogadta a bűnügy gyanúsítottját, hanem 2010. november 24-én keresztülboxoltatta a védést a Szegedi Tudományegyetemen ugyanabban a témában, ugyanazzal a címmel, amivel a Károlin is próbálkozott. 2010. november 24-re két védést hirdettek meg a SZTE Doktori Intézetében ugyanazzal a címmel, ugyanarra az időpontra, ugyanbba a terembe, az egyiket Mészáros Márton, a másikat Mészáros István nevére. A meghívón és a disszertáció címlapján Mészáros István neve szerepelt, a meghívóhoz feltöltött pdf dokumentum belsejében azonban Mészáros Márton. A meghívón Fried István szerepelt témavezetőként, a disszertáció fedőlapján is, a csatolt dokumentum belső címlapján azonban Hansági Ágnes, mint ahogy a köszönetnyilvánításban is. Az országos doktori adatbázisban egyidejűleg fentlévő, elmaradtként…

View original post 199 more words

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Potholes and traps on Pál’s way 2. (Kátyúk és kelepcék a páli úton 2.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s