Hommage a Szilagyi

Jhnnsclvn's blog

Szilágyi

Szerző: Építőmester

Három éve, hogy nyolcvankét éves korában elköltözött az élők sorából a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának első dékánja: Szilágyi Ferenc. Tudós nyelvészként, filológusként tartják számon, pedig nagy formaérzékű költő is volt, akinek az 1956-os magyar forradalom csodájáról szóló kötetét lehetetlen megrendülés nélkül olvasni. Írt cselekményes ifjúsági regényeket is. Sokirányú tevékenységének közös nevezője a magyar nyelv iránti csodálata és szeretete volt. A magyar nyelvet szolgálta és kutatta a MTA Nyelvtudományi Intézetében, a Debreceni Tudományegyetemen, a Károli Gáspár Egyetem Bölcsészettudományi Karán, utolsó munkahelyén. Sokoldalúságára jellemző, hogy míg 1958-ban bölcsészdoktori címet, 1966-ban pedig kandidátusi fokozatot nyelvtudományból szerzett, 1994-ben irodalomtudományból lett az MTA doktora.

Legfontosabb teljesítménye Csokonai Vitéz Mihály összes műveinek kritikai kiadása volt. Kollégáival együtt évtizedekig dolgozott mind az öt kötet elkészítésében, a Csokonai-versek kritikai kiadása azonban kizárólag az ő nevéhez fűződik. Húsz évet szánt életéből erre a gigászi filológiai munkára. Ezzel fejezte ki tiszteletét és (lélek)rokoni szeretetét a nagy…

View original post 681 more words

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s