Illegal PhD defense and forgery at the Szeged University (Törvénytelen doktori védés és okirathamisítás a SZTE-n)

Illegal PhD defense and forgery at the Szeged University (Törvénytelen doktori védés és okirathamisítás a SZTE-n)

2013. július 25.

Törvénytelen doktori védés és okirathamisítás az SZTE-n?

Feladta: július 24, 2013 | Szerző:  | Kategória: Hittudományi Főiskola | Tags:  | Modify: Szerkesztés|Hozzászólás »

Az alábbi szöveg mindössze pár órát volt fent az atlatszooktatas.cink.hu/torvenytelen-doktori-vedes-es-okirathamisitas-az-szte-n-849293315 oldalon. Ki vetette onnan le olyan sürgősen? A Mészáros-család, amelynek tagjai közt püspök, rektor, NAV-os főmufti, ügyész stb. is van? Vagy Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus,  akinek menyéről a posztban közhírré tétetett, hogy a csaló mészáros Márton intim barátnője? Vagy a református egyház Zsinata a Károli Egyetem érintettsége miatt? Esetleg a Fővárosi vagy a Legfőbb Ügyészség, amelyek több feljelentés dacára évek óta sikeresen tussolják el a Mészáros-ügyet? Bármelyik lehetett, de a legvalószínűbb, hogy a Szegedi Tudományegyetem közoktatási rektorhelyettese volt, aki a fő-fő hunyó az alábbi történetben. Szerencsére a szöveget időben elmentettük, és itt most újraközöljük. – A szerk.

Mészáros Márton törvénytelen védései

Mészáros Márton törvénytelen védései

Törvénytelen doktori védés és okirathamisítás az SZTE-n?

2013. 07. 22. 08:00 – Hava Nikita

Címkék: oknyom felsőoktatás Karoli okirathamisitas

Mi kell ahhoz, hogy egy fiatal tudósnak a „fél” magyar tudományos élet asszisztáljon karrierje érdekében?

A történet röviden:
Van egy komoly családi háttérrel rendelkező doktorandusz hallgató, aki a szegedi egyetemen megvédi PhD értekezését. Később a védést egy „schmittpáli” forma miatt érvénytelenítik. Ezek után a fennálló jogszabályok miatt legalább két év szilenciumra kellett volna ítélni a delikvenst, de pár hónappal később a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) hősünk megvédhette a PhD-jét. Csakhogy a MAB (Magyar Akkreditációs Bizottság) elektronikus rendszere ezt nem engedte, így a Károli vezetői Mészáros Márton keresztnevét Istvánra változtatták és végül így rugdosták át a tudományos karrier első akadályán.

hvg.hu februárban írt egy érdekes sztorit, hogy állítólag a Károli megfigyeltetett egy tanárt, hogy kirúghassa. Egyébként a Károli bajos dolgaival két blog is aktívan foglalkozik, a Jhnnsclvn’s és a Galferences.

A történet hosszan:

A Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektorhelyettesének közreműködésével, okirat hamisításhoz folyamodva, törvénytelenül lefolytatott doktori védéssel doktorifokozatot szerzett Mészáros Márton – a Jhnnsclvn’s Blog értesülései szerint.

A blog állítása szerint Mészáros Márton korábban a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálata szerinti csalás miatt visszavont doktori disszertációját Pál Józseffel, az SZTE rektorhelyettesével, az intézmény irodalomtudományi doktori iskolájában fogadtatta el. A kormányrendeletben előírt 2 év várakozási idő helyett mindössze 5 hónappal a disszertáció visszavonása után, pontosan ugyanazzal a címmel és tartalommal kezdeményezte az akkori doktorandusz a 2010-es szegedi eljárást, amelyhez – a blogon megtekinthető dokumentumok alapján – a bizottsági tagokat Pál József saját kezűleg írt felkérésekkel hívta össze.

Instant disszertáció

Mészáros Márton a „20. századi magyar protestáns irodalmi élet” témájában, kezdte el írni disszertációját, majd 2009. március 9-i dátummal, tizenhét nappal a PhD-védést megelőzően nyilatkozatban kérte, hogy azonnali hatállyal témavezetőt változtathasson, utóbbit a dolgozat témájának azonos idejű megváltoztatásával indokolta: a disszertáció ettől kezdve a „Protestantizmus és medialitás” címet viselte és mintegy négyszáz évvel korábbi időszakot ölelt fel. Ugyanezen a napon kelt nyilatkozatában pedig azt kérte, hogy benyújtott disszertációját védésre bocsáthassa a KRE-n. A 2009. március 9-én elkezdett új témát március 25-ére sikeresen befejezte, március 26-án 100 %-os értékeléssel, Summa cum laude minősítéssel megvédte azt. Az értekezés opponensei többek között Szabó András dékán felesége, Petrőczi Éva volt. Az értékeléskor valahogy senkinek sem tűnt fel, hogy egy társszerzővel írt dolgozat összesen 13 oldalas, amivel még egy egyetemi alapképzés szakdolgozatának terjedelmi minimumát sem üti meg. A Galferences blog szerint Mészáros nem tudta megkülönböztetni a protestáns felekezeteket (Luther és Kálvin követőit), és azt sem indokolta, miért szól a dolgozat egyik fele Lutherről, a másik fele a 20. századi magyar kálvinista Ravasz Lászlóról. (A teljes dolgozat ITT olvasható)

A Károlinak derogált

168ora.hu – aki a Károli Egyetem belső harcairól tudósított – felszinesen érintette a témát. A Magyar Akkreditációs Bizottság a Károli Gáspár Református Egyetem irodalomtudományok doktori iskolájának működését 2009-ben felfüggesztette, a határozat indoklásában egyebek között az olvasható: „A MAB három személy esetében, köztük Mészáros Márton PhD fokozatának visszavonását és új eljárás kezdeményezését egyetértéssel fogadta.” A disszertációk kapcsán az eljárási, tartalmi és terjedelmi problémákat még az egyetem is elismerte, nyilatkozatban ítélte el és etikátlannak minősítette a történteket a KRE két másik doktori iskolája és rektorhelyettese is. Ezért Mészárosnak máshol kellett megvédeni doktoriját.

Doktorandusz vagy ilyesmi

A kormányrendelet sikertelen védés esetén előír 2 év várakozási időt, mielőtt a doktorjelölt ismét megpróbálkozhat doktori munkájának megvédésével. Mészáros Márton mindössze 5 hónap elteltével, azonos címmel és témában íródott disszertációját az SZTE doktori iskolájában ismét sikerrel védte meg.  A Jhnnsclvn’s Blogra feltöltött, dokumentumok szerint az eljárás befogadását Pál József személyesen engedélyezte.  Az elektronikus rendszer azonban nem fogadta el a két éven belüli kettős védést, így – a blog szerint – a Károli és a Szegedi Tudományegyetem dupla okirathamisításhoz folyamodott: a KRE “elmaradtként” tüntette fel a megtörtént Károlis védést, a Szegedi Egyetem pedig átírta Mészáros keresztnevét Mártonról Istvánra, ezzel kikerülve a rendszer szűrését.  Az engedélyezés Mészáros István néven történt, még az oklevelet ismét Mészáros Márton névre állították ki – írja a Jhnnsclvn’s Blog.

Pál József rektorhelyettes akadémiai teljesítményét, kilenc éves MTA tagságát – a blog – Mészáros Márton doktori fokozatszerzésének érdekében tett közreműködésével hozza összefüggésbe, az alábbi kapcsolatokra hivatkozva: Mészáros Márton a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának, Balla Péternek a sógora, emellett disszertációjának második témavezetője, Kulcsár-Szabó Ágnes „bizalmas barátja”, akinek apósa Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus, a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottságának egykori elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2007-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári kinevezéseket véleményező kollégiumának elnöke volt. Az SZTE-n érintett lehet a “fél” egyetem. Többek között egy ilyen folyamatról tudnia kellett a SZTE hivatalban lévő rektorhelyettesének és Doktori Iskola vezetőjének is.

Ezt a történetet már többen megírták, de ami az újdonság, hogy még mindig nem történt semmit. Mészáros Márton még mindig a Károli BTK Modern Magyar Irodalomi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti  Tanszékén oktat, a neve előtt használja a “Dr.”-t és tudomásunk szerint semmilyen hivatalos vizsgálat nem folyik ellene.

Forrás: http://galferences.wordpress.com/2013/07/24/torvenytelen-doktori-vedes-es-okirathamisitas-az-szte-n/

 Hozzászólások kikapcsolva |  Mészáros MártonPál József | Címkézve: Közvetlen hivatkozás
 Szerző:: ravaszbarat

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Szegedi Egyetem botránya and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Illegal PhD defense and forgery at the Szeged University (Törvénytelen doktori védés és okirathamisítás a SZTE-n)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s