Church and the secret agents (Az egyház és a titkos ügynökök)

Church and the secret agents (Az egyház és a titkos ügynökök)

Szerző karoligaspar @ március 31, 2012

Az Uránia Nemzeti Filmszínház Fábri termében (Rákóczi út 21.) 2012. április 3-án 19 órakor kezdődik egyfilmvetítéssel egybekötött könyvbemutató. A film és a dokumentumösszeállítás arról szól, hogy “Pálfi Géza teológiai tanárt, lelkészt, mint a romániai kommunista rendszer egyik ellenzőjét, hosszú éveken keresztül megfigyelte a Securitate”. Ez az 1970-80-as évek Romániájában történt, a Ceausescu-rendszerben. Hogy mi köze az azokban az időkben történt rémségeknek ehhez a bloghoz? Csak az, hogy ez a fórum egy egyházi egyetemről szól, ahol horrorisztus dolgok történnek, bizonyos értelemben rémesebbek, mint amit a Ceausescu-rendszer produkált. Abban az egyház áldozat volt, még ha több gyengejellemű vagy kényszerhelyzetbe hozott tagja kollaborált is a titkosrendőrséggel.  A Magyarországi Református Egyház és Egyetem lelkészi vezetői túltesznek Ceausescun. Egyikük, Bölcskei Gusztáv, a kommunizmusban kiszolgálója volt a titkosrendőrségnek (Bátori néven rendszeresen jelentett Szabó Béla százados tartótisztnek), másikuk, Balla Péter pedig maga veszi igénybe a titkosrendőrség szolgálatait természetesen a volt besúgó, Bölcskei Gusztáv hozzájárulásával és bátoritásával: az egyház mára már áldozatból üldözővé vált. Gratulálunk Bölcskeinek és Ballának, akik ezt a fordulatot véghez vitték.
Értesüléseink szerint rendelkezésre áll a bizonyíték arra, hogy Balla Péter pap-rektor, aki Hegedűs Lóránt püspök veje, ifj. Hegedűs Lóránt és Lóréntné sógora, a PhD-csaló Mészáros Márton sógornagybátyja, megbízást adott titkosrendőröknek egyik beosztottja figyeltetésére, lakásába való illegális behatolásra, magánlakáson belüli titkos felvételek készítésére. Ne adj Isten pont annak a beosztottjának a nyakára küldte rá a titkosrendőröket, aki Balla és a Hegedűsök rokona, Mészáros Márton PhD-csalásában nem kívánt részt venni, az érintett Doktori Iskola elnökeként ahhoz falazni sem volt hajlandó – kifejezett parancsra, fenyegetésre és zsarolásra sem. Annak a magánlakásban Balla Péter által titokban készíttetett filmfelvételnek a bemutatójára is hamarosan sor kerül, csak nem a mozikban, hanem a Munkaügyi Bíróság Királyfürdő utcai épületében :) – a szerk.


Szerző: Jakab Attila

Az erdélyi magyarság egyházai, azok néhány karizmatikus vezetője, papja egy-egy adott korszakban fontos szerepet játszottak, mind a társadalomszervező, mind pedig a kulturális életben. Az egyház a kommunista párt diktatúrája alatt (főleg annak keményebb időszakaiban, mint, pl. a negyvenes és az ötvenes évek vége, vagy a nyolcvanas évek) gyakran jelentett menedéket az arra rászorulóknak, nem csak morális, hanem a nemzeti identitás ápolásában is. A katolikus egyház (és nem csak) 1945 utáni történetében még rengeteg megválaszolatlan kérdés létezik. Az egyház és az államhatalom viszonya az említett időszakban egy állandóan változó, komplex ok-okozati összefüggések meghatározta történet.

Pálfi Géza megfigyelése, sorsának alakulása az egyik fontos mellékszála ennek.  Pálfi Géza e dokumentumok segítségével rekonstruált története a maga során csak egy kis mozaikdarabja az erdélyi katolikus egyház történetének.  E könyvben nem szándékozták megírni sem az erdélyi katolikus egyház, sem pedig a Pálfi Géza teljes történetét. Viszont az is tény, hogy a Securitate egy olyan komplex, sokrétű forrásból táplálkozó, több embert (egyházit és világit egyaránt) és véleményt megmozgató módszertan alapján dolgozott, amely mindenképp nagyon sok használható információt szolgáltat az egyház-hatalom (főleg annak elnyomó szervei), egyház-egyén, egyén-egyház bonyolult kapcsolatrendszerről. Pálfi “megfigyelt élete” e hármas viszonyrendszerről is szól. A szerzőknek az volt a célja, hogy a Pálfi Gézára vonatkozó belügyi dokumentumok alapján felvázoljuk megfigyelésének történetét, beleillesztve a már említett hármas kontextusba. Pálfi megfigyelésének története (leszámítva annak furcsa végkifejletét) nem egyedi eset, szervesen beilleszkedik az akkori Románia politikai- és egyháztörténetébe. A szerzők arra törekedtek, hogy bemutassák a fent említett viszonyrendszereket, s nem valamiféle elszámoltatás, bíráskodás.

Pálfi Géza teológiai tanárt, lelkészt, mint a romániai kommunista rendszer egyik ellenzőjét, hosszú éveken keresztül megfigyelte a Securitate. A közemlékezet a lelkész hirtelen bekövetkezett halálát is összefüggésbe hozta az elnyomó szervek tevékenységével. Miként került Pálfi a Securitate célkeresztjébe? Milyen módszerekkel figyelték meg és követték a belügyi szervek Pálfit? Hogyan és milyen sikerrel próbálkoztak meg beavatkozni az életébe? Hogy alakult a katolikus egyház és az elnyomó szervek kapcsolata a hetvenes-nyolcvanas évek Romániájában? Milyen szerepet játszott a Securitate a Pálfi halálában? E kötetben és a hozzá kapcsolódó dokumentumfilmben a szerzők ezekre a kérdésekre próbálnak meg választ, magyarázatot adni. A kötet és a közzétett dokumentumok Pálfi közel húsz éves megfigyelésének történetét és annak utóéletét mutatják be.

Elnemult harang.pdf Elnemult harang.pdf

Kategória: Balla PéterHungarianCalvinistChurchKároli University of the Reformed Church | Címke:: | Szerkesztés | Leave a Comment »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s