In defence of the President (Az Elnök védelmében)

In defence of the President (Az Elnök védelmében)

Szerző karoligaspar @ január 18, 2012

Szerző: Szenátus

Balla Péter összehívta a Szenátust és határozatot hozatott a köztársasági elnök fenntartás nélküli támogatásáról. Érvelése szerint Dr. Schmitt Pálnak egyetlen egyetem sem köszönhet annyit, mint a Károli. Hosszú, áldatlan viszály és interregnum után dr. Schmitt Pál volt az, aki egy hitben erős, erkölcsileg feddhetetlen, tudós férfiút nevezett ki rektornak a Károli élére, elősegítve annak felvirágzását: Balla Péter lelkészt. Dr. Schmitt Pálnak ezért a Károli hálával tartozik, és köteles megvédeni őt a méltatlan balliberális támadásoktól.

Az egyetem tavaly szeptemberben hivatalosan is beiktatott rektora, Balla Péter ezen túl személy szerint is hálával tartozik a Köztársasági Elnöknek, dr. Schmitt Pálnak, aki nemcsak átnyújtotta neki a díszkötéses hivatalos oklevelet a rektori kinevezésről, hanem szeretettel, barátilag fogadta őt a Sándor palotában. Sőt, nemcsak Balla Péterrel fogott kezet, hanem kebelére ölelte Balla Péter feleségét és összes gyermekét, szívesen, kedvesen, mintha a nagyapjuk lenne, barátságosan pózolgatott velük a kamerák előtt, örök emléket és mély benyomást hagyva a szívükben.

Bábok kézfogója

Családi fotó az adoptált Nagypapával

A képek forrása: http://www.peterballa.eoldal.hu/fenykepek/inaugurated-in-the-office-of-the-rector/

Balla Péter ezért a keresztyén szellemiség és a Szentírás nevében hitet tesz a nagy és nemes államférfi mellett, és arra szólítja fel beosztottjait, kollégáit, hogy tegyenek meg mindent dr. Schmitt Pál megvédéséért, a méltatlan rágalmak alóli tisztázásért.

Konkrét intézkedésekről is születtek határozatok az ügyben. A Szenátus felkéri dr. Sepsi Enikőt, a Bölcsészettudományi  Kar dékánját, a francia nyelv kitűnő ismerőjét, neves francia-magyar műfordítót, a francia Pálmarend lovagját, hogy hasonlítsa össze tüzetesen a francia és a magyar nyelvű szöveget, és állapítsa meg, hasonlítanak-e egymásra és ha igen, melyik keletkezett előbb. Az elnök szövegének ugyanis volt egy korábbi változata, amit a bolgár kollégájának kölcsön adott. Emellett a Szenátus felkéri az egész Történettudományi Intézetet és különösképpen a Történettudományi Doktori Iskolát, hogy vizsgálja meg alaposan a két szöveget. Személy szerint Prof. Dr. Szakály Sándort, a Történettudományi Doktori Iskola vezetőjét bízzák meg a tüzetes tartalmi elemzéssel. Tudvalevőleg Szakály professzor nemcsak a hadtudományoknak, hanem a sporttörténelemnek és sporttudományoknak is kiváló tudósa, így ő a legalkalmasabb személy a dr. Schmitt Pált ért durva ellenzéki politikai támadások elhárítására. Sepsi Enikő dékán asszony és Szakály Sándor professzor nemcsak dr. Schmitt Pál Elnök, hanem az egész magyar nép becsületéért küzdenek,  amikor annak bebizonyításán fáradoznak, hogy nem a mi Elnökünk, hanem – eléggé el nem ítélhető módon – a bolgár plagizált. Ezért Balla Péter kéri az egész Károli Egyetem közösségét, egy emberként álljanak e két nagyszerű tudós és nagyszerű református mögé.

Értesüléseink szerint egyidejűleg Kovács Barnabás stratégiai igazgató is nyomozást indított annak felderítésére, ki vezette a bolgár nyomra a HVG újságíróját. – A szerk.

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem and tagged , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to In defence of the President (Az Elnök védelmében)

  1. Pingback: In defence of the President (Az Elnök védelmében) | Kulcsár Szabó Ernő

  2. Pingback: In defence of the President (Az Elnök védelmében) « karolisbotrany

  3. Pingback: In defence of the President (Az Elnök védelmében) | reformatusoklapja

  4. Pingback: In defence of the President (Az Elnök védelmében) « Jhnnsclvn's blog

  5. Dr. Kovács Zoltán says:

    Igen ügyes paródia! Gratulálok!

  6. Pingback: Uncle Plagi and nephew Mészáros (Plagi bácsi és Mészáros MarciPista) « Jhnnsclvn's blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s