The Sanctity of the Mail (Levéltitok)

The Sanctity of the Mail (Levéltitok)

Szerző anonymanalyst @ november 11, 2011

Szerző: Bloggerjogász

Hogy Szabó András sajátos, a törvényektől merőben eltérő módon értelmezi a levéltitkot, azt tudjuk az Angol Intézetnek írt 2010. március 1-i e-mailjéből: “Még egyszer leszögezem, mivel közös a levelezőrendszerünk (amint az egy jó házasságban természetes), én olvastam el Katka levelét, s én reagáltam rá, feleségemnek ehhez semmi köze. Annyira közös ez a levelező, hogy most akár a hetpetty@hungarnet.hu címről is válaszolhatnék, vagy a petroczi.eva@kre.hu-ról is, s ugyanez fordítva is igaz.” Vagyis Szabó András beismerte, hogy dékánként elolvasta felesége postaládájában a nem neki szóló leveleket, és biztosította az Angol Tanszék hőbörgő vezetőit, hogy cserébe Petrőczi Éva is elolvashatja a neki mint dékánnak írt összes hivatalos levelet: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/04/a-really-good-marriage-egy-igazan-jo-hazassag/

A Büntető Törvénykönyv azonban nem így vélekedik a levéltitok megsértéséről:

Btk.178. § (1) Aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén aki távközlési berendezés útján továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt foglalkozás vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.

(3) A büntetés

a) két évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény,

b) bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.”

Szabin nő” nevű olvasónk eljuttatott hozzánk egy e-mail-váltást, amely azt bizonyítja, hogy Szabó András nemcsak a felesége elektronikus leveleit olvasta el, amit egyesek talán még a féltékeny férj bocsánatos bűnének tartanak, hanem dékánként minden karra érkező levelet ellenőrzött, majd kénye-kedve szerint továbbított vagy nem továbbított.

Nem tudjuk pontosan, mire vonatkozik az alábbi levélváltás. A feladót és a címzettet már a beküldő kitörölte, mi pedig – kérésére – letakartuk a szöveg árulkodó részleteit. Annyi bizonyos, hogy a BTK Dékáni Hivatalában egy levelet megakasztottak, amivel valakinek súlyos érdeksérelmet okoztak, míg valaki másnak falaztak. Az is bizonyos, hogy egy a debreceni Püspöki Hivatalból származó levélről van szó. Lehetséges, hogy a püspöki levelek ellenőrzése kapcsolatban áll a Karon történt 157 millió forintos sikkasztással. Szabó András dékánként tudhatott a nagy volumenű lopásról, amit valószínűleg el akart titkolni a Fenntartó elől. Feltehetően azért bontotta fel a püspöki levelet, hogy megtudja, sejtik-e a milliós bizniszt Debrecenben, és hogy megakadályozza az esetleg már gyanússá vált tolvaj lecserélését egy tiszta emberre.

Íme a levélváltás (időrendben alulról fölfelé):

Kategória: HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címke:: , , , | Szerkesztés | 68 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s