Fuck-up in Szeged (A Szegedi Egyetem blamázsa)

Fuck-up in Szeged (A Szegedi Egyetem blamázsa)

Szerző anonymanalyst @ november 8, 2011

” Az Állam- és Jogtudományi Kar esetében a személyi feltételek terén kifogásoltak, valamint az egyes képzések (jogászképzés Kecskeméten, ill. idegennyelvi jogi szakértői képzések) folytatását és a doktori fokozatszerzési eljárást illetően kifogásoltak orvoslását a MAB egy éven belül, 2012. július 30-ig monitor eljárás keretében megvizsgálja, és az eredmény függvényében az akkreditációt és annak 2016. december 31-ig tartó hatályát megerősítheti, vagy az akkreditációt megvonhatja.” (2011. szeptember 30-i MAB plénumhatározatok, kiemelések a MAB-tól)

Szerző: Doctor of Law

A Szegedi Egyetemen megdöbbenést váltott ki, hogy a MAB a jogi kar akkreditációját csak egy évre hagyta jóvá. Ez egy olyan egyetemen, mint a Károli, amely a csalásairól híres, megszokott. A patinás Szegedi Egyetem azonban nem ilyen bánásmódhoz szokott. Ám ez esetben nemcsak a bánásmód hasonlít a Károliéhoz, hanem az indokok  is: túl sok az álláshalmozó tanár, nem szüntették meg a kecskeméti jogászképzés támogatását, amely Bölcskeinek is tejel, és a doktori iskolában színvonaltalan doktori értekezéseket engednek védésre. Vagyis a Szegedi Doktori Intézet, amelynek elnöke Lonovics János, titkára pedig a Mészáros-ügyről elhíresült Klukovits Lajos, a sajátnevelésű jogászaival szemben sem igényesebb. Minden szemétre kiadja a doktori fokozatot.

A MAB határozat a színvonaltalan PhD értekezések között említi azokat a dolgozatokat, amelyeknél a témavezető nem oktatta, illetve nem kutatta az értekezés alapjául szolgáló jogterületet. Nem nevesítik ezeket, de talán épp Cservák Csaba (a “cserv” szó férget jelent, az “-ak” kicsinyítő képző, azaz a név jelentése: férgecske) pszeudo-disszertációja tartozik ide. Annak eredeti témavezetője ugyanis a Károli jeles oktatója, Pokol Béla, a Jogelméleti Tanszék vezetője. Cservák Csaba azonban alkotmányjogból írta, vagyis inkább kaparta össze azt a kétszáztíz oldalt, amit disszertációnak csúfol.

Cservák Csaba buzgó patronálójának, a helyezkedő Pokol Bélának a karrierje is megér egy misét. Még nem volt olyan területe az állam- és jogtudománynak, amibe bele ne ütötte volna az orrát. Pokol Béla a hímnemű Petrőczi megtestesülése olyan értelemben, hogy ő is egy földre szállt szocialista embereszmény, aki azt gondolja magáról, hogy mindenhez ért, de valójában csak a talpnyaláshoz. Pokol Bélát legfeljebb egy jogelméleti tárgyú dolgozat esetében lehetne kompetens témavezetőnek tekinteni, ha a kompetencia szó a jog területén összefüggésbe lenne hozható az ő személyével. De ez erősen kétséges. Pokol Béla ugyanis nem az állam- és jogtudományok doktora, hanem a politikatudományoké, továbbá a szociológiai tudományok kandidátusa. A szocialista embereszmény megtestesülése ő azért is, mert vérévé váltak az egypárti reflexek.  Csak egyszerűen átsétált velük a jobboldalra. Az alkotmányjoghoz annyi köze van, hogy MSZMP tagként a szocialista alkotmányjogot oktatta valaha még az ELTÉ-n, mint tanársegéd, amely pozícióhoz lavírozással és komcsi kapcsolataival jutott. De az már régen volt, azóta már más az alkotmányjog… A védés előtt a témavezetést gyorsan átírták Paczolay Péter nevére. Ezt a korrupt Klukovits ugyanolyan gátlástalanul hajtotta végre, mint Mészáros témavezetőinek váltogatását (Szabó Andrásból előbb Fried István lett, majd Hasági Ágnes, holott egyik se volt témavezető, hiszen már Szabó András is lopta a témavezetést), vagy Mészáros átkeresztelését, hogy ne tűnjön fel a korábbi bukás.

A MAB határozat kiemelte még a nyilvánosság kizárását a fokozatszerzési eljárásokból. Ez mindennapi gyakorlat lehet Szegeden: Mészárosnak is zárt ajtók mögött védék meg Klukovitsék a gyanús dolgozatát.

a 2011/7/V/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE
A Doktori Iskolában az elmúlt öt évben 42 fokozatszerzés történt. Az erről kapott részletes
kimutatás (név, témavezető, elnök, titkár, tagok, opponensek – intézmény szerint megjelölve -,
az értekezés témája, védés időpontja) alapján nyolc esetben alapos kételyünk támadt a minőség
biztosítását illetően. Ugyanis:
– a témavezető nem oktatta, illetve nem kutatta az értekezés alapjául szolgáló jogterületet,
– mindkét bírálót ugyanarról a jogi karról kérték fel,
– a bírálót, illetve a bíráló bizottsági tagot arról a karról kérték fel, ahol a témavezető rész-
foglalkozású oktató (tanszékvezető).
A felsorolt esetekben ugyan nem sértették meg a Ftv. 69. §-ának, valamint azt SZTE Doktori
Szabályzat 53.2. pontjának a bíráló bizottság összetételére vonatkozó szabályait, de olyan – a
többi jogi kartól lényegesen eltérő – gyakorlatot alakítottak ki, ami elsősorban a szakmai
nyilvánosság hiánya miatt nem teszi lehetővé a fokozatszerzések minőségének a biztosítását.

http://www.mab.hu/a_hatarozatok.html

Férgecske karrierje a Károlin:

http://www.kre.hu/ajk/index.php/alkotmanyjogi-tanszek

A pokol ördögének karrierje a Károlin:

http://www.kre.hu/ajk/index.php/egyhazjogi-tanszek

Kategória: Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címke:: , , , , , , | Szerkesztés | 55 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Szegedi Egyetem botránya and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s