Fóris’ matrices (Fóris mátrixai)

Fóris’ matrices (Fóris mátrixai)

Szerző karoligaspar @ november 5, 2011

Most már világos, miért nem vezettek eredményre a tárgyalások a bennünket megkereső mediátorral. Ez csak elterelő manőver volt, mert Balla és Barnaby továbbra is erőből akarják lerendezni a blogot. Ráállították az egész nyelvész tanszéket és további önkénteseket, hogy mátrixokban és táblázatokban elemezzék a bejegyzéseket és kommenteket. A hajtóvadászatot a hírek szerint a Károli Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője irányítja. Ezzel kapcsolatban kaptuk ma az alábbi írást. – A szerk.

Szerző: Máter Mátrix

A Károli Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője nem rendelkezik ugyan magyar szakos alapképzettséggel – állítólag egy vidéki egyetemen most végzi a BA-t – de vannak az egyetem szempontjából hasznos tulajdonságai.

Mindenekelőtt jó barátságban van Honti László akadémikus feleségével, H. Varga Mártával. Ez azért lényeges, mert a ritka(szép) hajú akadémikusfeleség gyakorlatilag kommunikációképtelen. Márpedig Honti akadémikus csak úgy vállalta el Udinéból a magyar nyelvtudományi képzés távirányítását, ha a megbízás nem csak az ő személyére terjed ki, hanem hitbizományként családjára száll. (A másik feltétele az volt, hogy dupla professzori fizetést kapjon – az is teljesült.)

Mivel pedig Márta asszony nem képes a mindennapi kommunikációs feladatokkal megbirkózni, kellett melléje egy régens(nő)t találni, addig is, amíg a jelenleg alsótagozatos Honti trónörökös átveheti a tanszék vezetését.

Ezek voltak Honti akadémikus feltételei, így vállalta el a magyar nyelvtudományi tanszék vezetését. Márpedig Balla Péter mb. rektor úgy vélte, egy akadémikus nagyon meggyőző a MAB akkreditációs döntésének szempontjából. A túlkoros Honti aztán nyugdíjba ment, bár a kierőszakolt akkreditáció csak rövid időszakra szólt. Helyette pedig az időközben megszűnt vidéki állásából a helyszínre termett Fóris Ágota, az anyakirályné, H. Varga Márta barátnője. Ki is írták hát a pályázatot a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetésére. A közlönyben olvasható pályázat nem tartalmazta sem

–        szakirányú végzettség (magyar szakos diploma)

sem

–        a református felekezethez való tartozás követelményét.

Ez különösen szembeötlő volt, mivel a közlöny ugyanabban a számában megjelent másik pályázati kiírás – az angol tanszékre – tartalmazta mindkét követelményt.

De ez korrekt megfogalmazás volt Balla Péter mb. rektor részéről. Nem vezette meg a református felekezethez tartozó, magyar szakos képzettséggel és tudományos fokozattal, valamint tudományos munkássággal rendelkező esetleges jelentkezőket. A Károlinak nincs szüksége magyar nyelvészre, reformátusra meg különösen sem! A magyar protestantizmus írásos örökségének tudományos feldolgozására aztán végképp nem!

Balla Péternek az olasz-spanyol szakos, a zsidó felekezethez tartozó, a terminológia szakterületével foglalkozó Fóris Ágotára volt szüksége magyaros tanszékvezetőként. Fóris pedig meg is hálálta a bele vetett bizalmat. Nem a tanszék szakszerű vezetésével – ki törődik ilyesmivel? –, hanem azzal, hogy “szakmai” segítséget nyújt Ballának a blog szerzőinek leleplezésében. Fóris tehát TUDOMÁNYOS ELEMZÉSnek veti alá a posztokat és kommenteket, hogy megállapítsa róluk, a Károli mely jelenlegi vagy már végzett hallgatója, dolgozója vagy volt dolgozója a szerző. Korpuszokat különít el, ezeken belül pedig alkorpuszokat. Megfeleléseket keres a különböző nicknameken megjelenő szövegek sajátosságai között. Különös figyelmet szentel a helyesírási hibáknak, s hallgatói dolgozatokból és tanszéki feljegyzésekből kontrollkorpuszokat állít elő.

Fóris azt ígéri Ballának, hogy a korpusznyelvészet módszereivel fogja leleplezni a blogon irogató személyeket. Balla hisz neki, egyrészt a Hittudományin ezt amúgy is megszokta, másrészt pedig nagyon imponálnak neki Fóris mátrixai, a hasonló elemeket aláhúzásokkal és nyilakkal jelző nyelvtudományi gondolkodás.

Fogalma sincs arról, hogy Fórisnak nincs a birtokában semmiféle szerzői azonosításra alkalmas szoftver – egyszerűbbeket már a SZTAKI is árul –, hanem egyszerűen a maga terminológiai intuíciójára támaszkodva bóklászik a korpuszok, alkorpuszok, kontrollkorpuszok és kontrollalkorpuszok rengetegében.

Elveszett egy hatalmas MÁTRIXban, és a tér és idő görbületénél összetalálkozott egy másik magányosan botorkáló lélekkel. Itt a földi életben dr. Balla Péternek hívják ezt a négygyermekes lelkipásztort és rektort, de ott, a csillagkapun túl minden valami csodálatosan irizáló fényben csillámlik.

A blogot meg írják tovább a nem is tudom kik. Kit érdekel ez ebben az orbitális fényzuhatagban?

Kategória: Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címke:: , , | Szerkesztés | 31 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s