Dark middle ages (Sötét középkor)

Dark middle ages (Sötét középkor)

Szerző anonymanalyst @ október 2, 2011

Szerző: Zsinati illetékes

Ha a középkori ember végső elkeseredésében a földesúri vagy egyházi ítélőszék elé járult, hogy meghallgatásért esedezzen, sokat kockáztatott. Nyilván nem volt más választása. Ha mégis rászánta magát, a legritkább esetben jutott el odáig, hogy kérelmét az illetékeseknek előadhassa. Ebben az igyekezetében masszívan akadályozták. Elsősorban azok, akik miatt el akart jutni az illetékesekig. De ha végül mégis sikerült minden akadályt legyűrnie, és végre a Nagyúr színe előtt sűrű esedezések közepette előadhatta kérelmét, még akkor sem nevezhette magát a szerencse fiának. Alighogy mondandóját elhadarta, a Nagyúr egy intésére vagy csak szeme villanására a pribékek elvágták a torkát. Esetleg felakasztották.

És mi történik ma a kérelmezővel?

Ugyanaz. Ezen a blogon olvasható egy sorozat az “Átvert hallgatókról”, akiket 2009 nyarán inkompetens, ad hoc bizottságok előtt felvételiztettek a doktori iskolába, anélkül hogy pályázati anyagukat egyáltalán felbontották volna. Mikor az eljárás miatt panaszt tettek, visszautalták ügyüket ahhoz a személyhez, akitől a sérelmet elszenvedték: Szabó Andráshoz. Na nem személyesen hozzá, hanem a pribékjeihez: Györgyiné Koncz Judit rektorhelyetteshez, László Márton HÖK-elnökhöz, Cziczka Katalin ösztöndíjas doktoranduszhoz, aki Szabó András témavezetettje. Ebbe a bizottságba keverték bele szerencsétlen módon a jogi karról D… A…-t, aki a körülményeket később Kisjogásszal való vitájában tisztázta. Egy ilyen összetételű bizottság mellett borítékolni lehetett a döntést – a “gégemetszést”:

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/09/students-complaint-2-hallgatoi-panasz-2/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/08/students-complaint-1-hallgatoi-panasz-1/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/06/messed-around-students-atvert-hallgatok/

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője is mindent megtehetett, hogy eljuthasson a fő-fő döntéshozóhoz, Bölcskei Gusztáv zsinati elnökhöz. Legalábbis erre következtethetünk az alábbi két levélből. A Zsinati irattárban már nem találtuk nyomát az eredeti kérelemnek. Feltehetően valaki kiemelte vagy kiemeltette. (Szabó András egyik testvére a Zsinati Irodában dolgozik.) De találtunk két választ. Mind a kettő Bölcskei Gusztávtól származik, az ő eredeti kezeírása van rajta. Ezeket most közreadjuk.

Végül Hima Gabriellának is ugyanaz lett a sorsa, mint a Doktori Iskolába felvételiző hallgatóknak és a középkori kérelmezőknek: a levelet még megírhatta – aztán elvágták a torkát…

Bölcskei Gusztáv első levele még pozitív. Úgy tűnik, hajlott a személyes találkozásra:

6 nappal később azonban elutasító választ írt. Nem nehéz rekonstruálni, mi történhetett közben. Szabó Andrásnak a Zsinati Irodában dolgozó rokona leadhatta a drótot Szabó Andrásnak, akinek közvetlen vonala volt Bölcskeihez. Az alábbi levélből látható, hogy sikeresen hiúsította meg a személyes találkozást a püspök és a Doktori Iskola vezetője között:

A püspök végülis a látszólag kényelmesebb megoldást választva kiszolgáltatta Hima Gabriellát az Egyetem vezetésének, amely akkor gyakorlatilag Szabó Andrásból és Györgyiné Koncz Juditból állt, mert a gyenge és befolyásolható Balla Péter mellettük éppúgy nem számított, mint most Kovács Barnabás és Sepsi Enikő mellett. Akár a sötét középkorban: a kérelmezőt hóhérkézre adta.

A későbbi események ismeretében bízvást kijelenthetjük, hogy ha Bölcskei Gusztáv és Hima Gabriella személyes találkozására sor került volna, egy jobb forgatókönyv valósult volna meg, amelyből az egyetem és az egyház is jobban jöhetett volna ki.

Szerintünk Szabó Andrást kellett volna hóhérkézre adni: legkésőbb akkor, azaz 2009 júniusában.

Kategória: HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke:: , , ,

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s