Is Ernő Kulcsár Szabó a law-abiding citizen? (Törvénytisztelő állampolgár-e Kulcsár Szabó Ernő?)

Is Ernő Kulcsár Szabó a law-abiding citizen? Törvénytisztelő állampolgár-e Kulcsár Szabó Ernő?

Szerző anonymanalyst @ augusztus 18, 2011

Szerző: Bloggerjogász

20 hónappal ezelőtt a Legátus csoport az interneten is közzétette a MAB-nak írt levelét, melyben jogszabályokkal és tényekkel támasztja alá, hogy Kulcsár Szabó Ernő és fia, Kulcsár Szabó Zoltán folyamatos és többszörös jogsértést követ el. A Legátus csoport sajnos nem hivatkozik a kézenfekvő példára, nevezetesen Dánél Mónika PhD-védésére, melynek témavezetője Kulcsár Szabó Ernő, egyik opponense pedig Kulcsár Szabó Zoltán. Ez ugyanolyan összeférhetetlenség, mint amilyent a Szabó-Petrőczi házaspár követett el a Károlin. További összeférhetetlenség, hogy a téma- (és mellesleg program-)vezető még egy beosztottját – egyben kutatócsoportja tagját, azaz duplán is alárendeltjét – Bónus Tibort is beültette ebbe a PhD-bizottságba a saját fia mellé erősítésnek. (Ez a Bónus bizonyára nagyon használható, mert Kulcsár Szabó Ernő őt a MAB-Bizottságába is bevitte.) A Károli házaspárjával való összeférhetetlenségi analógiára hivatkozik a Legátus-levél, csak a konkrét példára nem. A levél szerzői azt is dokumentálják, hogy Kulcsár Szabó Ernő szakmai elismerése önmagától származik. A Kulcsár Szabó Ernő által vezetett MAB KÁB-bizottság szuperlatívuszokban megfogalmazott véleménye Kulcsár Szabó Ernőről, amelyet az életművéről akkor már elkészült és publikált szakmai kritika (Bezeczky könyve és számos recenció erről) még enyhén szólva sem támaszt alá, nem objektív szakmai értékelés, hanem öntömjénezés. A Kulcsár Szabó Ernő által vezetett KÁB Bizottság az ELTE IDI-jén belüli összeférhetetlenséget nem kifogásolta, és nem függesztette fel az iskola működését, noha az érvényes jogszabályok megsértése miatt ezt kellett volna tenne. Joggal nevezi a Legátus csoport ezt a bizottságot részrehajlónak, anélkül hogy realizálta volna annak ciklus közbeni tudatos és folyamatos átalakítását a bizottság elnökének való egyre teljesebb alárendelése érdekében. A szuverénül gondolkodó és szavazó bizottsági tagokat (Jánosi Zoltán, Korompay János, Arató László, Hima Gabriella) ugyanis az elnök menet közben kinyomta onnan, hogy a helyükre közvetlen alárendeltjeit, saját beosztottjait ill. saját OTKA-kutatócsoportjának tagjait ültethesse (Bónus Tibor, Kovács Árpád, Simon Attila). Holott már eredetileg is nagy számban hívta meg saját bizottságába másutt tevékenykedő elkötelezettjeit, személyes barátait, mint pl. Kabdebó Lóránt vagy Szentesi Zsolt (utóbbi a Mészáros-védés opponenseként elhíresült “keresztes” Bednanics barátja és felettese). A legfeltűnőbb a két ciklust már folyamatosan leszolgált Pál József újbóli  meghívása  volt: őt Kulcsár Szabó Ernő ugyanis már a harmadik ciklusára hívta be, annak tudatában, hogy a MAB-on belüli KÁB-tagság törvényesen két ciklusra limitált.

Hogy mennyire jogkövető Kulcsár Szabó Ernő magatartása, arról mindenki véleményt formálhat a fenti tényekből és az alábbi levélből:

MAB

December 21, 2009 by legatus123

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak
Budapest
Tisztelt Akkreditációs Bizottság!
A Református Élet című kiadvány többször is, majd a 168 óra című hetilapban Lampé Ágnes foglalkozott a Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskolájában kialakult hivatali összeférhetetlenséggel és egyéb jogsértésekkel, amelyek immár a rendőrségnek is munkát adnak, s amelyek nyomán a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) arra kényszerült, hogy visszavegyen három már elnyert doktori címet, és felfüggessze a Doktoriskola működési jogát (Beházasodottak egyeteme, 2009. dec. 3.).(1)
A hetilap cikkében feltárt súlyos összeférhetetlenség akkor alakult ki, amikor egy doktori hallgató témavezetőjét a tudta nélkül leváltották, és a helyébe „Szabó András dékánt és Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettest nevezték ki, az opponens pedig a dékán felesége lett, ami teljességgel összeférhetetlen.” Az egyik nyilatkozó szerint a szabálytalanságokat megkönnyíthette, hogy „Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettesnek az apósa Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus, a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottság elnöke. Tőle függ, hogy az országban milyen irodalom szakokat és doktori iskolákat akkreditálnak.”
A Károli Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskoláját felfüggesztő MAB-határozat megemlíti a hivatali összeférhetetlenséget: „Etikailag és jogilag is megengedhetetlen, hogy közeli hozzátartozók (a jelen Doktoriskola esetében házastársak) egyazon doktori eljárásban bármilyen minőségben együtt vegyenek részt. Ez az összeférhetetlenség elemi és mindig betartandó kritériuma.”(2) A határozat 2009. október 2-án kelt.
A MAB-szakbizottság ugyanazon a napon az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskolájáról is határozott – és működését nem függesztette fel. Ellenkezőleg.
A Kulcsár Szabó Ernő akadémikus által vezetett bizottság elismeréssel szólt Kulcsár Szabó Ernő akadémikusról, az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskolájának vezetőjéről: „Kulcsár Szabó Ernőnek az irodalom- és kultúraértelmezői eszközrendszere mélyen kimunkált, artikulált és reflektált. Az irodalomtudomány művelésére tett hatása páratlanul erőteljes, amit nemcsak személyes tanítványainak magas száma bizonyít, hanem főként a tudományszakot tematizáló kérdésirányok és releváns beszédmódok kialakításában hosszú ideje játszott meghatározó szerepe.”(3)
A MAB feladata abban áll, hogy a magyar egyetemek és főiskolák szabályszerű működését ellenőrizze. Ez lett volna a dolga az Irodalom- és kultúratudományi MAB-bizottságnak is, amelyet Kulcsár Szabó akadémikus elnököl. A bizottság mégsem tárta fel, hogy az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskolájában, 2009 januári kinevezése óta Kulcsár Szabó Ernő közvetlen munkahelyi vezetője a saját fiának, Kulcsár Szabó Zoltánnak.(4) A bizottság nem kifogásolta, hogy az akadémikusnak a Doktoriskola vezetőjévé történt kinevezésével az ELTE megsértette az 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdését, amely kimondja, hogy a „magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen […], ha közeli hozzátartozójával […] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne”.(5)
Az ELTE vezetői korábban már két alkalommal is elkövették ugyanezt a jogsértést. 2008-ban Kulcsár Szabó Ernő akadémikust tanszékvezetővé nevezték ki arra a tanszékre, amelyen a fia dolgozott, és ahol ma is dolgozik.(6) Az akadémikus 2006. január 1. óta igazgatója is annak az egyetemi intézetnek, amelyhez az említett tanszék tartozik. Ez utóbbinak már akkor is munkatársa volt a fiatal Kulcsár Szabó.(7) Az intézet szabályzatának értelmében az akadémikus már négy esztendeje „gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetőt […] megillető jogokat” a saját fia felett.(8)
A MAB „a magyar felsőoktatás minőségéért felelős független szakmai testület”.(9) Azoknak, akik tényleges felelősséggel tartoznak a MAB makulátlan működéséért, haladéktalanul fel kell függeszteniük a MAB részrehajló Irodalom- és kultúratudományi bizottságának működését, az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskoláját pedig új akkreditációs eljárásnak kell alávetniük. Sem a MAB, sem az ELTE nem helyezheti magát a törvények fölé.
Magyarország, 2009. december 12.
Legátus csoport

Kategória: ELTE, Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címke:: , , , ,

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s