The Divorce Lawyer 2. (Dr. T. J. L., a válóperes ügyvéd 2.)

The Divorce Lawyer 2. (Dr. Takács János László válóperes ügyvéd 2.)

Szerző jhnnsclvn @ június 20, 2011

dr. Takács János László válóperes ügyvéddr. Takács János László válóperes ügyvéd

A második beszámoló pár évvel későbbről való, ekkor dr. Takács már a Károli ügyvédje. Újoncként a munkajog területén és máris nagybevetésben. 1998 nyarán 8 egyszerre elbocsátott oktató közül 5 bírósághoz fordult. 4 nem bírta idegekkel és kiszállt, 1 kitartott és megnyerte. Ebben a perben Takács János három fő stratégiát alkalmazott: felperes folyamatos alázását, mint a válóperekben, felperes fenyegetését, mint a válóperekben és hamis tanú alkalmazását, szintén mint a válóperekben. Takács János állandó hamis tanúja a károlis perekben a rágalmazásra állandóan kész notórius hazudozó, a tisztességtelenségben megőszült Szabó András, akivel tökéletes párost alkotnak. Ez a beszámoló teljes terjedelmében olvasható ezen a blogon: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/12/andras-szabo-the-false-witness-szabo-andras-a-hamis-tanu/ , ezért itt nem ismételjük meg.

A harmadik áldozatnak volt ideje alaposan tanulmányozni dr. Takács működését. Neki is az tűnt fel, hogy dr. Takács érzelmileg annyira involválódik, mint ahogy csak a válófélben lévő, egymást gyűlölő házastársak tudnak. Dr. Takács perverz módon kéjeleg az ellenfél megtiprásában. Idézzük a hiteles tanút:

„Akinek alkalma volt dr. Takáccsal a tárgyalóteremben találkozni, a következő jellegzetességeket figyelhette meg az ügyvéd úr stílusában:

Dr. Takács János érzelmileg mélyen involvált ezekben a perekben, nem egyszerűen meg akarja nyerni a pert – ez rendben van, ez is a dolga – hanem meg akarja alázni, meg akarja semmisíteni a vele szemben álló feleket. Ez szemmel láthatólag őszinte örömet okoz neki. Dr. Takács örömet talál szakmája gyakorlásában, az öröm forrása pedig az ellenérdekű fél  megalázásából adódik, freudista terminológiával a megalázottság előidézése okozza dr. Takács számára az örömforrást, a freudi Lustgewinnt. Ennek érdekében latba veti a

  1. megfélemlítés eszközét. Amikor dr. Takács először találkozik a munkaügyi perek során a felperesekkel, közli velük, hogy ő nagyszerű szakember, még sose veszített pert (ami szemenszedett hazugság, jól ismerünk embereket, akik pert nyertek vele szemben), valamint azt is, hogy mennyi a honoráriuma. Ezt az összeg dr. Takács 1998-ban – tizenhárom éve! – óránként 15 ezer Ft+ÁFÁ-ban határozta meg. (Ma minimum a duplája lehet – a szerk.)Dr. Takács igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy személyes jó viszonyban van a bírókkal. Tárgyalás után rendszeresen kettesben marad a tanácsvezető bíróval. Ezen kívül gyakran él a
  2. 2. felperes megalázásának eszközével is. Tárgyszerű és szakszerű érvelés helyett a felperesek személyét érintő gúnyolódással próbálta meggyőzni a bíróságot. Parlagi stílusban gúnyolódik a felperesek szakmai kompetenciáján, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia tudományos fokozatokkal és kitüntetésekkel ismert el. Dr. Takács stílusát a felperes emberi méltóságát sértő allúziók és goromba hangvétel jellemzi. Az egyik felperest pl. „állítólagos kandidátusnak” nevezte, egy másiknál pedig  kétségbe vonta, hogy jogosan nevezi magát egyetemi docensnek. A kollégák okmányokkal bizonyították, hogy jogosan teszik ezt. A tisztességben megőszült Erdélyi professzornak, akit Püspöki Nagy Péter ügyében tanúként idéztetett meg, tanúvallomása előtt kilátásba helyezte, hogy a munkáltató Károli nevében kártérítési pert indít ellene, melyben egész vagyonával fog felelni Püspöki kolléga „rosszhiszemű oktatása” következtében létrejött kárért. A tárgyalás előtt az előcsarnokban azt mondta Erdélyinek: „El fogja veszíteni a házát, minden vagyonát, hajléktalan lesz magából, erről én gondoskodom”.

Takács János László rendszeresen rosszhiszemű pervezetéssel vádolja a munkaügyi bíróság előtt a felpereseket, pedig a megfélemlítéssel és megalázással, a tárgyalásokon való meg nem jelenésével, felkészületlenségével maga lassítja a pereket. Dr. Takács gúny tárgyává teszi a felperesek szakmai kompetenciáját és emberi integritását.  Ezzel ő maga valósítja meg a  rosszhiszemű pervezetés cselekményét.”

A negyedik beszámoló alanyát tanúvallomása közben úgy megsértette dr. Takács, mert a folyosón mosolyogni mert a felperesre, hogy dr. Takács ügyvéd magatartása miatt panaszt tett az Ügyvédi Kamaránál.

„Adtam egy írásos tanúvallomást P. N. P perében. Olyan információkról, mi hangzott el a kari tanácson, amelynek én tagja voltam. Arról, hogy ott mi hangzott el a dékán és R. L. (egyetemi titkár), valamint E. (tanszékvezető) részéről.

Tanúvallomásom cáfolta dr. Takács ama állítását, hogy P. “rosszhiszemű oktatást” folytatott volna, azaz tanszékvezetője és a dékán, egyetemi titkár tudomása nélkül tanított volna. Erre azért volt szükség, mert nem kötöttek vele arra a szemeszterre szerződést. (Csak hát jóhiszeműek voltunk, ugye.)

Dr. Takács azt mondta a bírónak, hogy az én tanúvallomásom hiteltelen, mert látta, hogy “összemosolyogtunk a felperessel az előszobában”.

P. erre azt mondta, korrekt viszonyban van a kollégáival, velem is.

Én pedig kifejtettem, hogy “abból, hogy kollegiális és emberi jóviszony köt össze P-el, nem következik okszerűen, hogy hamis tanúvallomást tegyek az érdekében. Tudom, hogy a hamis tanúvallomást a törvény bünteti.”

A bíró akceptálta a tanúvallomásomat.

Ügyvéd úr érvelését aztán előadtam az ügyvédi kamaránál.”

 

– folytatjuk –

 

Kategória: Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címke:: , , | Szerkesztés | 14 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s