The corrupted mathematician (A zsebrevágott matematikus)

The corrupted mathematician (A zsebrevágott matematikus)

Szerző jhnnsclvn @ június 25, 2011

A zsebrevágott Klukovits

Fotó időlegesen eltávolítva.

 
Mi történhetett a Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsában, hogy Pál József és Balázs Mihály rá tudták beszélni a többi tudományág képviselőit – köztük jogászokat – egy szabálytalan és törvénytelen PhD-fokozat odaítélésére? Pontosan nem tudjuk. Csak annyi szivárgott ki, hogy elsősorban Klukovits Lajos titkár erőszakolta át Mészáros PhD-fokozatának odaítélését, aki ebben szemmel láthatóan érdekelt volt. Meg nem erősített hírek szerint Klukovitsot megvesztegették. Hogy kik, arról is csak híresztelések vannak: vagy a Mészáros-Balla család, vagy a Károli Egyetem, amelynek vezetője Balla Péter. Balla tehát mindkét változatban érintett. Matematikus lévén, Klukovits nem eshetett olyan szakmai zsarolásnak áldozatul, mint az iskolavezető Balázs Mihály kétszer is (ő vitte át Szabó András nagydoktoriját is) , és nem tartozik a Kulcsár-Szabó kör érdekeltségi szférájához sem, mint Fried és Pál. Talán ezért került előtérbe a híresztelésekben az anyagi vesztegetés.
 
Emlékeztetőül: Mészáros PhD-oklevele törvénybe ütközik. A 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 10. §. nem megismételt eljárást tilt 2 éven belül, amivel Klukovits érvelt a Doktori Tanács előtt (hogy a jogászok jelen voltak-e és ha igen, miért nem figyeltek, nem tudjuk), hanem új eljárást, ha két éven belül ugyanaz a jelölt ugyanabban a témában másutt doktori eljárásra jelentkezik. A törvény szövege szó szerint új eljárás tilalmáról beszél: “új eljárás leghamarabb két év elteltével,
ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető”. Mészáros megszegte a törvényt, de a Szegedi Tudományegyetem is, hiszen tudta, hogy már volt eljárás az ügyben, de nem lett belőle fokozat. A fokozat visszavonása – 2009 szeptember – és az eljárásra jelentkezés – 2010 február – között összesen 4 hónap telt el a törvényben és a szegedi doktori szabályzatban egyaránt előírt 2 év helyett. Ezen kívül a SZTE Doktori Intézete több fiktív témavezetőt és hamisított nevet is feltöltetett Mészáros neve mellett az országos doktori adatbázisba, tehát a közokirathamisítás mellett magánokirathamisítás és csalás is történt. Mindezek következtében a Szegedi Tudományegyetem által kiállított oklevél intellektuális közokirathamisítás: vagyis alakilag valós közokirat, hiszen a kiállítóként feltüntetett személy készítette, tartalma azonban sérti a közhitelességet (BTK 274.§. c ) A hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás közvetett elkövetője a megvezetett Lonovics János elnök, a felbújtó, azaz a megvezető, szintén hivatalos személy: Klukovits Lajos titkár. (Az elsődleges felbújtó természetesen Fried és Pál.)

A doktori tanács tagjai is érintettek az ügyben, hiszen a fokozat odaítéléséről meghozott határozat előkészületnek számít a bűncselekményhez. Ezért ők is megérdemlik a nyilvánosságot:

A Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsának tagjai

Tisztségüknél fogva:

Az Egyetemi Doktori Tanács Elnöke: Dr. Lonovics János, egyetemi tanár, akadémiai doktor

Az Egyetemi Doktori Tanács Titkára: Dr. Klukovits Lajos, egyetemi docens, kandidátus

Tudományos rektorhelyettes: Prof. Varró András, egyetemi tanár, akadémiai doktor

Kari/Tudományterületi Doktori Tanácsok elnökei:


Dr. Nagy Ferenc – Állam- és Jogtudományi Kar – egyetemi tanár, kandidátus

Dr. Jancsó Gábor –Orvos- és Gyógyszerésztudományok – egyetemi tanár, akadémiai doktor

Dr. Pál József – Bölcsészettudományi Kar – egyetemi tanár, akadémiai doktor

Dr. Lengyel Imre – Gazdaságtudományi Kar – egyetemi tanár, akadémiai doktor

Dr. Krisztin Tibor – Természettudományi és Informatikai Kar – egyetemi tanár, akadémiai doktor

Tudományterületi képviselők:


Társadalomtudományok:

Állam- és Jogtudomány: Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, akadémiai doktor

Közgazdaságtudomány: Dr. Katona Tamás egyetemi tanár, kandidátus

Külső tag: Dr. Molnár Imre, professor emeritus akadémiai doktor

Orvos- és Gyógyszerésztudományok


Elméleti orvostudomány: Dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Klinikai orvostudomány: Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár, akadémiai doktor

Multidiszciplináris orvostudományok: Dr. Dux László egyetemi tanár, akadémiai doktor

Interdiszciplináris orvostudomány: Dr. Mándi Yvette egyetemi tanár, akadémiai doktor

Gyógyszertudomány: Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, akadémikus

Külső tag: Dr. Párdutz Árpád, tudományos tanácsadó akadémiai doktor

Bölcsészettudományok


Filozófiatudomány: Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár, akadémiai doktor

Irodalomtudomány: Dr. Balázs Mihály egyetemi tanár, akadémiai doktor

Nyelvtudomány: Dr. Kenesei István egyetemi tanár, akadémiai doktor

Neveléstudomány: Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, akadémiai doktor

Történelemtudomány: Dr. J. Nagy László egyetemi tanár, akadémiai doktor

Külső tag: Dr. Blazovich László egyetemi tanár, akadémiai doktor

Természettudományok és Műszaki Tudományok:


Biológiatudomány: Dr. Maróy Péter egyetemi tanár, akadémiai doktor

Fizikatudomány: Dr. Rácz Béla egyetemi tanár, akadémiai doktor

Földtudomány: Dr. Hetényi Magdolna egyetemi tanár, akadémikus

Kémiatudomány: Dr. Dékány Imre egyetemi tanár, akadémikus

Környezettudomány: Dr. Dombi András egyetemi tanár, akadémiai doktor

Matematikatudomány: Dr. Czédli Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Informatikatudomány: Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Szegedi oktatók és hallgatók a Szegedi Tudományegyetem jóhírének védelmében

Kategória: Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szeged University | Címke:: , , , , , , , ,

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Szegedi Egyetem botránya and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s