A wanna be agent (A hoppon maradt ügynök)

A wanna be agent (A hoppon maradt ügynök)

Szerző anonymanalyst @ július 4, 2011

Az alábbi levél néhány nappal ezelőtt érkezett Tóth Károlytól – reflexióként egy a 168 órában megjelent interjúra. A Szegedi Tudományegyetem botrányos doktori avatása azonban ismét felkavarta a Mészáros-féle PhD-csalás körül a kedélyeket, ezért Tóth Károly írását csak némi késéssel közöljük. A szerzőtől ezért elnézést kérünk. A Mészáros-ügyre és a szegediek szerepére még visszatérünk, ezen kívül úgy tudjuk, hogy több jogi lépés is folyamatban van ezzel kapcsolatban. – A szerk.

Szerző: Tóth Károly

Jakab Attila vallástörténész merész tézise szerint  „mivel az egyház teológiailag csak semmitmondó üzeneteket képes megfogalmazni a társadalom számára, rájött: úgy tud rátelepedni az emberekre, ha ráteszi a kezét a szociális szolgáltatások teljes spektrumára, az egészségügyre, betegellátásra, hajléktalanellátásra, médiára”. Ennek következtében egyfajta érdekközösség jön létre egyház és politikai hatalom között, mert az egyházakat a társadalom széles rétegére kifejtett hatásuk miatt a politikai hatalom hasznosnak találja; ezért kvázi „beszervezi” (Lampé Ágnes: Az egyházak beszervezése. 168 óra 2011. június 9.).

Jakab Attila elsősorban a katolikus egyházról beszél, és első látásra úgy tűnik, hogy tézise is csak a katolikus egyházra érvényes. A reformátusra nem. Az Orbán-kormány a KDNP-n keresztül a történelmi egyházak közül ugyanis mindenekelőtt a katolikussal tárgyal. A második legnagyobb történelmi egyház feje, Bölcskei Gusztáv láthatólag sérelmesnek találja, hogy őt a kormányfő csak távolról „szereti”, pedig ő sűrűbben igényelné a fizikai közeléget. Mint Vári Györgynek elpanaszolja (Dunán innen, Tiszán túl – Útkereső református egyház. MANCS 2011. május 12.), a református kormányfő nem hajlandó fogadni őt, a református egyáz fejét.  Pedig „szeretnénk ennek a kormánynak hátszelet biztosítani, csak nem mindig találjuk a vitorlát”.

Jakab Attila tézise tehát azért nem igaz a református egyházra, mert a református egyházfő – érzése szerint – „beszervezés” tekintetében háttérbe szorul. Annyira, hogy ezt kifejezetten sérelmezi. Magyarán arról van szó, hogy ő csak szeretne beszervezett lenni, ám vele a kutya se törődik. Ezért megpróbál az ügynöki munkára önként jelentkezni, és ezt épp Vári György révén kívánná ország-világ – mindenekelőtt a Fidesz – tudtára adni.

Bölcskei ebben az interjúban érvekkel próbálja alátámasztani, hogy ő is érdemes a „beszervezésre”, nemcsak a katolikusok. Bátor tervei vannak. Mindenekelőtt nagyobb szeletet szeretne az egyházaknak szánt financiális tortából. Ennek érdekében limitálná a süteményesasztal körül ülők körét. „Nem engedné be” az utóbbi évtizedekben tért nyerő vallási mozgalmakat (értsd: a HIT Gyülekezetét), minimálisan 100 éves honossághoz kötné a „történelmi egyházak” körét.

A református egyháznak a maga feladatvállalásáról konkrét elképzelései vannak. Zsinati határozattal korlátozzák a kevéssé lukratív közoktatási intézmények átvételét. Nyitnak viszont az egészségügyi szerepvállalás (fogyatékosgondozás) és mindenekelőtt a romák felzárkóztatási programjai irányában. A romatámogatási programokra lehívható EU-s pénzekben és a romaügyi államtitkár, a református lelkész Balog Zoltán személyes közbenjárásában bízva roma szakkollégiumokat hoznak létre Debrecenben. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán pedig – szakmai-tudományos hátteret biztosítandó – romológiai központot hívnak életre.

A Magyarországi Református Egyház az elmúlt években meggyőzően bizonyította, milyen rossz gazdája a felsőoktatási intézményeknek. Az 1993-ban Hegedűs püspök által alapított Károli Gáspár Református Egyetem egyik kínos botrányból a másikba zuhan. A Magyar Akkreditációs Bizottság visszavonta az egyetem bölcsészettudományi és állam- és jogtudományi karán a doktori iskolák akkreditációját, ezzel a karok egyetemi státusa vált kérdésessé. A HTK doktori iskolájának – ez az egyetem pillanatnyilag egyetlen működő DI-je –  egyik törzstagja, Pethő Sándor pedig professzori kinevezése kapcsán keveredett kínos közokirathamisítási botrányba. (Lampé Ágnes. Fantom professzor. 168 óra 2011. február 4.)

Ilyen hiteles háttérrel  kíván a magyarországi református egyház újabb oktatási formákat szervezni magának: ezúttal egy jókora szeletet kikanyarítva az etnobiznisz tortájából is.

Ám ez az ajánlkozás mindeddig süket fülekre talált a tortaszeletelőknél. A vitolra nem közeledik, sőt, az egyházfő bánatára már látótávolságon kívülre úszott.

Talán csak nem azért, mert Bölcskei korábban (legalább egyszer) már be volt szervezve? Bátori elvtárs ügynökmúltja, úgy tűnik, nem a legjobb ajánlólevél a jelenleg kormányon lévő párt számára.

Kategória: HungarianCalvinistChurch | Címke:: , , , | Szerkesztés | 65 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Magyar Református Egyház and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s