Petrőczi: NO GO (Petrőczi: Bukta)

Petrőczi: NO GO (Petrőczi: Bukta)

Szerző jhnnsclvn @ június 17, 2011

Írhattuk volna címnek azt is: IDI: NO GO. Mert az irodalomtudományi Doktori Iskola végleges bukásáról van szó, amit a Szabó-Petrőczi házaspár lopásai, csalásai, hamisításai, túlkapásai döntöttek be Mészáros Márton csalása mellett, dehát Mészárost is felbujtotta valaki. És ez a valaki a tolvaj témavezető: Szabó András és a csaló opponens Petrőczi Éva. Társtettesekként ott állt Szabó oldalán Hansági (2. témavezető), Petrőczién Bednanics Gábor (2. opponens) és a maedchen für alles elnök: Eisemann.

A Károli BTK honlapján közel másfél éven át a Hermann-Kovács féle 2009 november 22-i levél jelentette az „aktuális“ hírt. A „hír“ a 2009 október 1-i MAB-határozat szépítése, elhazudása, felismerhetetlenségig történt átirata volt. Pár nap múlva megjelent a MAB honlapján az eredeti határozat, amely köszönőviszonyban sem volt a Hermann-Kovács féle exegézissel, így az azonmód érvényét vesztette, de nem aktualitását, mert továbbra is „Aktuális“ címen maradtt fenn még másfél évig a honlapon. Mígnem 2011 április 7-én megjelent az új „aktuális“ hír, a kecsegtetés: Balla Péter rektorhelyettes ki fogja bulizni az IDI akkreditációját.

Aktuális

    2011. április 7.

KÖZLEMÉNY

A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának akkreditációját 2010. október 1-jei hatállyal megvonta. Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes az Egyetem képviseletében 2010. november 15-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár asszonynak. A felülvizsgálati kérelem 2010. december 7-én érkezett meg a MAB Felülvizsgálati Bizottságához. A kérelem jelenleg elbírálás alatt áll.

http://www.kre.hu/btk/index.php/component/content/category/174-doktori-iskolaink.html

A kre.hu oldalon a mai napig ez az „aktuális“ hír, holott az már úgyszólván felkerülése pillanatában elvesztette aktualitását. 2 hónappal ezelőtt ugyanis a MAB Balla fellebbezését elutasította, és a Károli BTK egyetlen doktori iskolájának megszüntetéséről határozott. A szövegből kiderül, hogy a fellebbezés fő tárgya Petrőczi alkalmassága volt. A válasz: NO GO.

Magyar Akkreditációs BizottságFelülvizsgálati Bizottság

MAB kód: DF161

A MAB FvB 7/2011. számú határozata

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) képviselője 2010. november 15-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) oktatásért felelős államtitkárához a MAB 2010/8/VIII/1/2/376. számú határozatával szemben, mellyel a MAB nem akkreditálta az Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláját (a továbbiakban: DI). A NEFMI felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára 2010. december 1-jén kelt és a MAB Titkársághoz 2010. december 7-én érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.

Szakértői vélemény

A szakérői vélemény szövegében dőlt betűvel szedjük a MAB eredeti, elutasító határozatának megfelelő szövegrészét, álló betűvel a felülvizsgálati kérelem megfelelő szövegrészét, s félkövérrel az új szakértői vélemény szövegét.

A MAB FvB az ügyre vonatkozó dokumentumok teljes körének alapos áttekintése után a következőket állapítja meg.

A MAB FvB a hat megfelelt minősítésű törzstag esetén a MAB fenti számú határozatában foglalt minősítésekkel egyetért, azokkal szemben új véleményt nem fogalmaz meg.

A felülvizsgálati kérelemben az Egyetem a nem felelt meg minősítésű törzstag esetében vitatta a minősítés megalapozottságát.

Törzstagok

A MAB határozata szerint: „N. N. nem felel meg a törzstagi kívánalmaknak.”

A felülvizsgálati kérelem szerint megfelel, munkásságában relevánsan kapcsolódik össze protestáns irodalmi múlt és a mai kultúra kutatása.

(szöveg)

Törzstagok kutatási területe és a DI megfelelése

A MAB határozata szerint: A törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások tovább a megadott tudományágak közötti koherencia nincsen meg. A határozat részletezése szerint a DI kutatási területe igen diffúz, többnyire egymagukban képviselnek egy területet az oktatók. A négy alprogram széthúz.

A felülvizsgálati kérelem szerint az egyetem kis mérete miatt alakul ki ez a kép, amelyet az erőfeszítések a sikerek ellensúlyoznak. A MAB-nak nincsen irányelve arra, hogy egy kutatási területet hány oktató képviseljen. A sokrétűség és a diákokkal szembeni sokoldalú képzési terhelés éppen az iskola erénye, a protestantizmus és a modern szövegtudományok kapcsolatát képviseli.

A C-SWOT analízis is feltárja önértékelésként, hogy a DI az ország legkisebb bölcsészettudományi karán működik. Ez szűkösséget, gondot jelenthet mind a hallgatói létszám, szelekció biztosításában, mind az oktatási bázis megteremtésében. Ez a szűkösség fokozottabb specializálódásra készteti a DI-t: a négy alprogram ezzel a háttérrel túl sok, mely előre vetíti az inkoherenciát is. Kis számú és egymástól távol eső kutatási területen dolgozó törzstagokra építve nagyon nehéz koherens doktori iskolát létrehozni. Ez láthatólag nem is sikerült az Egyetemnek.

 

Az önértékelés hiányosságai

A MAB határozata szerint: „Az önértékelés nem néz szembe a DI helyzetével, az utóbbi évek problémáival. Nem méri fel a megvalósítás reális esélyeit.”

A felülvizsgálati kérelem szerint az egyetem szembenézett a 2003 és 2009 közötti időszak problémáival. A korábbi vezetés számos ügyviteli hiányosságát korrigálták, mára rendezett az iratanyag és az iratforgalom, a diákok világos helyzetben folytatják tanulmányaikat.

A MAB FvB ezt az érvelést elfogadja, de felhívja a figyelmet, hogy bár az ügyvitel rendbetétele fontos és elengedhetetlen lépés, önmagában nem elégséges a doktori iskola működéséhez.

Összefoglalás

A benyújtott felülvizsgálati kérelem meggyőzően érvel a DI ügyviteli értelemben vett jogszerű működése megszervezésének megtörténte mellett. Ugyanakkor a MAB határozatban szereplő két kulcsmozzanatban nem történt változás. N. N. továbbra sem felel meg a törzstagi követelményeknek, s a 4 alprogram a rendelkezésre álló személyi állomány mellett eltúlzott.

Ezért a MAB FvB a MAB 2010/8/XIII/1/2/376. sz. határozatát helybenhagyja, és megállapítja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen az Irodalomtudományi Doktori Iskola működésének feltételei nem állnak fenn, ezért a doktori iskolát meg kell szüntetni.  

Javaslat a NEFMI részére a doktori iskola működésének lezárási folyamatára

A doktori iskola a 2011/2012-es tanévre nem vehet fel doktoranduszt.

A doktori iskolának a MAB 2009/7/XIII/2/200. sz. határozatának 7. pontjában foglaltak értelmében nem lehetnek I. éves doktoranduszai, tehát helyzetükről nem kell rendelkezni.

A 2010/2011-es tanévben II. éves doktoranduszok csak más doktori iskolában folytathatják a doktori képzést. Az Egyetem kössön megállapodást egy vagy több azonos tudományágban doktori képzést folytató intézménnyel (melyek közül egy lehetőleg budapesti székhelyű intézmény legyen, hogy a hallgatóknak minél kevesebb plusz terhe legyen), amely – a KRE által addig biztosított feltételek mellett, témavezetővel együtt – átveszi a doktoranduszokat. Emellett a hallgatóknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy – saját ügyintézés mellett – ne abban az intézményben folytassák doktori tanulmányaikat és kutatásaikat, amellyel az Egyetem megállapodást köt.

A 2010/2011-es tanévben III. éves doktoranduszok esetében a doktori fokozat megszerzésére csak másik intézmény doktori iskolájába jelentkezhetnek. Ehhez az Egyetem szintén segítséget kell, hogy nyújtson a doktoranduszainak.

Az intézmény rektorának írásbeli kérelmére engedélyezhető, hogy a doktori iskolában a doktori képzést legkésőbb a 2009/2010-es tanévben befejezett doktoranduszok, és a már korábban fokozatszerzési eljárásra jelentkezett doktorjelöltek a jogszabály szerinti két éven belül megvédhessék disszertációjukat a megszüntetés alatt álló doktori iskolában.

A doktori iskola működését legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kell véglegesen lezárni.

A határozat kézhezvételének napjától – a fenti kivételekkel – az Egyetem az irodalomtudományok körében elveszíti jogát

a)      a doktori képzésre,

b)      a doktori (PhD) fokozat adására,

c)      a habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,

d)      a külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására.

Budapest, 2011. április 14.

Szekeres Júlia

a MAB FVB elnöke

Forrás: http://www.mab.hu/hat15.html

Kategória: Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címke:: , | 58 Hozzászólások »

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s