Bolyki’s murderer (Bolyki gyilkosa)

Bolyki ’s murderer (Bolyki gyilkosa)

Szerző jhnnsclvn @ június 6, 2011

Bolyki gyilkosaBolyki gyilkosa

Szerző: Theologina

Szép megemlékezést olvashatunk a parokia portálon Bolyki Jánosról: http://parokia.hu/hir/mutat/2377/.  Mi, akik Bolyki professzor tanítványai voltunk, tudjuk, hogy ez a bemutatás mélységesen igaz. Éppen ezért fáj, hogy pont őt használta fel Pethő Sándor érdemtelen karrierje építésére. Fáj, hogy ezt a tiszta, igaz, jóhiszemű embert becsapta, aljas ügy szolgálójává tette. De az még jobban fáj, hogy az egyetem hivatalos rektorjelöltje, a karunkról kikerülő Balla Péter, Pethő érdekeit védelmezve, méltatlan módon bánt Bolyki Jánossal élete utolsó heteiben: hazugságra akarta őt kényszeríteni, majd amikor ez nem sikerült, megalázta, megfenyegette, sőt, mint egy kisgyereket, megfenyítette, megkeserítve ezzel életének utolsó negyedévét, siettetve, sőt, előidézve Bolyki János halálát.

Pethő csúf véget ért miskolci tanszékvezetői pályázata után Bolyki János rájött, hogy Pethő visszaélt a jóhiszeműségével és rútul rászedte. Rosszul érezte magát a Pethő-ügytől. Szerette volna jóvá tenni a hibáját: futott fűhöz-fához, feltárta illetékesek előtt a tényeket, de csak elutasításra, mi több, ellenállásra talált. Elsősorban saját intézményén belül: Balla Péternél, Németh Dávidnál, Békési Sándornál. A nála 30 évvel fiatalabb Balla Péter keményen rápirított: ne merjen erről beszélni senkinek; tegyen úgy, mintha Pethő Sándor pályázata rendben lett volna. Ez nem fért össze Bolyki lelkiismeretével, de tudomásul vette a parancsot és hallgatott. Csak amikor már a saját becsületét kellett védenie – miért vitte át az ügyről döntő bizottság elnökeként egy csaló professzorrá való kinevezését – , akkor szólta el magát, szinte véletlenül: hiszen ő nem tud franciául, és a publikációk nagy része francia szaklapokban jelent meg. Bolyki jóhiszeműségére jellemző, hogy ő még ebben az elszólásban sem kérdőjelezte meg a francia publikációk létét: tényként kezelte őket. Mint ahogy a kisebb számú német publikációkét is. Az interjú során nem taktikázott, nem tért ki, olyan egyenesen válaszolt a kérdésre, mint amilyen egyenes ő maga: „világos tisztasággal”, a „kálvini claritas” szellemében, ahogy a cikk szerzője írja. Nem úgy, mint a görbe utakon járó Balla Péter, aki ígérgette a választ, de kitért, bujkált az újságíró elől, mint ahogy minden kérdés elől bujkál és kitér, és ha pro forma mégis válaszol, abban nincs válasz: körülményes, értelmetlen, dagályos és zavaros. Zavarosabb, mint Hamlet beszéde, amelyről azt mondta Polonius, hogy a zavar ellenére „van benne rendszer”. Balla Péter beszédeiben nincs se logika, se értelem, se rendszer. Ennélfogva nem értékelte Bolyki János világos válaszait a 168 óra újságírója, Lampé Ágnes kérdéseire. Ballát idegesíti a világosság, az őszinteség, a becsületesség. Idegesíti, mert nem érti: ő nem így működik.

Az interjúnak az lett a következménye, hogy Balla Péte rendreutasította a jóhiszemű, csak az igazat mondó 80 éves professzort. Megalázta, megfenyegette, kilátásba helyezte professor emeritusi címe visszavonását, ha nem megy el a bíróságra tanúskodni Pethő mellett és a 168 óra ellen. (Balla keresetét mellesleg a bíróság olyannyira érteletlennek találta, hogy be sem fogadta.) Visszaszívatta vele a monandóját, sőt, magának vindikálta a jogot, hogy a 8 évvel korábbi MAB-os eseményekről is ő nyilatkozzék, ne Bolyki, aki ott volt, jelen volt, elnök volt. Mit jelent az, hogy Balla Péter illetékes Pethő 2002-es egyetemi tanári kinevezéséről nyilatkozni, és nem Bolyki, aki véghez vitte? Balla előírta Bolykinak, miről beszélhet és miről nem, mire emlékezhet és mire nem, mit tanúsíthat és mit nem! Jogot formált arra, hogy megváltoztassa Bolyki emlékeit, hogy ő nyilatkozzék Bolyki 8 évvel ezelőtti élményeiről, tapasztalatairól, tudásáról és emlékeiről. Jogot formált arra, hogy megítélje és elítélje Bolyki cselekedetét, hogy a mindig egyháza érdekeit szem előtt tartó idős professzorban bűntudatot és rossz lelkiismeretet ébresszen. Ezzel mérgezte meg Balla Péter Bolyki János lelkét, ezzel siettette a halálát.

Úgy gondoljuk, nem önkényes referencia, ha a parokia portálon megjelent poszt szerzőjének alábbi sorait a másokat megítélő, elítélő, sok esetben az ítéletet személyesen végrehajtó Balla Péterre vonatkoztatjuk. Ő a mások fölött pálcát törő, másokat seperc alatt kivégző (gondoljunk csak a rektori hivatal sok kirúgott titkárnőjére), a hitet csak mímelő, ugyanakkor mások hitét becsmérlő, kétségbevonó önjelölt bíró:

„… (Bolyki János) mindig nagyon szomorúan beszélt az egyházunkban megszólaló ítélkezésről, hívő gőgösségről, soha egy rossz szót nem mondott azokról, akik egyébként tökéletesen alkalmasnak tartják magukat arra, hogy pillanatok alatt felmérjék a másokban élő hit mértékét és értékét,més ítéletet mondjanak azokról, akiket ’könnyűnek találnak’. Bolyki János ugyanolyan szomorú szeretettel viszonyult ezekhez a testvéreinkhez is, mint a tékozló fiú példázatának Atyja az idősebb testvérhez: bízott abban, hogy a feltétlen szeretet hangja még a legerősebb hívő önigazultság páncélját is képes előbb-utóbb áttörni.”

Ez az optimizmus Balla Péter esetében egyszerűen nem válhat valóra. Aki nem képes szeretetet, részvétet érezni, emberséget tanúsítani, azt a legerősebb szeretet sem válthatja meg, mert nincs érzékszerve, antennája anak vételére.

A szeretni, érezni képtelen, az egész életében merev maszkot viselő Balla Péter egészen biztosan nem keresztyén.

Attól tartok, még csak nem is ember.

Egy gép, egy végrehajtó automata. Ezért is öl olyan könnyű szerrel. Ezért oltotta ki automatikusan, nem is fogván fel, mit cselekszik, sok más áldozata után az érző ember, az igaz keresztyén Bolyki János életét is.

Megtehette, mert tudta, hogy az igaz keresztyén Bolyki még ezt a gazságot is megbocsátja neki.

 

Bolyki János, tanítónk, testvérünk, Apánk, nyugodj békében!

Kategória: Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke:: , , | 63 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s