Bolyki’s guilt (Bolyki bűne)

Bolyki’s guilt (Bolyki bűne)

Szerző jhnnsclvn @ június 5, 2011

Szerző: Justice for victims

Pethő Sándor 2002-ben csalással szerzett egyetemi tanári címe régóta téma a felsőoktatásban. Először Miskolcon bukott le 2005-ben, majd különböző blogokon, köztük egy németországin, majd idén februárban a 168 órában.

A 168 óra több érintettel készített interjút, köztük egy bizonyos Shaitanával is. Shaitana kérte személye titokban tartását:

“Sajnos ebben az országban nem azt ítélik el, aki a gazságot elköveti, hanem azt, aki ezt szóvá meri tenni.”

Az igaz ember és igaz keresztyén Bolyki János személyes sorsa is példázza, hogy Shaitana félelme nem volt alaptalan.

Pethő Sándor csalását Bolyki János jóhiszeműsége tette lehetővé. A 168 óra interjúiból kiderül, hogy Pethő manipulálta Bolykit. Bár minisztériumi állása mellett Miskolcon a Filozófia Tanszéken oktatott, és harmadállásban a Károlin is a Filozófia Tanszék vezetője volt, direkt kérte a MAB-ot, hogy ne a filozófusok tárgyalják egyetemi tanári kinevezését, hanem a Hit- és Vallástudományi Bizottság. Hogy miért? Az egyik meginterjúvolt MAB-tag, Pesthy Mónika szerint Pethő a Hit- és Vallástudományi Bizottság elnökének, Bolyki Jánosnak a líblingje volt:

„– Pethő a mindenki által tisztelt bizottsági elnök, Bolyki János professzor nagy kedvence volt. Vehemensen védte Pethőt. Nem lehetett ellene szót emelni, értelme sem lett volna felvetni az észrevételeimet. Annyit tettem, hogy a bizottságban egyedüliként ellene szavaztam. Így viszont megkapta egyetemi tanári kinevezését.”

Bár Pethő pályázatára a Filozófiai Bizottság lett volna illetékes, Pethő protekciót keresett. A fiktív publikációkat és a fiktív önéletrajzot valószínűleg nem merte a filozófusok elé tárni. Naiv, gyanútlan áldozatot szemelt ki Bolyki személyében.

Lampé Ágnesnek, a 168 óra újságírójának sikerült személyesen megkérdeznie az ügyről Bolykit:

„Bolyki János professzor jól emlékszik a nyolc évvel ezelőtti eseményekre. Elmondta: pont a kételyek tisztázása és az objektív elbírálás végett Pethő pályázatáról nemcsak a bizottság döntött. Hisz a publikációk nagy része francia vallástudományi szemlékben jelent meg, amit ő maga nem értett. Persze akadtak magyar és német nyelvű dolgozatai is. Összességében pedig szinte mindenki azt állította, hogy komoly gyűjtemény. A professzor hozzátette: mindenesetre a bizottság mellett egy háromtagú, alkalmi, nagy tekintélyű és független grémiumot is életre hívtak, amelyben tudományos vizsgálat keretében átnézték Pethő iratanyagát. Egyik testület sem talált benne kivetnivalót vagy hiányosságot.”

Pethő, az újságíró nyomozásáról tudomást szerezve, lelet írt a MAB-nak, hogy nem járul hozzá pályázati anyaga megtekintéséhez, Miskolcon pedig még 2005-ben visszavonta tanszékvezetői pályázatát, aminek következtében anyaga hozzéférhetetlenné vált.

De Bolyki János feltárta a 168 óra széles nyilvánossága előtt, mi volt Pethő pályázatában: sok francia nyelvű publikáció, franciaországi lapokban! Ez tette ki a nagy részét. És ehhez jött még néhány német nyelvű is!

A MAB elnöke, Bazsa György pedig elmondta, vannak átfedések a blogon megjelent és az újságíró által neki megmutatott – csak idegen nyelvű tételekből álló – publikációs lista és az egyetemi tanári pályázat publikációs listája között. Vagyis két nem akármilyen koronatanú, Bolyki és Bazsa is megerősíti, hogy 2002-ben voltak idegen nyelvű publikációk, amelyek ma nincsenek.

Idézzük tovább a 168 órát:

„Bolyki professzor megjegyezte: első hívásunk után nyomban telefonált a rektorhelyettesnek, aki azt üzente, készen áll, hogy minden kérdésre választ adjon. Hisz az egész ügyben csak eljárási problémát lát.”

Vagyis a 80 éves Bolyki,  mint egy gyámság alá helyezett kiskorú, nem mert Balla engedélye nélkül nyilatkozni. A miskolci ex-dékánnak, a fiatal Fazekas Csabának nem volt szüksége főnökei (a jelenlegi dékán ill.  a rektor) engedélyére ahhoz, hogy a lapnak nyilatkozzon. De a 80 éves, köztiszteletben álló Bolykinak engedélyt kellett kérnie a nála 30 évvel fiatalabb, szakmailag és emberileg kisszerű Ballától, hogy szóba állhasson egy újságíróval. Hogy véleményt nyilváníthasson. Hogy emékezhessen. Hogy elmondhassa a tényeket. Hogy tanúskodhasson.

De ez még nem minden. Miután Bolyki nyilatkozott, Balla raportra rendelte be magához. Ez az audiencia volt az a körülmény, amelyről a 168 óra újságírója nem tudott, ezért értetlenül állt Bolyki fax-üzenete előtt:

„Beszélgetésünk után néhány nappal Bolyki professzor – nem tudni, miért – a következő faxot küldte szerkesztőségünkbe:  ’Tisztelt Asszonyom! A nyilatkozat közzétételéhez és a velem készített interjú megjelenéséhez nem járulok hozzá, mert abban nem én vagyok az illetékes. Szíveskedjen kérdéseivel a rektori hivatalhoz fordulni.’ ”

Természetesen az újságíró hiába fordult Ballához. Ő sem kapott tőle választ, mint ahogy ebben az életben még soha senki nem kapott semmilyen érdemi választ ettől a mentálisan retardálttól.

Balla Péter csak Bolyki kihallgatása során döbbent rá arra, hogy az idős professzor nem Pethőt tisztázta, amire parancsot kapott, hanem saját magát. Bolykit Balla ara utasította, hogy csak annyit mondjon az újságnak: mindössze „eljárási hiba” történt. Mást nem nyilatkozhatott volna. Bolyki azonban gyermeki őszinteségében megszegte a parancsot, nem is tudván, hogy ezt teszi, hiszen – az újságíró kérdésére – csak őszintén elmondta, mi volt Pethő anyagában.

Balla szemében az őszinteség bűn. Dühbe gurult és üldözni kezdte az idős professzort.

Forrás: http://www.168ora.hu/itthon/karoli-petho-sandor-habilitacio-professzor-egyetem-oneletrajz-palyazat-68870.html

Kategória: Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címke:: , , , , ,

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s