Without Credit and Credo (Hit(el)vesztés a Károlin)

Without Credit and Credo (Hit(el)vesztés a Károlin)

Szerző jhnnsclvn @ február 8, 2011

Balla Péter – a Farizeus

Isten nevében szónokol – Sátán nevében cselekszik

Hogyan is lehetne hitele egy olyan intézménynek, amelynek vezetője az országosan ismert csaló, Mészáros Márton rokona, Balla Péter, aki a büntetőeljárás alatt állót saját intézményében továbbra is foglalkoztatja?

Mészáros Márton még mindig a Károli Református Egyetem oktatója, holott már végigcsalta és hamisította a fél országot. Első csalását és okirathamisítását még gyermekként követte el Dunapatajon, majd tinédzserként Kecskeméten folytatta, ahonnan kicsapták. Amikor Gödöllőn meghamisította az ellenőrzőjét, már nagykorú volt, de büntetésből csak megbuktatták, tekintettel a várost uraló családi oligarchiára. A Károlin előbb egy “német középfokú” nyelvvizsgát csalt össze cinkosával, a németül szintén nem tudó Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnessel, majd egy doktori fokozatot, részben Hanságival, részben a Szabó-házaspárral, amit a MAB visszavont. Ezután Szegeden folytatta a csalást, Hanságival együtt, ahol előbb eltitkolták a korábbi sikertelen károlis PhD-eljárást, majd meghamisították Mészáros Márton nevét és identitását, hogy a megtévesztett Szegedi Egyetem kiadja neki a fokozatot. Mészáros-ügyben a Bp-i VIII. kerületi Rendőrkapitányság kezdte meg a nyomozást, majd a BRFK folytatta, végül a Szegedi Rendőrség is bekapcsolódott. A büntetőeljárás gyanúsítottjai: maga a csaló rektor-rokon Mészáros Márton, az ex-dékán Szabó András, az ex-dékánné Petrőczi Éva és az ex-dékánhelyettes Hansági Ágnes. Közülük ketten máig tanszékvezetők, sőt, egyikük intézetigazgató. Balla Péter mb. rektor egyikük munkaviszonyát sem szüntette meg. Helyettük viszont megszüntette azét az oktatóét, aki megtagadta a cinkosságot a bűnügyben, noha erre kifejezetten felszólították (vö. a RLBK honlapján található hanganyag).

Balla Péter nem szüntette meg a munkaviszonyát a vizsgákat pénzért áruló, ÁJK-s adjunktusnak sem.

Balla Péter nem szüntette meg a munkaviszonyát a saját karán, a Teológián oktató Pethő Sándor dékánhelyettesnek sem, sőt feljelentést sem tett ellene, holott ez hivatali kötelessége volna, ráadásul birtokában van az összes dokumentmnak: Pethő 2005. évi szakmai életrajzának és publikációs listájának ill. a mainak. A kettő közötti különbség, a későbbi erősen redukált – külföldi vendégprofesszorságok és külföldi publikációk nélküli – változat a bűncselekmény gyanúját több, mint megalapozza. Ráadásul Balla Péter rendelkezésére áll az általa megfélemlített koronatanú, Bolyki János professzor is, aki még emlékezett a francia vallástudományi szemlékben állítólag megjelent Pethő-publikációkra, majd fenyegetésre próbálta nyilatkozatát visszaszívni.

Lampé Ágnes 168 órában 2011. január 27-én megjelent oknyomozásához Tóth Károly fűzte hozzá reflexióit, amelyek a 168 óra következő, 2011. február 3-i számában jelentek meg:

http://www.168ora.hu/bluzone/hitelvesztes-a-karolin-69387.html

Tóth Károly cikkét az alábbiakban olvashatják (- a szerk.):


 

Lampé Ágnes kitűnő írása (Fantom professzor) egy egyetemi körökben viszonylag közismert történet különös utójátékát tárja fel. Pethő Sándor a miskolci egyetem oktatójaként 2002-ben egyetemi tanári pályázatot nyújtott be. Ebben nem létező külföldi szakmai fórumokon meg (nem) jelent publikációkat tüntet fel, azonkívül külföldi egyetemeken állítólag betöltött vendégprofesszori tevékenységére utalt. Már a MAB Hit- és Vallástudományi Bizottságának tagjaiban kétség ébredt a hivatkozások hitelességét illetően, 2002-ben Pethő mégis megkapta a testület támogatását, s ki is nevezték egyetemi tanárnak. Mivel azonban a miskolci egyetemen – tanszékvezetői pályázatának beadása idején – napvilágra kerültek a tények, munkaviszonyát a munkáltatóval „közös megegyezéssel” megszüntették.

Ekkor került Pethő a Károli Hittudományi Karára, ahol karrierje új lendületet kapott, professzor lett, a filozófia tanszék vezetőjévé nevezték ki, s oszlopos tagja lett a hittudományi doktori iskolának is. Az újságíró tényeket firtató kérdéseire sem a HIT dékánja, sem Balla Péter mb. rektor nem hajlandó válaszolni. Minden arra mutat, ragaszkodnak Pethőhöz és a csalással szerzett tudományos (?) reputációjához.

A Károli Gáspár Református Egyetemet 1993-ban alapították. A bölcsészettudományi karon 2009-ben súlyos botrányok törtek ki az Irodalomtudományi Doktori Iskolán történt törvénytelen védések miatt. (Beházasodottak egyeteme – jogsértések a Károlin? 168 Óra, 2009. december 3.) Az egyetem azonban a MAB felszólításának ellenére nem vizsgálta ki és nem szüntette meg az IDI törvénytelenségeit, ehelyett felmondott a törvénytelenségeket feltáró Hima Gabriella professzornak. A felmondás indokai között szerepelt a 168 Órának adott interjúja is.

A MAB 2010-ben megvonta a BTK IDI-jének kiadott engedélyt, így ez a kar doktori iskola nélkül maradt.

2010-ben a MAB vizsgálata a Károli Állam- és Jogtudományi Kara doktori iskolájának működését sem tartotta megfelelőnek, ezért annak működési engedélyét is visszavonta. Így a Károlinak már két kara maradt az egyetemi léthez szükséges doktori iskola nélkül.

Pethő Sándor lelepleződésével pedig a HTK s annak doktori iskolája körül is gyülekeznek a felhők. Mennyire hiteles az a Hittudományi (!) Kar, amelynek dékánhelyettese bizonyítottan megtévesztéssel szerezte professzori címét? Mennyire hiteles az a hittudományi doktori iskola, amelynek törzstagjai között szerepel ez a professzor?

Mennyire hiteles az az egyetem, amelynek mindhárom karán súlyos csalásokra derült fény az utóbbi három évben? Miben bízhatnak, kinek hihetnek azok a hallgatók, akik állami fejkvótásként vagy önköltségesként hiteles, értékes diplomát várnak ettől az egyetemtől?

A hit(elesség) kérdését a fenntartónak, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának is fel kell tennie magának.

Tóth Károly

E-mail

Kategória: Balla Péter, Károli Egyetem ÁJK, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címke:: , , , , , , , | 33 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Szegedi Egyetem botránya and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s