Why to say NO to 1%? (Miért mondjunk NEM-et az 1%-ra?

 

Why to say NO to 1%? (Miért mondjunk NEM-et az 1%-ra?

Szerző jhnnsclvn @ május 3, 2011

Az APEH adatai alapján 2002-ben,103, 2003-ban, 116 vallási közösség versengett az adófizetők kegyeiért. 2010-ben ez a szám már 185 volt, az idén pedig várhatóan ennél is több lesz. Az elmúlt 8 évben mintegy ötszörösére nőtt az egyházak támogatására felajánlott összeg, ezen belül a növekedés a Magyar Református Egyháznál az elmúlt 6 év alatt 50%-kal emelkedett: 2004-ben még csak 124 ezer, 2010-ben már 186 ezer nyilatkozó támogatta, 2004-ben 690, 2010-ben már több mint 1 milliárd forinttal az egyházát.

Mire kell a pénz a Református Egyháznak?

Állítólag visszakapott iskolákra, oktató-nevelő intézmények fenntartására.

Az önkormányzati és az egyházi oktató-nevelő intézmények működési költségeik mintegy kétharmadát egyformán az államtól kapják. A fő különbség az, hogy ezt az önkormányzat saját bevételeiből (helyi iparűzési adók, szja átengedett része, stb.) egészíti ki, míg az egyháznak ezt az összeget a 1997-es vatikáni szerződés alapján az állam fizeti meg. Ezt hívják egyházi kiegészítő normatívának. Az elv az, hogy a felekezeti oktató-nevelő intézmények is megkapják azt a pénzt, amelyet az önkormányzat az állami támogatáson felül maga fordít az iskolkára.

Miért nem maga az egyház tartja fenn az iskoláit? A hazai felekezetek azzal érvelnek: vagyonukat a háború után államosították, csak a kilencvenes évek közepétől kapták vissza, és még nem termelnek elég saját forrást. A költségvetés által erre adott pénz egy része az adózók által az egyházaknak felajánlott összegből származik, ezt azonban jelentős részben magának az államnak kell kiegészíteni.

Amennyiben ez így van, akkor az 1%-os kampány értelmetlen, mert azt az állam úgyis szükség szerint kiegészíti. Erre utal a www.reformatus.hu egyik hozzászólása, amelyet azonban egy másik cáfol. Utóbbi szerint az egyháznak érdeke minél több adópénzt beszedni, mert annál többet tesz hozzá az állam. A tiszántúli lelkészek ezért valóságos adóbehajtó kampányba kezdtek, szószékről ösztönzik a híveket adójuk felajánlására. Van, aki azt állítja, hogy őszinte lelkesedésből csinálja, sokan viszont azt mondják, kényszer hatása alatt cselekszenek, nagyon szégyellik magukat, de félnek, hogy elveszítik az állásukat, ha nem emlegetik Istennel együtt az 1%-ot is.

De mire fordítja valóban az egyház az adó 1%-át? Iskolákra és oktatásra biztosan nem, az a Károli Gáspár Református Egyetem többször feltett költségvetési táblázatából világosan kitűnik: az egyház egy fillért sem tesz hozzá a költségekhez, viszont bérleti díj fejében több mint 100 milliót kivesz belőle, míg az önkormányzatok ingyen bocsátják épületeiket oktatás céljából az egyetem rendelkezésére. Az egyház tehát nem költ az egyetemre, hanem megfeji.

Bölcskei Gusztáv rádióbeszédében a Bethesda kórházat emlegette, amelynek adója 1%-át adta volna, ha egyáltalán fizetne adót, és nem hozatná ki a könyvelőivel minden költségvetését 0 szaldósra.

Nem véletlenül emlegette a Bethesdát. Az egyházak jelenléte a szociálpolitikában magára vonja és megragadja az emberek figyelmét. Adakozóvá tesz, pláne ha nem kerül semmibe. Ez olyan retorika, amelyet az egyházak kampányszerűen alkalmaznak. Fényezik magukat és hatnak az adófizetők könnycsatornáira is.

De tényleg ilyen jóságosak az egyházak?

Lehet. Csak nem a református. Ezt – többek között –  az alábbi, „Bethesda”aláírással érkezett hozzászólás is alátámasztja.

Szerző: Bethesda

Feleségem a Református Egyház egyik egészségügyi gyermekotthonában dolgozik. Az intézményben kb. 60 kiskorú, részben súlyosan fogyatékos gyermek van. A személyzet ehhez képest kevés (létszámot szándékosan nem írok, nehogy beazonosítsák). A körülmények a gyermekek számára szörnyűek, gyakran szinte elviselhetetlenek. Csak egyharmadával tartják rendszeresen a kapcsolatot a szüleik, 7-et nem is látogatnak, így az ő érdekvédelmük semennyire sem biztosított, ki vannak szolgáltatva gondozóiknak. Az épületben sem állandó orvosi, sem állandó nővéri ügyelet nincs, ezek hetente egyszer kijönnek meglátogatni a gyermekeket, inkább kötelességszerűen. A helységben kórház nincs, csak rendelőintézet, oda lehetne bevinni az esetlegesen megbetegedő gyerekeket, vagy egy távolabbi város kórházába. Az intézet igazgatója, arra hivatkozva, hogy a 60 gyereket ide-oda kell szállítani, két szolgálati személygépkocsit ingényelt az intézetnek. Ahogy ezek megérkeztek, ő maga az egyiket mindjárt birtokba vette, a másikat átadta helyettesének. Nem kifejezetten luxus, de nívós kocsikról van szó (márkát szándékosan nem írok). A lényeg az, hogy a gépkocsik „szolgálati” jellege teljesen elfelejtődött, ezekkel még soha sehova nem vittek gondozottakat, egyszerűen átmentek az igazgató illetve az igazgatóhelyettes családjainak magántulajdonába. Intézeti kirándulásokról szó nincs, de még a rendelőbe se szállítottak ezeken gyermeket. Ha egy gondozott megbetegszik, megvárják vele az ügyeleti napot. Ha a betegsége dührohamból áll, jól megverik, vagy kényszerzubbonyt húznak rá.

Összességében kétlem, hogy az 1%-os adó ezeknek a gyermekeknek a sorsán javítana. Az intézmények vezetőinek anyagi helyzetén azonban biztosan, mert egyre többen kapnának ajándékba ingyengépkocsit- ingyenbenzinnel. Az így megajándékozottak a következő zsinati választáson is feltehetően Bölcskeit támogatják majd.

Vagyis mire kell az 1%? Alighanem a zsinati választás újbóli megnyerésére. – A szerk.

Kategória: HungarianCalvinistChurch | Címke:: , , | Szerkesztés | 14 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Magyar Református Egyház and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s