Pethő’s victim (Pethő áldozata)

Pethő’s victim (Pethő áldozata)

Szerző jhnnsclvn @ május 30, 2011

Bolyki János professzor emeritus igaz keresztyén ember volt. Tisztessége és tudása példa mindnyájunk számára. Nemcsak a Hittudományi Kar hírnevéhez járult hozzá, hanem Szabó István dunamelléki püspökkel és Hima Gabriella professzorral együtt döntő szerepe volt a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának akkreditációjában. Amikor Mészáros Márton, Szabó András és Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes közös csalása bedöntötte a doktori iskolát, megrendült a bizalma az egyetemben, főleg Balla Péterben, aki hazudott és alakoskodott az ügyben, hogy fedezze a bűnösöket. Pethő Sándor csalása pedig halálos döfés volt számára. Bolyki professzor az illetékes MAB-bizottság elnökeként jóhiszeműen támogatta Pethő egyetemi tanári kinevezését. Majd amikor rádöbbent, hogy Pethő megvezette, Balla Péterhez fordult segítségért. Balla Péter azonban – saját aljas lényegéhez híven – ugyanúgy járt el Pethő csalása ügyében, mint a rokona, Mészáros Márton csalása esetén. A csalókat megerősítette, a leleplezőket eltiporta. Ebbe halt bele a végtelenül becsületes és tisztességes Bolyki János.

Bolyki professzorra az alábbi írás átvételével emlékezünk. – A szerk.

2011. május 30., hétfő – Fekete Zsuzsa

Elhunyt Bolyki János professzor

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.
Jób könyve 19,25

 

Május 29-én vasárnap elhunyt Bolyki János, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott professzora. Bolyki János 80 éves volt.
Temetésének időpontját kedden közli a család.

Bolyki János a Budapesti Református Lónyay utcai Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián tanult. Nyolc évig teljesített szolgálatot Gyöngyösön, Sárbogárdon és Budapesten. 1962-1970 között Etyeken, majd 1970-1982 között Szentendrén szolgált lelkipásztorként. Ezután 14 éven át az Újszövetség professzoraként oktatott a Budapesti Református Teológián, majd annak jogutódján, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, és emellett nyolc évig tanított a Komáromi Calvin Teológián. 1996-ban vonult nyugdíjba, két évvel később pedig emeritus professzornak választották.

Bolyki János 1978-ban szerzett teológiai doktorátust. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémián szerzett doktori címet.

A Kolozsvári teológia és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara is tiszteletbeli doktorává fogadta. Magyar teológiai folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben 1995 óta mintegy ötven ókortudományi tárgyú (Újszövetség, görög nyelvű, kánonon kívüli bibliai irodalom) cikkét és tanulmányát közölték. Három traktátusa és hat terjedelmesebb könyve jelent meg, köztük az „Igaz tanúvallomás” című, János evangéliumához írt kommentárja. Jézus asztalközösségeiről írt munkáját németül is kiadták. Külföldön tíz tanulmánya jelent meg.

Több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, a jövő teológusnemzedékének pásztorolása terén végzett tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként Bolyki Jánost tavaly októberben kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével. A Magyarországi Református Egyház tudományos testületétől, a Doktorok Kollégiumától „aranygyűrűs teológiai doktor” oklevelet és a testület címerével ékesített aranygyűrűt kapott. Kitüntették Károli Gáspár Díjjal, Pázmány Péter díjjal, valamint az Ókortudományi Társaság Ábel Jenő emlékérmével.

Bolyki Jánosra egy korábbi beszélgetésünk részletével emlékezünk:

“Próbáld mindennap kérni, hogy legyen Jézus valóság az életedben…”

http://parokia.hu/hir/mutat/2353/

Kategória: Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címke:: , , , , , | 65 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s