Peter Balla’s legitimacy (Balla Péter legitimációja)

Peter Balla’s legitimacy (Balla Péter legitimációja)

Szerző jhnnsclvn @ május 24, 2011

A Károli Gáspár Református Egyetemnek lassan 3 éve nincs rektora. Szűcs Ferencet, az utolsó törvényes rektort, 2008 nyarán állították félre. Helyettesét, Vargha Andrást, kétszer megbuktatták a rektori pályázaton. Balla Péter, aki több mint két éve bitorolja a rektori széket, nem adott be semmiféle pályázatot. És nem is választotta meg senki. Nem volt demokratikus szavazás. Bölcskei Gusztáv, az egyetemi autonómiát magasról leköpve, önkényesen ültette be a rektori székbe Balla Pétert. Ezzel olyasmit cselekedett, amihez sem a felsőoktatási törvény, sem az egyetemi szabályzat szerint nincs joga. A Szabályzatok II. része, a Foglalkoztatási követelményrendszer (http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szabalyzatok.html) tartalmazza a rektori kinevezés szabályait. Ebből egyértelműen kitűnik, hogy a fenntartó nem nevezhet ki rektort, csak javaslatot tehet az oktatási miniszter útján a köztársasági elnöknek a rektor személyére. A rektor személyéről való döntés, a rektor kinevezése nem tartozik a zsinati elnök hatáskörébe. Amikor Bölcskei több mint két évvel ezelőtt megbízta Balla Pétert a rektori teendők ellátásával, majd éveken át nem íratott ki rektori pályázatot, súlyosan megsértette a Felsőoktatási törvényt. Erre többször is figyelmeztették, ám a püspöknek megfelelt Balla Péter szalmabáb, és a füle botját sem billegette, hogy törvényesen járjon el. Most is csak azért írta ki a pályázatot, mert a szeptemberi MAB-látogatáskor az egyetemnek már törvényes rektorral kell rendelkeznie. Ez az akkreditáció egyik alapfeltétele.

Fentiekből az következik, hogy Bölcskei Gusztáv nem törvénytisztelő állampolgár. Őt kifejezetten kényszeríteni kell a törvény betartására. Annál elképesztőbb, hogy ő viszont jogokra hivatkozik, sőt, kritizálja a fennálló törvényeket, ha úgy érzi, azok nem kifejezetten előnyösek számára. Hogy ő mások elemi és alanyi jogait milyen módon sérti meg, hogy lábbal tiporja a törvényeket és az egyetemi autonómiát, az nem érdekli. Bölcskei Gusztáv kettős mércével mér, vagy hogy stílszerűek legyünk, ismét „vizet prédikál és bort iszik” (a szó szoros értelmében).

Balla Péter eddigi működése érthetővé tette, miért rá esett a választás. Balla kifejezetten gyengeelméjű, mondhatni, értelmi fogyatékos. A püspökök szeretik az ilyen dróton rángatható rektorokat. Volt már ilyen próbálkozás, amikor az ostoba és idegbeteg Kovács Esztert tette meg strómannak éppen Balla apósa, Hegedűs püspök. Az ő számítása nem vált be. Az a báb egyszercsak megelevenedett, önálló akaratot fejlesztett ki. A Balla-báb ideális: mégcsak törekvés sincs benne az önállóságra. Bár Kovács Barnabás érezhetően már neki is az idegeire megy néha, de kenyértörésig Balla nem fogja vinni a dolgot. Alapvetően szolgalélek, már a családban hozzászokott a megaláztatásokhoz és a parancsokhoz. Bölcskei és a Kovácsok is nagyon elégedettek vele.

Balla személyiségéhez hozzátartozik a belső bizonytalanság, kisebbrendűségi érzés. „Pszichiáter” nevű olvasónk többször kielemezte ezt a személyiséget Balla exhibicionista fotoalbumai alapján. De talán még a fotóknál is többet árulnak el azok a dokumentumok, amiket Balla saját magáról feltesz mindenféle honlapra: a sajátjára és a hivatalosakra is. Visszadátumozott átvilágítási certifikátját is többen elemezték ezen a blogon. Fölösleges volt kitennie. Enélkül sem gondoljuk, hogy besúgó lett volna. Nem ezért, mintha becsületes képe lenne. Hanem mert ehhez egyrészt későn született, másrészt idiótákat a titkosrendőrség sem alkalmaz. Balla csak egyvalamire használható: strómanságra.

A belső bizonytalanságból fakad, hogy Balla mindent dokumentál, lepapíroz. Így a rektorságának „hivatalos” okiratát is kibiggyesztette a honlapokra. Ha nem lenne értelmi fogyatékos, nem tette volna. Az alábbi dokumentumból ugyanis az derül ki, hogy Ballának nincs semmiféle legitimációja:

Balla_P_Zsinati_Megbizas

http://www.kre.hu/htk/cv/Balla_P_Zsinati_Megbizas.pdf

Ebből a levélből látható, hogy két olyan személy csinált Ballából rektort, akik erre nem voltak és nincsenek felhatalmazva: Bölcskei Gusztáv lelkész és Huszár Pál gondnok. Egyikük sem a köztársasági elnök, de még csak nem is az oktatási miniszter. Még árulkodóbb azonban a másolatot kapók listája. Kit értesített Bölcskei és Huszár arról, hogy kinevezték rektornak Ballát? Az érintettet, azaz Balla Pétert. Aztán az egyetemet, azaz még egyszer Balla Pétert. Ezen kívül még az egyházkerületeket, azaz Bölcskei saját magát és a három másik püspöktársát. (Amúgy az iktatószám jól láthatóan meg lett hamisítva. Aligha véletlenül. Akkor került a Rektori Hivatalba a mindenre képes Kovács Barnabás 🙂 )

Összefoglalva: A két évvel ezelőtti rektori megbízásba Bölcskei nemcsak nem vonta be az állami szerveket, de még csak nem is értesítette őket.

Mit üzen Bölcskei ezzel a gesztussal a magyar államnak? Kb. ezt: magasról teszek a törvényeitekre, azt csinálok az egyetememen, aminek a fenntartását ti fizetitek, amit akarok, gyakorlom a miniszterek és a köztársasági elnök jogát, nektek pedig mégcsak nem is szólok róla. Magyarán: ti csak tejeljetek és kussoljatok.

Balla honlapokra kibiggyesztett rektori megbízólevele olyan fokú visszaélés, hogy a kormány akár azt is megtehetné, hogy visszaköveteli a rektori pótlékot arra az időre, amíg a Károlinak nem volt törvényes rektora. Azaz 3 évre visszamenőleg. Kiskirályi önkény (magyarán: POFÁTLANSÁG) esetén ugyanis a visszamenőlegesség teljes mértékben indokolt.

Kategória: Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Uncategorized | Címke:: , , , , , | 40 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s