Joy (Öröm a Pázmány Jogi Karán)

Joy (Öröm a Pázmány Jogi Karán)

Szerző jhnnsclvn @ április 19, 2011

Szerző: PPP

A blogon valaki elterjesztette azt a pletykát, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fogja kiadni a tehetségtelen és csaló Mészáros Mártonnak a hőn vágyott doktori oklevelét. Még neveket is emlegettek, akik ebben állítólag részünkről közreműködnének… A híresztelésnek természetesen semmi alapja, hiszen a Pázmány a Károlival szemben komoly egyetem. A Károlit a Pázmányon csak a gúny és megvetés tárgyaként emlegetik még az ott tanító prominens reformátusok is. Ezennel nyilvánosan deklaráljuk, hogy a Pázmány nem akar belekeveredni a károlis botrányba, és nem kis kárörömmel nézi, hova vezet a hitetlenség, erkölcstelenség és a pénzsóvárság az állítólag keresztyén egyetemen, amely akkor sem lehetne erkölcstelenebb, ha világi volna. Bár távol tartjuk magunkat a Károlitól, erkölcsileg és anyagilag mégis profitálunk belőle, mert mentőövet nyújtunk az onnan menekülő hallgatóknak. Persze csak az arra érdemeseknek. Néha oktatóknak is, mint pl. a kitűnő történész Kőszeghy Miklósnak. Mészáros Mártonnak azonban se oktatóként, se hallgatóként nincs helye köztünk.

A Károlin megszüntetett ÁJK-s Doktori Iskola hallgatói például mindannyian nálunk találtak menedékre, mert az ELTE – bár szerződés van velük – beintett a károlis hallgatóknak. Csak biztatni tudjuk a Károli jogász és bölcsész hallgatóinak legjobbjait, hogy bátran jelentkezzenek át hozzánk: a szakmailag és erkölcsileg kifogástalan hallgatókat szívesen fogadjuk.

Bátorításul közreadunk néhány részletet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának 2010. évi minőségbiztosítási jelentéséből. Ez a jelentés méltán ünnepli a sikeres akkreditációt. Ebben a jelentésben nem kis elégedettséggel állapítjuk meg, hogy Doktori Iskolánkban a látszámnövekedés több, mint 50 %-os, éppen a bebukott károlis Doktori Iskola hallgatóinak átvétele miatt. Idézem szó szerint:

14) A doktori iskola

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy mind a nappali, mind a levelező tagozaton jelentős létszámnövekedés történt a 2010-es tanévben. Összesen 51,21 %-al bővült a doktorandusz állomány (a nappali, vagyis az államilag finanszírozott tagozaton tanulók számaránya 66,66 %-al, a levelező tagozaton tanuló költségtérítéses doktoranduszok számaránya pedig 48,57 %-al növekedett). Ennek egyik oka az, hogy mivel a KGRE ÁJK állam- és jogtudományi doktori iskolája megszűnt, ezért onnan a 2010 őszi félévében doktori iskolánkba volt „károlis” doktoranduszok kérték átvételüket a következő megoszlás szerint: nappali tagozatra a II. évfolyamra 2 doktorandusz, a levelező tagozatra a II. évfolyamra  5, a III. évfolyamra pedig 4 hallgató (összesen tehát 9 fő levelező tagozatos doktorandusz). A létszámnövekedés azonban ezt jócskán meghaladó, ami örvendetes tény, s mutatja a doktori iskolánkban folyó képzés iránti fokozott érdeklődést immáron levelező tagozaton is. (2 fő korábban passzív nappalis hallgató vált a vizsgált időpontban aktívvá). A megnövekedett létszámú egyéni tanrendes hallgatóink is növelik a levelezős létszámot, amint azt az alábbi táblázat is mutatja:

 

Doktorandusz-létszám alakulása:

Év

Nappali tagozat

Levelező tagozat

Egyéni tanrendes

2009

6

31

4

2010

10

46

6

 

Az összes hallgatói létszám tehát 21 fővel bővült (a nappalis 4 fővel, a levelezős pedig 17 fővel).

De nemcsak a Károli megszűnt Doktori Iskolájából jelentkeztek át a Pázmányra, hanem várható, hogy a Károlin végző hallgatók már egyenesen a Pázmányra fognak jelentkezni Doktori Iskolába:

Az alábbi táblázatból továbbá az látszik, hogy egyre többen jelentkeznek hozzánk első évfolyamra azok közül, akik máshol, nem Karunkon szereztek jogi diplomát, s ez a létszám immáron stabilizálódott. Ez azt jelenti, hogy a Kar oktatóinak doktori fokozatszerzése mellett, illetve után az utánpótlás immáron konszolidált módon biztosítva van a Karunkról jelentkező jogász hallgatók révén, illetőleg a külső jelentkezők létszámának folyamatos emelkedésével, de a KGRE ÁJK-ról való – feltételezhető – jelentkezések révén is.

 

 

Doktori iskolánkba felvett doktoranduszok,

akik valamikor Karunkon végeztek

más karon végzett,

hozzánk felvett doktoranduszok

2007

9

1

2008

15

5

2009

10

7

2010

12

7

 

Fenti adatok alapján arra biztatnánk mindazokat a rendes képzésre jelentkező leendő jogászhallgatókat, akik tévedésből vagy tájékozatlanságból a Károlira adták be a papírjaikat, hogy jelentkezzenek át szeptemberben mindjárt hozzánk. Sokkal egyszerűbb és kényelmesebb a képzést rögtön nálunk kezdeni, mint menet közben – idő- és pénzveszteséget elszenvedve – intézményt váltani, mert a Károli bedől vagy megvonják tőle az akkreditációt. Ne invesztáljatok ilyen bizonytalan lábakon álló intézménybe. Válasszátok a biztosat!

A Károlival szemben, ahol erős vallási diszkrimináció van (pl. a protekciós Mészárosnak mindent szabad, egy katolikusnak pedig semmit), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói egyenlő bánásmódban részesülnek – felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem festői és egészséges környezetben, a jó levegőjű Pilisben várja leendő hallgatóit.

Gyertek hozzánk! Ne várjátok meg, míg fejetekre omlik a Károli!

Kategória: Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címke:: , , | 47 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s