Calvinist terminology (Kis kálvinista terminológia)

Calvinist terminology (Kis kálvinista terminológia)

Szerző anonymanalyst @ február 18, 2011

Szerző: Terminológus

Már töbször említettük, hogy Fóris Ágota találmánya a terminológia szakról elvetélt ötlet, még akkor is, ha sikerül néhány balekot rávennie erre a teljesen haszontalan és drága időpocsékolásra azzal az elképesztő ígérettel, hogy két év alatt valamennyi szakma valamennyi terminus technicusára megtanítja őket – magától értetődően a terminusokhoz tartozó szakmai ismeretekkel együtt.

Nem reménytelen és főleg nem haszontalan azonban egy másik, a református egyetemen belüli terminológiai vállalkozás, mely Balla Péter nevéhez fűződik, aki terminológiai forradalmárként valóságos református terminológiai szótárt fejlesztett ki, amellyel használati utasítással szolgál az intézményhez és saját magához. Ebből az új terminológiai szótárból válogattunk néhány példát:

 1. „üzleti titok”: az egyetem valamely oktatója által elkövetett bűncselekmény, amelyről még intézményen belül is hallgatni kell, de semmi szín alatt sem szabad kivinni az intzémény falain kívülre;
 2. “téves adatfeltöltés”: okirathamisítás
 3. “eljárási hiba”: más egyetemről csalás miatt kirúgott bűnöző felvétele egyetemi tanári munkakörbe (forrás: 168 óra 2011. január 27-i szám, “Fantomprofesszor” c. írás)
 4. „az egyetem érdeke”: 1. tágabb értelemben cinkosság, bűnpártolás, 2. szűkebb értelemben az üzleti titok szinonimája, 3. speciális református értelemben bűncselekményekre buzdítás: burkolt felhívás, hogy pl. csalással és okirathamisítással szerezzen az egyetem oktatója fokozatot, biztosítsa tudományos előmenetelét saját érdekében és az intézmény érdekében, hiszen az állami normatíva egy jelentős részét a minősített oktatók  fejkvótája teszi ki; Pl. az egyetem érdekében munkálkodni: fokozatot és előmenetelt szerezni mindenáron;
 5. „az egyetem jóhíre”: ez nem annyira definiálható, mint inkább szemléltethető. Ez „egyetem jó híre” nem más, mint Szabó András, Mészáros Márton és Pethő Sándor; ők testesítik meg a Károli Gáspár Református Egyetem jóhírét, mint a bűnözőképzés legsikeresebb, eleven reklámjai, azaz ők a református egyetem cégérei;
 6. „a Szentírás szelleme”: ez egyáltalán nem definiálható, ez maga Balla Péter, azaz a Szentírás szelleme benne inkarnálódik; antinómia: a „Szentírás szellemével” ellentétes minden, ami nem hasonlít Balla Péterre;
 7. “keresztyén erkölcsiség”: pofátlan harácsolás, szegény református testvérek kifacsarása
 8. „keresőképesség”: kirúghatóság. Pl.: az  „Ön keresőképes?” kérdés jelentése: „Írja alá azonnal a dr. Takács János által megfogalmazott rendes felmondás átvételét!”, amit igenlő válasz esetén egy performatív aktus kísér. Ha a válasz nemleges, akkor újabb verbális kérdés következik: „Előreláthatóan mikorra gyógyul fel / mikor lesz újból keresőképes?” Ez ennyit jelent: Meddig akar még basztatni minket?
 9. “szabotázs”: betegállomány
 10. “együttműködési kötelezettség elmulasztása”: 1. a betegállományban lévő beosztott nem jelenik meg a Rektori Hivatalban; 2. beosztott megtagadja az utasítást szabadságigénylő papír aláírására, mert éppen munkát végez, pl. zsinórban vizsgáztat; 3. “szabotázs” szinonimája
 11. “táppénzcsaló”: beteg
 12. “átszervezés”: szakember kirúgása, helyére a mi kutyánk tudatlan és tehetségtelen kölykének felvétele.
 13. „rendkívüli felmondás”: rendkívül törvénytelen kirúgás (dr. Takács János László szabadalma, Balla Péter vezette be). A Munka Törvénykönyvétől eltérően ez nem a munkaviszonyból származó lényeges kötelesség súlyos megszegése esetén alkalmazandó, amit csak a munkáltató tudomására jutástól számított 15 napon belül lehet közölni, hanem keresőképtelenség alatt bármikor. Azért „rendkívüli”, mert a (rendkívüli) felmondás minden törvényben előírt formai eleme okvetlenül megsértendő. A dr. Takács János László által kifejlesztett rendkívüli felmondás kötelező alaki elemei a következők: 1. Csakis tartós betegállományban lévő, kifejezetten beteg munkavállalóval szemben alkalmazható, 2. Csakis a szubjekív,  15 napos határidőn kívüli eseményekre lehet benne hivatkozni, még jobb ha ezek az objektív, 1 éves határidőt is túllépik, és a legeslegjobb, ha mindezeken kívül még nem is igazak. 3. E-mailben közöljük. 4. Ne tartalmazzon indoklást. 5. Ne csak azonnali, hanem még inkább visszamenőleges hatályú legyen, azaz dátumozzuk vissza a felmondást 1 hónappal. Ez utóbbi előnyei: a/ végkielégítés fizetése helyett még egy hónapot vissszamenőleg le is vonhatunk a táppénzből, b/ a munkavállaló praktikusan kicsúszik a 30 napos jogorvoslati határidőből. 6. Csatoljunk hozzá minél több, kizsarolt hallgatói hamistanúvallomást, és írjuk elő a dolgozóknak munkaköri kötelességként a munkáltató melletti hamistanúzást per esetére a bíróságon.

Ha Balla Péter álnéven írott szövegeit is figyelembe vesszük, akkor további sajátos terminológiagyártás nyomaira bukkanunk. Pl.: „hamisság” = igazság, „mocskolódás” = szabad véleménynyilvánítás, „acsarkodás” = bírálat, így „acsarog” = bírálatot gyakorol.

Aki valamennyi terminust elsajátítja, terminológus mesteri (MA) oklevelet vehet át az eleven terminológiai szótártól, Balla Pétertől személyesen.

A szótár folyamatosan bővíthető, a beérkezett javaslatokat köszönjük, és várjuk a továbbiakat – a szerk.

Kategória: Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke:: , , , , , , , | 41 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s