Calvinist communication (Kálvinista kommunikáció)

Calvinist communication (Kálvinista kommunikáció)

Szerző jhnnsclvn @ március 18, 2011

A kálvinista kommunikáció – legalábbis a Károlin – a hallgatás. Pontosabban az elhallgatás. Nem akárminek az elhallgatása, hanem a bűncselekményeké. Hallgatás akkor is, amikor a bizonyítékok már napvilágra kerültek. Balla Péter szerint az erkölcsiség azt jelenti, hogy amit nem ismernek be, az nincs.

A Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának két lutheránus professzora – Hima és Fabiny – ezzel ellentétes állásponton volt. Hima kezdettől a nyílt kommunikációt képviselte. Megpróbálta nyílt levelekben tájékoztatni kollégáit, és az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatóit a történtekről. Erre a lesből hátba támadó Szabó András és a született intrikus Hansági Ágnes brutálisan megrágalmazta, előbb az egyetem, majd az internet nyilvánossága előtt. Fabiny – bedőlve a rágalmaknak – először melléjük állt, és 2009. szeptemberében nyílt levélben támadta meg Himát. Majd amikor fél évvel később, 2010 áprilisában ő is brutális rágalmazás áldozata lett, pálfordulást hajtott végre. Kiállt a Kari Tanács elé, és már ő is a nyílt kommunikációt, a tények feltárását, a hibák beismerését és a korrekt tájékoztatást követelte. Nem könnyen tette, hanem mint a bibliai , sőt, mint a babitsi Jónás, saját belső tiltakozását, habozását nagynehezen leküzdve, de felszólalt a bűncselekmények eltussolása ellen. Sőt, 3 javaslatot terjesztett a Kari Tanács elé, legalább az egyikben határozatot sürgetve. Felszólalását fagyos csend fogadta. Ez nem volt meglepő: az ülést még a Duplaszabó (azaz Szabó András – Kulcsár-Szabó Ágnes) páros vezette le Koncz Bettyke és a korrupt HÖK hathatós támogatásával.  Sepsi Enikő, akkor még főtitikár, és még csak várományosa a BTK dékáni székének, csupán az ülés ment oda Fabinyhoz gratulálni és egyetértéséről biztosítani. Nyilvánosan nem védte meg.

Sepsi azóta a BTK dékánja lett. Semmi sem akadályozta meg abban, hogy Fabiny javaslatait végrehajtsa. De nem tett semmit az Irodalomtudományi Doktori Iskolában történt bűncselekmények nyilvánosságra hozásáért. Ugyanúgy hallgat és hazudik, mint elődei.

Az alábbiakban közöljük azokat a részleteket Fabiny Tibor professzor retorikailag tökéletesen megkomponált felszólalásából, amelyek 2010 júniusában a kari és az egyetemi vezetés kommunikációs hibáira hívták fel a figyelmet, és azok sürgős orvoslását kérték.

A felszólalás – fentiekből következően – pusztába kiáltott szó maradt …


Szerző: Fabiny Tibor

Tisztelt Kari Tanács!

–         Köszönöm, hogy szót kapok, s hogy a kari vezetés felvette a KT napirendjei közé az általam javasolt napirendi pontot, amelynek ez a címe: „Hitelrontás az Egyetemen”.

–         Van, egy olyan több mint egy éve tartó, egyetemüket, s elsősorban karunkat érintő jelenség, eseménysorozat, amelyről eddig nyíltan, egymás között nem beszéltünk.

–         Ez az u.n. „botrányblog” kérdése.

–         Szeretném emlékeztetni a Kari Tanácsot, hogy szeptemberben, a tanév elején 2009. szeptember 9-én Hima Gabriella professzor asszonynak írt Nyílt levelemben ezt a kérdést már szóvá tettem.

–         Akkor szó szerint – többek között – ezt írtam:

Nagyon szeretném hinni, hogy nem Te biztatod, nem Te támogatod e levelek szerzőit! E módszerek nemcsak egy egyházi egyetem tanáraihoz és diákjaihoz, hanem minden jó ízlésű emberhez méltatlanok!  Ám ha nem Te állsz mögöttük, akkor miért nem határolódsz el tőlük???  Megkérlek, hogy legalább az én megnyugtatásom végett, nyíltan határolódj el ettől a szűnni nem akaró internetes botrányhadjárattól!

Ugyancsak szeptember 9-én erre a kérésemre a professzornő az alábbiakat válaszolta:

Hogy az általad említett blogoktól miért nem határolódom el nyíltan?
Mert eszembe sem jutott, hogy ezekkel engem kapcsolatba hozhatnak. ….Természetesen semmi közöm hozzájuk, e felől megnyugtathatlak. Az ott olvasottak azonban engem egyáltalán nem nyugtatnak meg. Viszont éppen mert semmi közöm ezekhez, befolyásom sincs rájuk.

 

–         …..

–         ….

–         … tavaly szeptember óta elszabadult a pokol. Ennek tüze virtuális lángba borította a Károli Gáspár Református Egyetemet.

–         A blogot olvassák (…) a külvilágban: kollégáink más egyetemeken, a MAB-ban, a püspöki hivatalokban stb.

……

–         Miért  olvassák …?

…. „A dokumentumok magukért beszélnek”. „Ha tized annyi igaz, amit ott leírtak, akkor is döbbenetes” – mondják soka

–         S ki kell mondanunk: a Kar vezetése is sajnálatosan elhallgatta, nem kommunikálta egyértelműen a doktori védésekkel kapcsolatos szabálytalanságokat, amelyeket a MAB vizsgálat feltárt.

–         Az őszinte szó, a hibák nyílt és bátor beismerése hitelessé tette volna a vezetői megnyilvánulásokat

–         Sokan azért kezdték olvasni a blogot, mert az … igazságot ott vélték megtalálni, nem voltak bizalommal az  vezetés iránt.

–         …

–         …

–         A KDHT-n elhangzott, hogy a diákok is kérdezik: 1. Miért hallgat az intézmény? 2. Miért nem védi meg az oktatóit?

–         Tisztelt Kari Tanács!

–         Tudom, hogy a blog ellen nehéz, sőt egyenesen lehetetlen harcolni. De hitem szerint mégsem értelmetlen.

–         Három  javaslatot szeretnék előterjeszteni:

–         1) A KT felé:  KT végre – egy év után – nyíltan beszéljen erről a jelenségről! („Ki elfedi, az csak növeli a bajt”. ) Legalább egymás között tematizáljuk a kérdést !

–         2) A KDHT és a kari vezetés felé: a KDHT elnöke és a kari vezetés egy következő KT alkalmával nyíltan tárja fel a KT tagjai előtt a doktori védések során elkövetett és a MAB által feltárt hibákat ill. azok orvoslását.

–         3) A Szenátus felé: a KT írásban kérje a Szenátust, s az Egyetem vezetését, hogy egy nyilatkozatban mutassanak rá, hogy a sajnálatosan kialakult kommunikációs helyzet ártalmas az Egyetem jó hírnevének, rontja az itt dolgozó tudósok és tanárok hitelét, és mérgezi a légkört.  A nyilatkozat tegye világossá, hogy az Egyetem vezetése a jövőben mindent meg kíván tenni a helyzet orvoslásáért, hiszen egy keresztény alapítású és szellemiségű intézmény  a megpróbáltatás idején is a reményre épít, amely elválaszthatatlan a hittől és a leleményes szeretettől. (Erről az utóbbiról kérem, hogy ma történjen szavazás!)

–         Mivel az egyházi egyetem a társadalomban morális szerepet is betölt,  helyzetünk megértése és orvoslása szempontjából az emberi erkölcs alappillérére, a Tízparancsolatra hivatkozom.

–         A református egyház egyik hitvallási irata, a Heidelbergi Káté ezt (a 9. parancsolatot) így magyarázza:

Mit kíván a kilencedik parancsolat?

F.: Azt, hogy senki ellen hamis tanúbizonyságot ne tegyek. Senki szavait el ne csavarjam. Ne legyek rágalmazó, vagy mást gyalázó. Senkit könnyen és meghallgatás nélkül meg ne ítéljek, se ne segítsek elítélni. Hanem kerüljek mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit: ha csak magamra nem akarom vonni Isten rettenetes haragját. Hasonlóképpen, hogy a törvényben és minden más eljárásban az igazságot kedveljem, őszintén beszéljek és valljak. Felebarátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.

Végezetül egy személyes megjegyzést is szeretnék tenni.

Akik olvasták a blogot, tudják, hogy – számomra teljesen váratlanul –  több mint  egy hónapja én is egy gigantikus méretű verbális támadásnak lettem kitéve.

A verbális támadásra – szintén váratlanul, egy vasárnap reggel – verbális vigaszt kaptam a 64. zsoltár szavaiban

…..

Védj meg a gonoszok ármánykodásától,
a gonosztevők dühöngésétől! …“

Tisztelt Kari Tanács!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Kategória: Balla Péter, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Szabó András | Címke:: , , | 74 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s