Birthday present (Születésnapi ajándék)

Birthday present (Születésnapi ajándék)

Szerző jhnnsclvn @ április 8, 2011

Szerző: Birthday present

Petrőczi Éva 2011. április 7-én töltötte be a 60. évét. Férjével, az alattomos nyírógép Szabó Andrással nagy ünnepségre készültek. A Károli honlapja orrba-szájba hirdette a születésnapos Petrőczi Évát: Petrőczi itt, Petrőczi ott, Petrőczi amott. Petrőczi a Rádayban, Petrőczi a Hold utcában, Petrőczi a szép híves patakban. Petrőczi oldalán az undorító házaspár által becserkészett és körülnyaldosott gyanútlan Steinbach püspökkel, akire a sógoruk kegye után Bölcskei kegyéből is kihulló patkánypáros vigyázó szemeit veti. Steinbachban látják a jövendő zsinati elnököt. Ezért nehogy szem elől tévesszék őt, és nehogy Steinbach püspök szem elől tévessze őket – odaadó híveit, Szabó Andrást és Petrőczi Évát.

Ám az ünneplő menetelés nem sokáig tartott. Petrőczi már a születésnapján lekerült a honlapról. Az egyetemiről és a bölcsészkariról is. Leszorították. Új főhír jelent meg helyette: Fórumbeszélgetés, amelynek valódi célja koldulás – az 1%-os adóbegyűjtés nem annyira a Református Egyház, mint inkább Bölcskei drága hobbijai (tudjuk, hogy mik), valamint a KDB bank üzleti élete, továbbá Balla Péter jobbikos elkötelezettségei finanszírozására:

http://www.kre.hu/btk/index.php/hirek/180-forumbeszelgetes-.html

A szeretet és tisztelet, amellyel az érdeklődőket állítólag várják, természetesen nem az érdeklődő személyeknek, hanem kizárólag a pénzüknek szól. A pénz az egyetlen objektum, amely a Bölcskei-Balla-Kovács bandából ilyen fennkölt érzelmeket képes kiváltani. Hogy a személyekhez hogy viszonyul a református egyház, azt az egyház által meghurcolt és eltiport igaz hívek – kirúgott lelkészek és egyetemi oktatók, dolgozók – példája mutatja.

A fórumbeszélgetés érdekessége két olyan szakértő meghívása, akik Szabó András és Petrőczi Éva áldozatai voltak, de sikerült magukat rehablitálniuk: Dr. Komlósi Piroska, a Kommunikáció Tanszék docense, és Dr. Váradi Ferenc (a honlapon helytelenül szerepel a neve y-nal), a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskola adjunktusa. Komlósi Piroskát a Duplaszabó banda többször is megalázta, leváltotta, Szabó András és Hansági Ágnes egyfolytában fúrták, még az eltávolítását is megkísérelték. (Petrőczihez való viszonyát nem ismerjük, de az valamivel jobb lehetett, mint Szabóval, mert Petrőczi nem méltatta Komlósi Piroskát szidalmakra sem.) Komlósi Piroska állását csak az mentette meg, hogy ügyesen összebarátkozott a BTK-ra számára mentőövként érkező Sepsi Enikővel, akivel karonfogva sétálgatva a folyosón, beavatta őt a bölcsészkar személyi állományát átszövő titkos ellen-és rokonszenvekbe.

Még érdekesebb Váradi Ferenc meghívása a szakértők közé. Váradi Ferenc valaha magyar-kommunikáció szakos hallgatóként Komlósi Piroska és …… ……. közös tanítványa volt. Már pusztán ezért is gyűlölte őt Szabó András, Hansági Ágnes és Petrőczi Éva, és mindent megtettek a karrierje akadályozása érdekében. Hansági Ágnesnek zsűritagként a hírhedt Fried István elnökletével sikerült őt kigolyózni az OTDK helyezettjei közül azon a konferencián, ahová maximális pontszámmal, esélyesként érkezett. Ebben a szimpatikus bizottságban – milyen érdekes! – csak Fried-és Kulcsár-Szabó-Zoltán-tanítványok nyertek.  Hansági Ágnes sosem tudta megbocsátani Váradi Ferencnek az ellene elkövetett szemétséget. Érthető: Váradi nemcsak áldozata, hanem szemtanúja is volt egy oltári disznóságnak, amit Fried és Hansági közösen követtek el ellene, ugyanazok, akik Mészáros Mártont 2010. novemberében Szegeden közös erővel próbálták meg átnyomni a doktorin, egyszer az egyikük, másszor a másikuk nevét írva be Mészáros mellé témavezetőnek. 2003-2009 között még …. …. volt a Magyar Tanszékcsoport vezetője, de hiába szerette volna Váradi Ferencet alkalmazni a tanszékén, nem Váradi került oda, hanem a többszörösen bukott és kicsapott ellenőrzőhamisító, Mészáros Márton. Ebből a két esetből kiderül, hogy Hansági Mészáros karrierje érdekében egyfolytában lenyomta a jóval tehetségesebb Váradit, és hogy Szabóval szövetkezve sokkal nagyobb hatalma volt, mint az akkori pozíciójából (fapados adjunktus) következett. Amikor a magyar tanszékről kiszorított Váradit Komlósi Piroska szerette volna megmenteni és alkalmazni a saját tanszékén, a Kommunikáción, melynek akkor vezetője volt, de Hansági Szabóval együtt – dékánként és dékánhelyettesként – onnan is kigolyózták Váradit. Váradi csak erdélyi református lelkész apósának köszönheti, hogy a nagykőrösi intézmény vezetője, Nagy István, aki az apóst jól ismerte, befogadta. Váradi Ferenc üldözésében az i-re végül Petrőczi Éva tette fel a pontot, aki megbuktatta őt a védés előtti doktori szigorlatán 2008. novemberében, hogy ilyen módon akadályozza meg Váradi fokozatszerzését 2009 márciusában – férje, Szabó András dékán helyeslésével és támogatásával, és valószínűleg az ő és Hansági bátorítására. Majd átengedték Váradit egy sebtében megrendezett pótvizsgán, de – mint mondták – csak arra való tekintettel, hogy Váradi kisebbik gyermeke éppen beteg volt, kórházi kezelés alatt állt, és – mint hangsúlyozták – csak sajnálatból nem buktatták meg újra. A szigorlat érdekessége, hogy a csak angol szakos és középkoros Petrőczi mit keresett egyáltalán egy 20. századi magyar irodalmi témájú bizottságban, és hogy merte megbuktatni Krúdyból Váradit, akinek ez volt a kutatási területe, míg ő semmit sem értett hozzá, és még diplomája sem volt az adott tárgyból? És amikor Szabóék már végképp nem tudták megakadályozni, hogy Váradi doktoráljon, akkor még Szabó és Hansági utolsó fegyverként beültette a bizottságba Török Lajost, aki nem volt kijelölt tag, azzal a megbízással, hogy húzza le Váradi pontszámát annyira, hogy ne legyen  „summa cum laude”. Török teljesítette a megbízást: Váradi 1 %-kal marAdt le a „summa cum laudé”ról. De Váradi így is PhD lett Riskó Enikővel együtt – mindketten …. …… témavezetettjeiként Hansági és Szabó minden ármánykodása ellenére:

http://kreirtudphd.weboldala.net/?Hallgat%F3k

A sors iróniája, hogy most épp Váradi kampányolhat a tőle elrabolt 1%-ért, igaz, nem pontért, hanem pénzért, és nem magának, hanem az egyháznak.

A legméltóbb születésnapi ajándék, amit Váradi Ferenc Petrőczi Évának a 60. születésnapján adhatott, hogy véget vetett a nyilvános ünnepeltetésének, leszorítva őt mind az egyetemi, mind a kari honlapról. Ez olyan csapás a betegesen hiú Petrőczinek és a Váradit betegesen gyűlölő Szabónak, amit nehéz elviselniük, de amelyre nagyon rászolgáltak.

Kategória: Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Szabó András | Címke:: , , , , | 29 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s