A crook-career 2. The forged certificate (Csalókarrier 2. A hamisított nyelvvizsga)

A crook-career 2. The forged certificate (Csalókarrier 2. A hamisított nyelvvizsga) Szerző jhnnsclvn @ január 8, 2011

Szerző: Gödöllői Mészáros Márton saját fabrikálású ún. szakmai életrajza olvasható a Károli Egyetem honlapján: http://www.kre.hu/btk/index.php/oktatoink.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=6&sobi2Id=29 Ebből is kiderül, hogy a tanulmányi nehézségekkel küzködő, a gimnáziumon magát átcsaló ill. családi segítséggel átnyomott diák problémái az egyetemen sem szüntek meg. Míg az átlagos tehetségű hallgatók eleve két szakra jelentkeztek, Mészáros gyenge képességeinek megfelelően csak egy szakra iratkozott be. Abból is a legkönnyebbre, a magyarra. Elvégre az anyanyelvén valahogy mindenki tud. Ám ez a könnyű szak is nehéznek bizonyult Mészáros számára. Pedig az őt első naptól protezsáló és pátyolgató Hansági Ágnestől minden könnyítést megkapott. De Mészáros még így is csak 7 év alatt volt képes elvégezni az egyszem magyar szakot. CV-jében a tanulmányok alatt ez áll: TANULMÁNYOK: 2004-2007 doktori képzés (KRE BTK Irodalomtudományi Doktoriskola) 1997-2004 magyar szak (KRE BTK) Katonai szolgálatot nem teljesített, így a négy év veszteség (2 a gimnáziumban – 2 az egyetemen) kizárólag bukásokból jött össze. 27 éves, mire elvégzi a magyar szakot, ám a diplomát nyelvvizsga híján nem kaphatja meg. Idegen nyelv elsajátítására a gimnáziumot is végigbukdácsoló és a felekezeti egyetem magyar szakját végigszenvedő diák nem gondolhatott. Nem is gondolt. Pedig a diplomához a Károli BTK-n 2 nyelvvizsga kell: egy államilag elismert „C” típusú középfokú és legalább még egy lektorátusi alapfokú. Az angol középfokút 2004-ben állítása szerint megszerezte, bár ezt senki sem látta. Másik nyelvből pedig még állítása szerint sem szerzett nyelvvizsgát 2004-ig, tehát a diplomát nem kaphatta meg, ezért nem jelentkezhetett volna doktori képzésre. Állami ösztöndíj odaítélése teljesen törvénytelen volt, de ezt Hansági tűzön-vizen át kiharcolta neki, a sokkal tehetségesebb és németül felsőfokon beszélő Fülöp Évát kigolyózva az ösztöndíjból. Mészáros tehát diploma nélkül jelentkezett doktori képzésre és vette fel állami ösztöndíjként a több millió forintot. Idegen nyelveket pedig a doktori képzés három éve alatt sem sikerült elsajátítania. CV-jében ugyanakkor ez olvasható: NYELVTUDÁS: német szakmai középfok – 2009 angol középfok („C”) – 2004 Angolul nevetségesen mekeg, erről itt Gödöllőn volt alkalmunk meggyőződni egy angol vendégdiákcsoport ittlétekor, de németül aztán tényleg egy árva kukkot sem tud. Mi akkor ez az 5 évet megkésett „német szakmai középfok – 2009”? A „szakmai” azt sugallja, hogy ez még értékesebb és magasabb szintű, mint egy állami középfok. Hol tette ezt le Mészáros? Milyen papír van róla? És ha letette, miért kellett Szegeden németből „belső nyelvvizsgára” bejelentkeznie? És ha olyan jól tud németül, mint azt CV-je sugallja, akkor miért bukott meg kis híján azon a nagyon lájtos belső alapfokú német vizsgán Szegeden? Ez a papír annyira nem ért semmit, hogy még Szegeden sem fogadták el, ahol Pál József mindent megpróbált az elismertetésére. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, hogy Mészárosnak németből – 0 nyelvtudásának megfelelően – nincs semmiféle középfokúja: se szimpla, se szakmai. Az történt, hogy 2009 március 26-án meg akarta védeni doktori disszertációként a Korner Veronika által írt 20 oldalt, amikor kiderült, hogy még diplomája sincs a hiányzó második nyelvvizsga miatt. Mészárosnak napokon belül oda kellett adni a diplomát. Első lépésben Szabó András (akkor még reménybeli témavezető-várományos) az EDHT elnökeként eltörölte a kötelező második nyelvvizsga-követelményt a doktoranduszok számára, és egy formális belső nyelvvizsgával helyettesítette. Ezt a „német szakmai középfok”-ot Mészáros a németül szintén nem tudó Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes előtt tette le, második lépésben. Hansági úgyszólván a PhD-védés előtt napon Mészáros jobb kezébe nyomott egy oldal német szakszöveget, a bal kezébe pedig annak magyar fordítását. Majd behívta a Német Tanszékről Fülöp Józsit, a kisemmizett Fülöp Éva testvérét, kezébe nyomta a német szöveget, aminek magyar fordítását Mészáros hangosan felolvasta, majd ketten bizottságot alkotva kiállítottak egy szakmai középfokról való tanúsítványt Mészárosnak. Fülöp Józsi ezért Mészárostól egy akó bort kapott, Hansági pedig APÓSán, Kulcsár-Szabó Ernőn keresztül elintézte, hogy Hölderlin fordítására benyújtott OTKA-pályázata milliókat nyerjen. Igaz, ezért nem volt elég Mészáros “német szakmai középfokjára” rábólintania, hanem a húgát is el kellett adnia Hanságinak: Fülöp Évának a 20. századi családregényekről szóló értekezéséhez Bertha Zoltán volt a témavezetője, de Hansági védés előtt lenyúlta tőle. Ezekkel a csereüzletekkel jött össze Mészáros Márton „német szakmai középfoka” a védést megelőző napon: stílszerűen, ÁLNYELVVIZSGA egy ÁLVÉDÉS előtt. A „Szakmai CV”-nek vannak még nevetséges részletei, pl. a MUNKAHELYEK között ez szerepel: 1998-2003 szakkörvezető tanár (Gödöllői Református Líceum). Fociszakkörről volt szó, azaz a már egyetemista Mészáros visszajárt focizni az úgyszólván családi tulajdonú gimnáziumba – mint “szakkörvezető tanár”. A „Szakmai CV” tele van jelentéktelen konferenciákkal, amelyekre családja vagy a Kulcsár-Szabó rokonság protezsálta be. Publikáció jóval kevesebb van, bár ezt „kettős könyveléssel” leplezi. A disszertáció Ravasz Lászlóról szóló fejezete szerepel a tanulmányok és a könyvfejezetek között is, a TRANS 16-ban külföldön idegen nyelven megjelent tanulmány (amit egyesegyedül Hima Gabriellának köszönhet, akitől híres hamis nyilatkozatai szerint semmilyen segítséget nem kapott) pedig a tanulmányok és az elektronikus publikációk között is. Összefoglalva: Mészáros Márton úgy jutott el a doktori védésig, hogy 2009 március végéig még diplomát sem szerzett a hiányzó második nyelvvizsga miatt, ez utóbbit pedig csalással szerezte meg, cinkosával, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnessel közreműködve, aki ezúttal Fülöp Józsefet zsarolta meg, mint pár nappal később a doktori fokozathoz Eisemannt, Bednanicsot és Simon Attilát, majd másfél évvel később a Szegedi Irodalomtudomáyi Doktori Iskolát, és annak opportunista, gyáva vezeőjét, Balázs Mihályt, aki 2003-ban, parancsra, már Szabó András nevetséges, 44 oldalas dolgozatát is MTA doktorivá avatta. Share this: Facebook Kattints ide StumbleUpon Reddit Digg E-mail Nyomtatás A bejegyzés létrehozva január 8, 2011 at 1:35 de. and is filed under HungarianCalvinistUniversity, Szeged University. Tagged: Balázs Mihály, károlis botrány, Kulcsár-Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes, Mészáros Márton, szegedi botrány. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Csinálhatsz Hagyj üzenetet, vagy trackback a saját honlapodról. Bejegyzés szerkesztése. TetszikJelezd elsőként, hogy neked ez tetszik: post!

61 vélemény to “A crook-career 2. The forged certificate (Csalókarrier 2. A hamisított nyelvvizsga)” A crook-career 2. The missing degree (Csalókarrier 2. A hiányzó diploma) | Philipp’s Blog mondta január 8, 2011 at 1:57 de. e […] A crook-career 2. The missing degree (Csalókarrier 2. A hiányzó diploma) […] Válasz grammaticus mondta január 8, 2011 at 5:05 de. e Elnézést, pontatlan a szóhasználat, olyan, hogy “szakmai nyelvvizsga” nincsen. Van: általános (közép-, felsőfokú) német, angol stb. vizsga, és van ugyanezekből a nyelvekből pl. “társadalomtudományi, műszaki stb. szakmai anyaggal bővített” nyelvvizsga. Szakmai nincs, nem is lehet, hiszen a szakmák szókincse eltérő. Mészárosnak végzettségének (?) megfelelően a “társadalomtudományi szakmai anyaggal bővített”-et kellett volna megszereznie. Mészáros CV–jéből viszont kiderül, hogy ilyet még csak nem is látott, nemhogy birtokolna egyet. Válasz filológus mondta január 8, 2011 at 5:07 de. e Nem értem, ki kapott Hölderlin fordítására OTKÁ-t? Hansági Ágnes??? Mészáros??? Kérek pontos adatokat! Válasz Fülöp-tesók mondta január 8, 2011 at 9:49 de. e Fülöp József, a Károli Német Tanszékének tanársegédje kapott milliós nagyságrendű pályázati támogatást Hölderlin fordítására, miután hajlandó volt aláírni azt a sajtpapírt Mészáros nem létező német tudásáról. Úgy tudjuk, hogy OTKA volt, de ez nem 100%, lehetett más pályázat is. Ehhez a Kulcsár-Szabó-klán segítette hozzá Fülöp Józsefet, Mészáros “nyelvvizsgáztatásáért” cserébe. Pontos adatokat nem tudunk, de a Hölderlin fordítási pályázat elnyerése tény. Ezt a pályázatot Fülöp tavaly nyújtotta be Mészáros “levizsgáztatása” után, és az idén “nyerte el”, amint az a megállapodás része volt. Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes további feltétele volt, hogy Fülöp József testvére, Éva, hagyja ott a témavezetőjét, Berthát, akihez Fülöp Éva témája szakmailag tartozna, és válassza őt új témavezetőnek 2009-ben, két évre visszadátumozva a témaváltást. Ennek megfelelően jelenik meg a doktori adatbázisban Fülöp Éva immár Hansági tanítványaként 2011-re prognosztizált védéssel, egy olyan témában, amihez Hanságinak az égvilágon semmi köze sincsen. Fülöp Éva már 2007-ben végzett, de csak 2009-ben zsarolta el őt Hansági eredeti témavezetőjétől, a báttyal kötött “üzlet” realizálását követően: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1323 Így korrumpálták az alapvetően tisztességes szándékú Fülöp-testvérpárt Kulcsárszabóék. Válasz filológus mondta január 8, 2011 at 10:29 de. e Mi Fülöp Éva témája? Nem derült ki a doktori adatbázisból. Egyetlen Fülöp Éva van a OTK-n László János témavezetettje pszichológiából. Hansági nem tud németül, ezt már bebizonyította, amikor a nagykövetasszony pár mondatos köszöntőjébe csúfosan belesült. A silány cikkeinek végén szereplő Jauss, Plessner stb. hivatkozások vajon honnan származnak? Ja igen, Sttati Mitarbeiter Schwiegervater Kulcsár-Szabó Ernő összegyűjtött ügynökjelentéséből! Evita mondta január 8, 2011 at 1:17 du. e “Családregény a XX. századi magyar irodalomban”, ezen belül is a kisebbségi irodalmakat kutatja -tipikus Bertha-téma filológus mondta január 8, 2011 at 1:41 du. e Hát igen, épp annyit ért hozzá Hansági, mint a nem német és nem orosz szakos Petrőczi Thomas Mannhoz és Balassi morosz nyelvű fordításaihoz, az IMO-n alvóügynökké képződött Hermann Elfriede Jelinekhez, vagy Szabó András Hermann Hesséhez. Megvárják, míg a témához értő témavezetők elindítják a munkát, utána ráteszik az enyves kezüket. Szegény Bertha pedig egész életében rettegve tickelt, nem mert ellentmondani. ElemiLogika mondta január 8, 2011 at 4:34 du. e Ez a Hansági 10-ig nem bír elszámolni. Az adatbázisban a neve alatt van egy ilyen rovat: “témavezetői tevékenysége során eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma”, és ide az van írva, hogy “9″. Majd “témavezetettjei a várható védéssel”, itt “3″ szerepel, végül “jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével”: “7″. Ha ez utóbbit összeadjuk, az 1-gyel több, mint amennyit “rábíztak”. (Arról nem beszélve, hogy valójában egyet sem bíztak rá, hiszen mindegyiket hatalmi pozíciójánál fogva rabolta, de ez nem számtani kérdés.) Ez itt látható: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1323 A Károli honlapján viszont már újra csak “9″ van: http://kreirtudphd.weboldala.net/?Hallgat%F3k Matematikai feladvány: hány doktoranduszt lopott magának ez az erőszakos kis tolvaj, aki mellesleg egy spicliből lett híres akadémikus MENYe? régi kolléga mondta január 8, 2011 at 5:10 de. e A kettős könyvelést is Hanságitól tanulta! Hansági tünteti fel a doktori adatbázisban Márai A gyertyák csonkig égnek című könyvéről írott tanulmányát két tételként: egyszer magyarul, egyszer pedig németül. Ezek azok az írások, amelyekben összetéveszti az illokúciót a perlokúcióval. Válasz DSc mondta január 8, 2011 at 4:17 du. e Hansági meg Szabó Andrástól tanulta. A nagydoktori előzményeként publikált összesen 5 db 4-11 oldal terjedelmű cikkecskjéből 1 a védésig meg sem jelent, egy-egy pedig azonos volt, csak az egyik magyarul, a másik németül: “Szenci Molnár Albert Sziléziában” ill. “Albert Szenci Molnár in Schlesien” külön-külön tételként, ld. a tézisek végén: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/05/11/andras-szabos-degree-1-documents-szabo-andras-nagydoktorija-1-dokumentumok/ Vagyis összesen 3 db kis karcolatra engedték Szabónak a “nagydoktoriját” védeni a legkorruptabb opponons, Balázs Mihály segítségével, aki most ugyanezt megcsinálja Mészárossal. El nem tudom képzelni, mivel zsarolhatják avagy jutalmazhatják Balázs Mihályt ezért a sok mocsokságért, amit önként és dalolva végrehajt a szakma ellen! Kevesen okoztak ekkora kárt a magyar irodalomtudománynak, mint Balázs Mihály. Válasz filológus mondta január 8, 2011 at 6:49 du. e Balázs Mihály csakugyan végtelenül korrupt, elvtelen személy, és kétségkívül Kulcsár-Szabó zsoldjában áll (vagy az zsarolja), végeredményben mindegy, de eghy nagydoktori védésen 3 opponens van! És nyilván elfogadta mind a három. ASzn kívül egy bizottság is! Szabó András akadémiai doktorátusa a régi magyar kör szégyene (is), meg persze a MTA, a megfelelő bizottságoké stb. sola scriptura mondta január 8, 2011 at 5:25 de. e És Balla Péter nagytiszteletű úr, mb. rektor rokonként és elöljáróként TÁMOGATTA EZEKET A CSALÁSOKAT. Szabó András akkori dékán, Szabó püspök sógora szintén! Ez a Károli BTK erkölcse! Mit szól ehhez Sepsi dékánasszony? Válasz Sepsi Seprűje mondta január 8, 2011 at 9:36 de. e A csalásokat mélyen vallásos szellemben követik el és kizárólag az egyetem érdekében. Mély vallásosság vezérelte Hanságit, amikor – neki sem lévén németből diplomája – kiállított egy középfokú “szakmai” tudásról szóló papírt az alapfokon sem tudó Mészárosnak, hogy az 12 év múlva végre kezébe kaphassa a diplomát. Hogy Mészáros semmit sem tud németül, azt Hansági nem tudhatta, mert ő sem tud, tehát jóhiszeműen és egyetemünk kis közössége érdekében cselekedett a református erkölcsiség jegyében. Válasz réti pipitér mondta január 8, 2011 at 6:51 du. e Engem az érdekelne, hol tölti az időt a szennyes rabló szabó andrás meg az idióta kotkodácsoló felesége, a Petrőczi/Ludvig. Megint a németeket idegesítik a Neckar mentén? Megint ír egy könyvet arról, mit zabráltak össze, mekkora feje van a férjének (és milyen kicsi benne az ész!), vagy folytatja Berni maci kalandjait az unokáknak. Mámint családja azon felének, amelxyik egyáltalán szóba áll vele, mert a Morvai Kinga pl. nem. Megértem. Válasz Mary Ann Dudko mondta január 8, 2011 at 10:57 du. e Berni maci kalandjait nem Petrőczi találta ki, hanem tőlem lopta, csak én Barneynak írom. Merő plágium. De nem csodálkozom, mert úgy hallom, hogy még a nevét is lopta. Válasz animus mondta január 8, 2011 at 6:56 du. e Miért parkoltatják a doktoranduszokat még mindig a Reviczky utcában. Mészárost mondjuk mértem, az sehol, semmi körülmények között nem védhetne, itt is csak szorgos ténykedése következtében (részben Kulcsár-Szabó menye körüli Frauendienst), részben pedig a gödöllői família által ellopott egyházi milliók. Szóval Mészáros Marci fúrja Bölcskeit a Hegedűs klán érdekében, akikhez ő is tartozik, Bölcskei megvédi Marcit, mert úgy gondolja, ő is a “mi kutyánk kölyke”. Ebben persze téved, mert a Marci egy veszuett eb. Erre Bölcskei csak akkor jön rá, ha már halálra marcangolták. Válasz Szegedi Kolléga mondta január 8, 2011 at 9:18 du. e Hansági benyalta magát Balázs Mihály mellé a Szegedi Doktori Iskolába. Balázs Miskának már mindegy, rosszabb híre nem is lehetne, de nekünk, szegedieknek ez a legnagyobb csapás kb. fél évszázad óta. Szabályzatunk szerint ugyanis csakis szegedi lehet a témavezető. Ezért variáltak először Frieddel Mészáros mellett, de aztán Hansági arra használta fel Mészárost, hogy általa bejusson a szegedi doktori iskolába. Másképp nem lehetne Mészáros témavezetője. Jónéhány egyetem a kulcsárszabótlanítást tűzte ki programjául. Szeged épp fordítva. Beengedi ennek a rémes családnak a legrémesebb tagját. Ideje a világosfejű kollégáknak menedékjogot kérni valami normális egyetemen. Ha van még valahol kulcsárszabó-mentes egyetem ebben az országban… Válasz BTK-s kolléga mondta január 8, 2011 at 10:01 du. e Sajnállak benneteket Hansági miatt, de nekünk mégiscsak az lenne a megoldás, ha elhúzna innen Szegedre, a rovott múltú szeretőjével együtt. Nekik is jobb volna. Nem kellene bujkálni a férj elől. Mert ez a kis Kulcsár-Szabó lökött ugyan, de egyszer ő is besokallhat. Még az ilyen maflaképűekkel is előfordul, hogy kiakadnak. Válasz Szegedi Kolléga mondta január 8, 2011 at 10:04 du. e Dehogy jön át ő ide főállásba! Csak a második fizetéséért regisztrált hozzánk be. Meg hogy időnként idomítsa Balázs Miskát meg Klukovits Lajost. Mert az se kóser. Annak a szeme se áll jól. Nem tudom, ő kinek a zsoldjában áll, ügynök-e, mint Kulcsár-Szabó, vagy Mészárosék zsebrevágták, de nagyon sunyi alak. Charlotte mondta január 8, 2011 at 10:07 du. e Hanságinak máris hiányzik a dékánhelyettesi pótlék? Nyilván kompenzál Szegeden. Kulcsár-papa gondoskodik a fia háztartásának a jövedelemkiegészítéséről. Sanya mondta január 8, 2011 at 11:24 du. e Akkor azért nem láttuk a múlt félévben a nagyasszonyt, mert Szegeden vetette be magát a képen látható Hentessegfejéért. Hát nem olyan az a csupasz feje ennek a rosszarcú fickónak a képen, mint a csupasz segge? Ezt a kérdést Ágnes asszonyhoz intézném, mert leginkább neki lehet összehasonlítási alapja a felülnézeti és az alulnézeti seggfej tekintetében. ELTÉ-s srác mondta január 8, 2011 at 11:52 du. e Ne dícsérgessétek már annyit Kulcsár-Szabó Zoltánt. Az előadása hóttunalom. Papírból motyog maga elé valamit, amit senki sem ért, nem is járnak hozzá. Akkor már az apja jobb előadó. Nekem csalódás, hogy kiderült róla hogy ügynök volt, bár ezt már hallottam korábban is. Lefeküdt a karrierjéért. Vörös ügynöktriász mondta január 8, 2011 at 11:00 du. e A Jhnnsclvn blogot nem Takács Jancsi tiltotta le a magyarországi keresőkből, ahhoz ő kisfiú, hanem a szuperügynök Kulcsár-Szabó Ernő. Neki máig megvannak a belügyes és nemzetbiztonsági kapcsolatai. Saját családi érdekeit nyilván nemzetbiztonsági érdeknek tüntette fel. Válasz A crook-career 2. The forged certificate (Csalókarrier 2. A hamisított nyelvvizsga) | reformatusoklapja mondta január 8, 2011 at 11:10 du. e […] A crook-career 2. The forged certificate (Csalókarrier 2. A hamisított nyelvvizsga) […] Válasz karolisbotrany mondta január 8, 2011 at 11:11 du. e […] A crook-career 2. The forged certificate (Csalókarrier 2. A hamisított nyelvvizsga) […] Válasz Fülöp-tesók mondta január 8, 2011 at 11:16 du. e Nagyon tetszett nekem Lermontov Korunk hőse című regénye, amit világirodalom vizsgára olvastam. bban volt egy fiatal srác, talán csecsen, aki egy lóért eladta a nővérét. Erre a srácra emlékeztet engem Fülöp Józsi, aki eladta a nővérét ennek a vérszívó banyának, aki már nemcsak fiúkra veti rá magát, hanem lányokra is. Imádkozzunk,hogy elhúzzon Szegedre. Akkor talán még a tesók is megmenekülnek. Válasz Jozamat mondta január 9, 2011 at 11:20 de. e Nem csecsen, hanem cserkesz, az ottani srácot nem Józsinak, hanem Azamatnak hívják, de egyébként a sztori tényleg hasonlít. Azamat egy lóért adta el a nővérét, Józsi meg lóvéért Válasz vidéki kolléga mondta január 9, 2011 at 6:12 de. e Az a kérdés, hogy törzstag lett-e Hansági. Ahhoz ui. főállásúnak kell lennie. Tehát akkor kapna egy docensi fizetést Szegeden is, + még az IDI-ben való részvételéért némi lóvét. A szegedi egyetemnek van jó hírű doktori iskolája is. Meg kéne kérdezni a nyelvészeket, mit szólnak Hansági beszédaktus kutatásaihoz. Kettő belőle hozzáférhető az interneten: Márai A gyertyák csonkig égnek c. könyvéről írott szövegei Hsnságinak: egy magyarul, egy németül. Mindkettő olya orbitális tudatlanságot árul el. Csak három példa H. Meadnek tulajdonítja a beszédaktus-elméletet, aki 20 évvel korábban meghalt, mielőtt megjelent Austin alapvető (poszthumusz) könyve. Másik: azt hiszi, hogy a perlokúció az illokúciót generálóban (a beszélőben) realizálódik. Harmadik: feltalálja az illokúció beszédaktusát. HOLOTT: minden beszédaktusnak van illokúciója. (Attól beszédaktus.) Ezeken a primitív tudatlanságokon azért el kéne gondolkodni a szegedi kollégáknak, akik még nem vesztették el tökéletesen az önbecsülésüket. Válasz Certificate mondta január 9, 2011 at 4:20 du. e Ezen a képen látható bunkón minden hamis: hamis az ellenőrzője, a bizonyítványa, a nyelvvizsgapapírja, a diplomája, a károlis PhD-ja (ezt az egyet vissza is vonták) és hamis lesz a szegedi doktorija is. De ezekre a hamis papírokra igazi fizetést vesz fel. Válasz Cenzúra mondta január 9, 2011 at 4:32 du. e Most külföldön vagyok, és itt minden keresőszóra a ti blogotok jön be. Otthon viszont egyáltalán nem, teljesen eltűnt. De szerintem nem eléggé. Magam ellen beszélek, mert ez a blog a kedvenc olvasmányom, ezzel kezdem a napot, de sajnos nemcsak én. Vagy abba kellene hagynotok, vagy titkosítani kellene egy teljesen zárt közönség számára. Biztos vagyok benne, hogy Sepsi és Kovács Barnabás egész nap ezt bújja, nem beszélve Hanságiról, Mészárosról meg Balláról és Balla alteregójáról, Horváth Jánosról. Rengeteg infót adtok magatok ellen. Az az idióta Horváth pl elkapta wolfthroatot. Innen már csak egy lépés, hogy Johannest is kézre kerítsék. Szerintem ne írjatok semmit a nyilvánosságnak, hanem némán cselekedjetek. Annyira buták, hogy nem is sejtik, mennyi hibát csinálnak. de ti is azok vagytok, mert a blogon folyton figyelmeztetitek őket. NE ADJATOK TÖBB INFÓT NEKIK, NEKIK SEGÍTETEK! ÉLJEN A CENZÚRA! Ki kell teljesíteni a saját érdeketekben. Válasz Szegedi Kolléga mondta január 9, 2011 at 4:58 du. e Cenzúrának igaza van. A szegedi doktori iskolák történetében még nem volt olyan manipulációs hadjárat, mint Mészáros esetében. Feltettetek valamit a blogra, máris változtattak a felálláson. Hányféle nevet változtattak, hola témavezetőét, hol a jelöltét, végül azt a szörnyűséges “sátáni némbert” (ahogy itt bnevezitek) is feltöltötték a mi tagjaink közé, csakhogy leplezzék a törvénytelenséget. A szegedi maffia isa blogról nyeri az információt. Titkosítani kellene a blogot, hogy ne informáljátok az ellenfeleiteket. Válasz animus mondta január 9, 2011 at 4:39 du. e Mi nem fogjuk be pörös szánkat – a költővel szólva. Féljen az, aki bűnöket követett el. Mi feltárjuk a bűnöket. Egyébként az sem biztos, hogy a megfelelő személyre gyanakodnak: a farkas(tork)ok elég ügyesek, a vadászatban is és önmaguk álcázásában is. Nem biztos, hogy a megfelelő farkas(torko)t kapták el, én pl. fogadnék rá. Egyébként van több LUPUS is a Reviczky meg a Ráday utcai LUPANÁRIÁKban. Áldás, békesség! Válasz Charlie mondta január 9, 2011 at 4:53 du. e Wolfthroat tényleg mestere az álcázásnak. Mindenhova besiklik, mint egy kígyó, minden infót összeszed. Hol ezt kéri fel témavezetőnek, hol azt, mindenkinek a bizalmába férkőzik. Még attól sem riadt vissza, hogy kőfalusi kriszta csúnyácska húgának udvaroljon, csakhogy belemászhasson Kriszta computerébe. És milyen eredményesen! De nehogy azt higgyétek, hogy nektek dolgozik! Ellenetek éppúgy gyűjti az infót. Lehet hogy ő nálatok a beépített tégla, és majd Horváth=Ballával lecsap Johannesre, mint szegény Kovács tibire. Wolfthroat magának dolgozik. Magányos farkas. nomen est omen. Válasz Germanicus mondta január 9, 2011 at 4:41 du. e Hansági mint német nyelvvizsgabizottság elnöke! Ez közröhej. Hallottuk, ahogy belesült másfél mondatba a német nagykövet asszony fogadásán. De azért Fülöp Józsit megvédeném. Úgy utálja Hanságit is meg Mészárost is, mint a leprát. Ezt tudjuk mindannyian. De azért mert a húgát kisemmizték az ösztöndíjból, még ő is semmizze ki magát? Szerintem csak élt a lehetőséggel, és megkérte az árát. Sőt, épp a húga miatt állt bosszút azzal, hogy belement a játékba. Elvégre neki nem volt kötelessége tudni, hogy Hansági odaadta Mészárosnak magyarul azt a fél oldalt. A Hölderlin pályázatért nyugodtan úgy tehetett, mintha Mészáros ott helyben kapásból szótár nélkül fordítana egy nehéz szakszöveget. Lehet bizonyítani, hogy tudott a csalásról? Nem. Keresztkérdéseket, pláne németül, meg nem volt tanácsos feltennie, ha el akarta nyerni a pályázatot. Válasz Fülöp-tesók mondta január 9, 2011 at 5:05 du. e Lehet, úgy gondolta, hogy Mészáros levizsgáztatásához ennyi is elég, mert Mészáros nyelvtudása egyenlő a nullával, hanságié meg a nullánál kicsit több. Kellett egy tanú, “Jozamat” (azt hiszem megfejtettem: Joz(sef) + Azamat)), akit megvezettek, mert hagyta magát megvezetni a pályázatért. Valamiért valamit. Semmiért azért nem. Válasz Volt hallgató mondta január 9, 2011 at 5:48 du. e Ez a kopasz bunkó úgy vette föl 3 évig a milliós állami ösztöndíjat, hogy se nyelvvizsgája, se diplomája nem volt? És úgy lett tanársegéd? Ismerek olyanokat, akit fel se vettek a DI-ba, még fizetősre se, meg olyant is, akitől elvették a már elnyert ösztöndíjat, mert nem tudta letenni fél éven belül a nyelv vizsgát, ez meg dőzsöl ösztöndíjban és egyetemi állásban nyelvvizsga nélkül? És kiadták neki a diplomát nyelvvizsga nélkül: Ha ezt lehet, szólok a barátomnak, hogy követelje ki a papírját, olyan nyelvvizsgát, mint a Mészáros, ő is le tud tenni. Meg a másik csávónak is, hogy perelje vissza az ösztöndíjat, amit elvettek tőle a nyelvvizsga miatt. Válasz régi kolléga mondta január 9, 2011 at 7:37 du. e Kedves fiatal barátaim! Miért nem fordultok az ombudsmanhoz? Elvégre titeket méltánytalanság ért! Mészárost többször egymás után kivételes bánásmódban részesítették: ezekre vannak írásos bizonyítékok. Ami a német nyelvtudást illeti: beszélgessen el valaki Mészárossal Lutherről, akiről, ugye, a fél dolgozatát írta német nyelvű szakirodalom alapján? Vagy üssetek fel előtte egy Luther-bibliát és kérjétek meg, hogy fordítson! Válasz Volt hallgató mondta január 9, 2011 at 10:38 du. e Mészárosnak nem kell nyelvvizsgázni, megkapja a diplomát anélkül. Mi meg várhatunk rá évekig. Mészárosnak nem kell disszertációt írni, megkapja a fokozatot anélkül. Ha lebukik, másodszor is megkapja ugyanarra a szarra máshol. Mészáros diploma nélkül doktori ösztöndíjat kaphat. Mészáros diploma nélkül évek óta taníthat. A nyelvvizsgáról kiállít neki egy papírt a szeretője, aki szintén nem tud nyelvet. Mi a francot keresünk mi, többiek, ezen az egyetemen? Ez az Egyetem Hanságié és Cuncimókusáé, Mészáros MarciPistáé. Mi csak azért kellünk, hogy fizessük őket. Válasz ohrana mondta január 9, 2011 at 7:41 du. e IMO-s Hermann legyen a nevem, ha láttam olyan balf… bűnözőket, mint Mészáros Márton/István meg a tyotya Ági, a hansági, a babája (már, hogy ki kinek a babája…nem tudom) Ellenőrizhető adatokat hamisítanak meg: ez lebukás, még akkor is, ha levejazták a szegedi rági beépített Frieddel, Klukovitscsal, meg a főgonosszal, az IDI vezetőjével. De mit szólnak a szegedi egyetem vezetői, rektor stb.? Ne mondjátok má, hogy mindenkit lefizetett a spicli, STASI-ügynök Kulcsár-Szabó Ernő! Válasz Szegedi Kolléga mondta január 9, 2011 at 10:45 du. e Klukovits ravasz róka. Taktikázik, trükközik, cserélgeti a neveket, hol a jelöltét, hol a témavezetőét, közben játssza a hülyét, mint aki nem tud semmilyen szabálytalanságról. Hírét se hallotta törvénynek, doktori szabályzatnak… Válasz Szegedi Kolléga mondta január 9, 2011 at 10:56 du. e Pál Jóska és klukovits vetették fel Kulcsár-Szabó menyét a szegedi doktori iskolába. Megkaptuk az ország leggonoszabb intrikusát, legrosszindulatúbb pletykafészkét. Charlotte mondta január 9, 2011 at 11:00 du. e Hansági nyílván azért tette be a lábát Szegedre, hogy odavigye védeni az összes többi elrabolt doktoranduszt, mint sárkány a barlangjába. Már csinálja a helyet a saját védéseinek. Kimondja APÓSa nevét mint varázszsót -akárcsak Alibaba a “Szezám tárulj”-t – és megnyílik előtte Balázs Mihály doktori iskolájának az ajtaja. Tiszai mondta január 9, 2011 at 11:11 du. e Klukovits egyszerűen buta. Azt hiszi, ha trükközik, kicselezheti a törvényt. Ha kicseréli a nevet, majd nem tűnik fel a csalás! Egy matematikustól több észt vár az ember. ezt egy 8 általánost se végzett roma bűnöző csinálja, ha elkapják: nem ő volt, hanem a Jóska, az ő neve pedig Jani. De ha visszaállítja a nevet, akkor meg kibukik a kettős védés. Így is rossz, meg úgyis. Ha kívülre Friedet írok, belülre Hanságit, megint kiderül a csalás. Ha kívülre hanságit, az meg nenm felel meg a szegedi szabályzatnak. Nosza írjuk be Hanságit a témavezetőpk közé. Több mint egy hónapos késéssel a védés után, de dátumozzuk vissza a felvételét. Közbe Hansági Mészáros közvetlen munkahelyi főnöke, nem is lehet Mészáros témavezetője. A magát ravasznak hivő Klukovits már annyi hibát követett el, hogy kiszolgálja hálózatbeli urát, Kulcsár-Szabó STASI ügynököt. Pedig csak a józan eszét kellett volna elővennie, hjogy lássa, ez sehogy se jó: ha így fordítom, ezért nem jó, ha úgy, azért nem. réti pipitér mondta január 10, 2011 at 5:51 de. e Hanságinál nem az a legrosszabb, hogy intrikus, hanem, hogy SÍKHÜLYE. Mutassátok meg egyik kitűnő nyelvészeteknek, miket írt a beszédaktuselméletről 2 cikkében a Márai A gyertyák csonkig égnek c. könyvéről. Szerepel a tíz legjobb (!!!) cikke között a doktori adatbázisban, az egyik német, a másik magyar nyelvű, gyakorlatilag azonos szöveg. Nyelvészeti, TUDOMÁNYOS SZEMPONTBÓL EGETVERŐ BAROMSÁGokat írt benne Hansági. Nézessétek meg és csodálkozzatok! réti pipitér mondta január 9, 2011 at 8:40 du. e Hogy örülhet Kulcsár-Szabó Zoli, hogy épp Hanságit vette feleségül! Ahpgy a régi vicc mondja a férfiról, aki azt akarta, hogy a felesége szerető legyen az ágyban, királynő a társaságban és szakácsnő a konyhában. A STASI-s spicli leszármazottjának, Kulcsár-Szabó Zolinak is csak félig-meddig sikerült, mivel Hansági: 1. királynő a konyhában: eszébe sincs az ő agyával (!!!) főzni 2. szakácsnő az ágyban, már ahogy azt Tatabánya Alsón a p(araszt)(roli)p(i..a) társaságban elsajátította, 3. szerető a társaságban, mámint a Mészáros Marcipista k..ja, ha annak éppen PhD-zni támad kedve. Gratulálunk Kulcsár-Szabó Zolinak igényes párválasztásához! Válasz ELTÉ-s csaj mondta január 9, 2011 at 10:41 du. e Hogy tud ez a finom, intelligens fiú ezzel a durva arcvonású, brutális, bűnözőkülsejű kopasz nebenbuhlerrel közösködni? Vagy észre sem veszi, hogy hárman vannak az ágyben? Válasz dark side mondta január 10, 2011 at 5:54 de. e Nem szívesen ábrándítalak ki, de Kulcsár-Szabó Zolit kasztrálta az a hihetetlen agresszív apukája. Így a megaláztatás benne van a genetikai kódjában. Hopgy apu, meg a feleség, sőt még Mészáros Marcipista is alázza, attól jobb! Ágnesasszony mondta január 10, 2011 at 11:05 de. e Dark Side, azt írod hogy Ernő “hihetetlenül agresszív”. Hát velem nem veszi fel a versenyt az biztos. Én mindenkit letarolok és ledarálok, hogy célhoz érjek. Ha Zolit még nem kasztrálta volna az apukája, akkor már én megtettem volna. Az én esetem MarciPista. Nézzetek rá. Ez egy igazi macsó. Nem olyan mint a teszetosza lökött férjem, aki még az ágyban is Jausst olvas és észre se veszi hogy mellette vagyok? Csoda-e ha olyan gondolataim támadnak, mint balladabeli druszámnak? dark side mondta január 10, 2011 at 11:15 de. e Hát igen, a hübrisz az volt a Zolinak, hogy téged meglátott, na meg pláne feleségül is vett. A kasztrálást mindketten elvégeztétek akadémikus apuval együtt. “Doppelt genaeht haelt besser” – ez egy német mondás, amit úgyse értesz. A Zoli tettét nevezik tragikai vétségnek a neopozitivista irodalomtörténészek. Csak a hübrisz rád is lesújt, Ágicica! Mit gondolsz, meddig viseli el a zombi külsődet a Marcipista??? Most is vannak szabadgyakorlatai a barátodnak mindenféle gödöllői cicababával, ahol sokkal jobban és lelkesebben teljesít, mint veled a kötelező kűrben! Szóval készülhetsz a sötét végjátékra, mind a házasságod, mind az egyetemi karriered (?) tekintetében! Mi pedig: “gaudeamus igitur…” miközben téged kiseprűznek a Reviczky utcából. Rector mondta január 9, 2011 at 11:22 du. e Mitől doktori intézeti igazgató Klukovits, ha a saját doktori szabályzatukat sem ismeri? Segítsünk neki: http://www2.u-szeged.hu/dokint/dszab-2010.pdf 24. oldal alján, sorszám nélkül, Korm. 10.§ alatt különösen szigorú szabályozás olvasható, szigorúbb, mint maga a törvény: ugyanazon témájú dolgozatot nemhogy 2 éven belül, de Szegeden egyáltalán nem lehet benyújtani, a szabályzat szövegéből következően csakis új disszertáció fogadható el (teljes összhangban a 2009. október 2-i MAB-határozuattal). Válasz ELTÉs mondta január 9, 2011 at 11:30 du. e Ugyanez van az ELTÉn is, ott sem lehet bukott dolgozattal még egyszer próbálkozni, újat kell írni. Sőt, az ELTÉ-n, ha valaki megbukott, 3 évig nem is jelentkezhet eljárásra, csak utána. Ilyan sehol a világon nincs, hogy 4 hónappal a bukása után máshol házal ugyanazzal. Válasz Cuncimókus mondta január 9, 2011 at 11:32 du. e Ezt másnak nem is szabad, csak Kulcsár-Szabó MENYe cuncimókusának. Macskaciczka mondta január 9, 2011 at 11:45 du. e Engem ez a portré nem mókusra emlékeztet, hanem rablógyilkosra. Az Év Arca mondta január 9, 2011 at 11:49 du. e Maradjunk abban, hogy akár állatra, akár rablógyilkosra, de semmiképp sem egy értelmiségi arcára, pláne nem egy PhD-arcra. cica mondta január 10, 2011 at 8:14 de. e Azért felhínám a figyelmet a többi Reviczky utcai professzor szépséges küllemére. Macskacziczkának miért tetszik annyira a pókhasú, póklábú, horgas orrú szörnyeteg Szabó András? Mit igért neked ez a gengszter, macsek? Ha beengeded a privátszférádba, semmi jóra nem számíthatsz. Nekem is próbált a peircingjeim közelébe férkőzni, de nem hagytam!!! MAB-illetékes mondta január 9, 2011 at 11:56 du. e A MAB tavaly azért vonta vissza Mészáros fokozatát – többek között – mert az nem felelt meg a doktori iskola saját szabályzatának. Ez a mostani sem a szegedi doktori szabályhzatnak nem felel meg, sem a törvénynek. Rectornak igaza van, a szegedi szabályzat még a törvénynél is szigorúbb, úgyhogy pont ebben a doktori iskolában Mészáros ezzel a témával egyáltalán nem próbálkozhatott volna, se most, se 3, se 10 év múlva, semmikor. Ha egyszer ezt elbukta, írjon mást – ez vehető ki a szabályzatból. Válasz el brute mondta január 10, 2011 at 5:57 de. e Csak pimaszkodjatok, odacsapok a hentesbárddal, mesterségem címerével! Amit én megírtam a Kálvinról, Lutherről vagy hogy is hívják, az ODA VAN TÉVE! A többieknek meg kuss, még mielőtt vérfürdőt rendezek a Reviczky utcában meg a blogon! És szólok a többi BUTCHERnek is, ők is beszállnak a partiba, és lesz belőle egy NAGY-NAGY SCREAM. Válasz Hentesseggfej mondta január 10, 2011 at 11:52 de. e Ja, hogy Luthert meg Kálvint összekevertem, és nem tudok róla, hogy nemcsak reformátusok vannak, hanem evangélikusok is? Mit számít ez az apróság, amikor Ági megmondta, hogy zseniális vagyok és az egyetemen is minden órán minden hallgatónak és doktorandusznak elmondja, hogy Mészáros Márton az évezred zsenije, és hogy a disszertációm korszakalkotó felfedezés. Ti síkhülyék nem értitek, hogy pont ez a korszakalkotó újítás, hogy nem is kell különbséget tenni se Luther se Kálvin között, se a vallások, se a médiumok között, minden mindegy, csak adják már nekem végre ide a PhD-t! Válasz Újreformátus mondta január 10, 2011 at 8:53 du. e Az mondjuk a bírálatban is majdnem szó szerint benne van, hogy a jelöltnek fogalma sincs a protestáns felekezeti különbségekről. De hogyan is lenne egy olyan támavezetővel, mint Hansági? Szegedi doktorandusz mondta január 10, 2011 at 8:56 du. e Meg az is, hogy a Ravasz-vizsgálat kezdőpontja nem kap indoklást. Vagyis összefüggéstelen a szöveg. Lutherről, akit összekever Kálvinnal, hirtelen áthussan Ravasz Lászlóra. És ez a mi egyetemünkön egy elfogadott disszertáció! el brute mondta január 10, 2011 at 4:37 du. e Ha megkapom végre a PhD-mat, ami nekem már régóta kijár, akkor küldök az Áginak magam helyett egy vibrátort utánvéttel, aztán részemről annyi! Eleget lejsztoltam azon a szikkadt hasán: egy akadémiai doktorit is megérdemelnék. Ti pedig KUSS, mert hozom a BÁRDot! Válasz

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Szegedi Egyetem botránya and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s