A crook-career (Csalókarrier)

A crook-career (Csalókarrier)

Posted by jhnnsclvn @ január 1, 2011

Szerző: Gödöllői

Mészáros Márton Dunapatajon született 1977-ben.

Általános iskolai tanulmányaiban nem volt túl sikeres, ezért felekezeti gimnáziumban folytatta, ahol a református származás többet nyomott a latba, mint egy jó bizonyítvány.

A Kecskeméti Református Gimnáziumból dicstelen körülmények között távozott. Puskázás miatt több intője volt, majd amikor néhány tárgyból bukásra állt, az egyeseit az ellenőrzőben négyesekre javította. A csalás és okirathamisítás, persze, az érintett tanároknak is feltűnt, akik Mészáros ellenőrzőjét összevetették az osztálykönyvvel, ahol a sok négyes helyett sok egyes ált. Ez megegyezett a tanárok memóriájával.

A kicsapott gimnazistát ezek után a Gödöllői Líceumi Alapítvány Gimnáziumába íratták be, ami úgyszólván családi tulajdonban állt. Ti. az alapítvány kurátoraiként a Mészáros-család nyúlta le (a szocialista polgármester Gémesi György családjával együtt) a jogellenesen dupla –alapítványi és egyházi – támogatást, amin a Mészárosok mintegy félmilliárdot kaszáltak. A gödöllői lelkész, Nagy Károly lebuktatta őket, ami miatt végül is ő szívott (kirúgták az állásából), mert Kis Csongor Áron, az APEH igazgatói tanácsosa, mellesleg a Zsinat tagja, elsimította az ügyet és a félmilliárdos sikkasztásért nemcsak nem csukták le a Mészárosokat, hanem még csak vissza sem kellett fizetni, midössze 50 ezer forint pénzbírsággal megúszták. Nos, ebben a családi tulajdonú gimnáziumban is sikerült Mészáros Mártonnak megbuknia. Az alacsony intellektusú és kényelmes diák ismét több tárgyból állt bukásra, mire föl az okirathamisítás jól bevált módszeréhez folyamodott. Ismét meghamisította az ellenőrzőjét, de tanulván a kecskeméti kudarcból, most már az osztálykönyvet is ellopta, és a jegyeit abban is átjavította. Ha nem a líceumi kurátor Mészáros György unokaöccséről lett volna szó, sosem jutott volna el az érettségihez, mert az ország összes középiskolájából kicsapták volna. Így azonban büntetésül mindössze osztályismétlésre ítélték, amit tanulmányi eredménytelensége miatt amúgy sem kerülhetett volna el. A csalási és okirathamisítási botrány elsimításában a Mészáros-családnak a Gémesi-család sietett a segítségére: a gimnázium igazgatónője ugyanis a polgármestere nővére volt.

Ilyen körülmények között a Károli Gáspár Református Egyetem maradt az egyetlen felsőoktatási intézméy, amely a többszörösen kicsapott és bukott diákot fogadta. Mészáros Márton másik nagybátyja, dr. Mészáros István urológus ugyanis a Zsinat tagja volt, és ez itt is többet számított itt, mint egy akár kitűnő bizonyítvány.

Mészáros az előzményekhez képest meglepő egyetemi karrierjéhez azonban egy másik oldalról is váratlan segítséget kapott. Az 1997-ben már 20 éves, túlkoros diák ugyanis egyszerre lépett be az intézmény kapuján az akkor 30. évében járó Hansági Ágnessel, aki akkor még nem volt Kulcsár-Szabó Zoltán felesége. Az akkor még hajadon tanárnő első pilantásra beleszeretett a rovott múltú, bűnözö külsejű, nála alig 10 évvel fiatalabb diákjába (későbbi férje, az akadémikus Kulcsár-Szabó Ernő fia is kb. ennyivel fiatalabb nála). A tanárnő érzelmei akkor izzottak fel Mészáros Márton iránt, amikor tudomást szerzett a zsinati nagybácsiról. Úgy érezte, Mészárossal megfogta Isten másik lábát is (az egyiket már tartotta Kulcsár-Szabó Zoltán személyében): Mészáros lehet a félig paraszti, félig proletár származású Hansági Ágnes számára a belépőlevél a református egyházba, a református egyetemi karrierhez. A csalás és közokirathamisítás miatt többször kicsapott és megbuktatott Mészáros számára pedig az akadémikus MENYe lehet a belépő az akadémiai karrierhez. Így Mészáros Márton és Hansági Ágnes 13 évvel ezelőtt végzetesen egymásra találtak.

Ebből a fatális találkozásból bontakozott ki Mészáros Márton üstökösi karrierje (irodalmi szervezeti tagságok, majd vezetőségi tagságok, PhD-ösztöndíj, állás a Károli Egyetemen, másodállás a Gutenber Szakiskolában, ahonnan Hansági érkezett az egyetemre). Az időközben Kulcsár-Szabó Zoltánt férjül vett, de még mindig gyermektelen és egyre idősödő tanárnő olthatatlan szerelmet érezve Mészáros iránt, elhatározta, hogy megszerzi számára a PhD-fokozatot – ha törik, ha szakad. Disszertáció nélkül – hogy is tudna ilyent írni már a gimnáziumot is csak bukdácsolva és óriási családi protekcióval elvégző diák.

Ezért Kulcsár-Szabó Zoltánné Hansági Ágnes 2009 márciusában felbérli APÓSa helyettesét, Eisemann Györgyöt, hogy védje meg disszertációként a nagy semmit: egy Korner Veronika által még 2006-ban írt összvissz 20 oldalas tanulmányt PhD-disszertációként Mészáros Márton számára. Eisemann túllihegi a kérést és 100%-ra értékeli Mészárost. A MAB vizsgálatot indít, és lebuknak, a fokozatot csalás miatt visszavonják. A csaláson kívül Mészáros – bűntársaival,  Hanságival és Szabó Andrással – még jópár okiratot is hamisít az ügyben (nyilatkozatok, jegyzőkönyek, felkérések, meghívók, hamis adatközlések az országos doktori adatbázisba).  2009 őszén már a rendőrség is nyomoz: Mészáros ellen csalás és magánokirathamisítás miatt, Szabó András (akkor még dékán) és Hansági Ágnes (akkor még dékánhelyettes) ellen pedig hivatali visszaélés körében elkövetett kötelességszegés miatt.

A Kulcsár-Szabó klán Szegedre protezsálja be Mészárost, a minden aljasságra kapható, korrupt Balázs Mihály doktori iskolájába, aki 7 évvel ezelőtt Szabó András primitív 44 oldalas szövegére nagydoktori fokozatot adatott, ugyancsak a Kulcsár-Szabó klán utasítására. A rendszer most is működik. Az akadémikus (egykori ügynök, operatív tiszt) parancsára Mészárost az első PhD-kísérlet elutasítása után négy hónappal fogadják Szegeden, holott a törvény két év moratóriumot ír elő. Mészáros immár a negyedik témavezetővel (Hima, Szabó és Hansági után ezúttal Fried István) megvédi ugyanazt a Korner Veronika által írt húsz oldalt Ravasz Lászlóról doktori disszertációként. A (kibővített) bevezető optikai csal(ód)ás: nincs semmi köze a témához, és tudományosan sincs semmilyen hozadéka.

Mészáros újból lebukik. A rendszer kimutatja a másfél éven belüli kettős védést, ugyanazon a néven és címmel. Erre Mészáros Márton, Hansági Ágnes és szegedi cinkosaik megváltoztatják Mészáros Márton nevét, hogy kicselezzék az informatikai rendszert. Mészáros Márton dolgozatát átíratják a zsinati nagybácsi nevére: Mészáros István nevét töltetik fel az azonos című „disszertáció” szerzőjeként, ám az összes pdf fájlban Mészáros Márton név alatt fut tovább a szöveg, mint ahogy az egyéb adatbázisokban is. Vagyis a törvénysértő védést most még egy név- és identitásváltoztatással is tetézik az elkövetők.

A karrierjét ellenőrzőhamisítással kezdő, majd disszetációhamisítással folytató, büntetőeljárás alatt álló Mészáros Márton 2011. január 13-án Mészáros Istvánként készül átvenni a Szegedi Tudományegyetemtől a nagybátyja nevére kiállított doktori diplomát. A forgatókönyv szerint ezt követően néhány napon belül Doktoranyucival, Hansági Ágnessel reklamálni fognak az „adminisztratív tévedésért”: az adminisztratív személyzetet a Szegedi Egyetem büntetésből elbocsátja, és az Istvánról Mártonra visszajavított diplomával a notórius csaló és hamisító Mészáros Márton él tovább a Károli Egyetemen, mint Marci Hevesen.

A bejegyzés létrehozva január 1, 2011 at 12:48 de. and is filed under HungarianCalvinistUniversity, Szeged University. Tagged: , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Csinálhatsz Hagyj üzenetet, vagy trackback a saját honlapodról.

Be the first to like this post.

16 vélemény to “A crook-career (Csalókarrier)”

 1. január 1, 2011 at 12:52 de. […] A crook-career (Csalókarrier) […]

 2. január 1, 2011 at 12:55 de. […] A crook-career (Csalókarrier) […]

 3. január 1, 2011 at 1:03 de. […] A crook-career (Csalókarrier) […]

 4. heidelbergi káté said

  január 1, 2011 at 4:41 de. Ezzel a harmadik évébe fordul az az erkölcstelen történet, amelynek fináléja 2009 tavaszán bontakozott ki. Ekkor döntött úgy Szabó András dékán és akadémiai doktor, akinek 44 oldalas disszertációját a Ravasz László blogon vicclap helyett olvassák az Irodalomtudományi Intézetben, hogy az addig jól működö doktori iskolát kicsavarja az iskolavezető Hima Gabriella kezéből, s az első disszertánsokat saját magának, grafo- és nimfomán feleségének, Petrőczinek és Kulcsár-Szabó akadémikus tuudatlan menyének, Hansági Ágnesnek juttatja.
  A történet ismert.
  Mészáros AKKOR MÉG Márton ESETÉBEN kULCSÁR-sZABÓ CSICSKÁSA, Eisemann kissé túllihegte a dolgot a 100 %-os eredménnyel: de mint látjuk: a Reviczky utcai bűnelkövetők rendőrségi nyomozás, ügyészi feljelentés, MAB-figyelmeztetés ellenére folytatják.
  Mészárosnak PhD kell: és a szennyes történet folytatódik 2010 végén a szegedi egyetem nem kevésbé jellemtelen és titkosszolgálatilag is érintett ágenseinek bevonásával.
  Miközben Sepsi Enikő (aki minden kimutatható tudományos teljesítmény nélkül, Kulcsár-Szabó lekötelezettjeként lett) dékán (???)biztosítja az olvasókat, hogy a Károli BTK-n mélyen vallásos és lelki életet élő tanárok oktatnak, küldjék csak ide gyerekeiket, hadd lopjuk el az utánuk járó fejkvótát: A BŰNÖZÉS FOLYTATÓDIK. Mészáros Márton/István 2011-ben kívánja átvenni ugyanarra a minősíthetetlen vacakra, ezúttal hamis néven kapott PhD-jét.
  Mit szól ehhez a MAB?
  Mit szól ehhez a Zsinat?
  Mit szólnak ehhez a valódi reformátusok?

 5. ancilla said

  január 1, 2011 at 4:57 de. A magyarországi református egyház az “év arcá”-vá választotta Mészáros Márton/Istvánt. Lombroso archívumába illó képe jellemzi azt a mély erkölcsi süllyedést, ahova a református egyház Bölcskei/Bátori volt rendőrspicli vezetésével zuhant. A Károli Református (?) Egyetem, amelyet Benda Kálmán akadémikus és Szilágyi Ferenc dékán a “református kultúrörökség” megőrzésére alapítottak, spiclik és családjuk, valamint üzletfeleik, KULCSÁR-SZABÓ ERNŐ AKADÉMIKUS KLÁNJÁnak kezére került.
  A cinikus pofátlanságot jelzi, hogy Kun Béla unokájának, Kun Miklósnak Kremlinológiai és Gulagkutató Intézetet szerveztek. Kun most pályázati pénzekért házal mint Fidesz közeli történész.
  A BTK élén az idióta és korrupt Szabó András dékánt Kulcsár-Szabó Ernő lekötelezettje, a nyelvtehetségével számos idősebb férfiút elbűvölő Sepsi enikó váltotta.
  Mészáros Márton álnéven szerzett doktori fokozatát január 13-án készül átvenni a szintén Kulcsár-Szabó által irányított szegedi doktori iskolán, hogy fonnyadt menyének, Hansági Ágnesnek örömet szerezzen. Másféle örömökért nyilván a hölgy (?) szeretője, Mészáros Márton/István felelős.
  Így indulunk az új évbe, feleim, most már csak az a kérdés, meddig tűri a Mindenható ezt a sorozatos bűnelkövetést és blaszfémiát?

  • Az Év Arca said

   január 1, 2011 at 11:34 de. Ez a fotó már a börtönben készült?

   Milyen finom, intellektuális jelenség!

   • Lombroso said

    január 1, 2011 at 2:40 du. Véleményem szerint a bűnelkövetők jelentős része születésétől van predesztinálva arra, hogy bűnözővé váljék. A lelki anomáliák, amik bennük dolgoznak, külső jegyekben is felbukkannak, mégpedig rendellenes testi fejlődésben. Ez tehát egy atavisztikus jelenség, hiszen olyan fizikai formákkal rendelkeznek, amelyek nem a mostani emberre jellemzőek, hanem az emberi fajfejlődés korábbi formáinál találhatók meg, ebből következően a bűnözés a fejlődésben alacsonyabb szinten megmaradt emberek viselkedése. Ez az alacsonyabb szint, azaz a törzsfejlődésben való visszamaradottság ezen a brutális gorillaarcon szemmel láthatóan megjelenik. Elméletemet igazolja a képen látható delikvens iskolai pályafutása. A csalás, az okirathamisítás, a morális gátlástalanság a társadalomba lépés kezdetétől jellemző erre a személyiségre.

   • prudens said

    január 1, 2011 at 3:44 du. A többi kari vezető arca sem bizalomgerjesztő: Szabó András, Hansági Ágnes, IMO-s Hermann, Kovács Árpád.
    És a főnéni, a ReLapban nyilatkozó csapzott loboncú Sepsi, az APÓS bizalmasa, ő milyen?

   • Az Év Arca said

    január 1, 2011 at 5:29 du. Egy apagyilkosnak se lehet kevésbé bizalomgerjesztő ábrázata, mint ennek a notórius hamisítónak és csalónak.

   • filológus said

    január 1, 2011 at 7:22 du. Ha ez így megy tovább, lecserélik a Szondi teszt képeit a Károli BTK tanárainak képeivel. (Tudjuk, a Szondi teszt fotói értelmi fogyatékosokat és bűnözőket ábrázolnak.) Milyen jól mutatna az idióta Petrőczi Éva, amint idétlenül vihog és hunyorog apró szemével, az elmondhatatlan külsejű Hansági Ágnes, a szennyes görény Szabó András.
    De a szívkirály kétségtelenül Mészáros Marcipisti!
    Minden börtönajtó és női szív kinyílik a láttán.

   • Károlis Börtönválogatott said

    január 1, 2011 at 8:06 du. A károlis “Nationalelf”:

    Balla Péter, Szabó András, Pethő Sándor, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes, Mészáros MártonIstván, Kovács Árpád, Hermann Zoltán, Petrőczi-Ludwig Éva, Bölcskei Gusztáv, Kovács Zsolt Csaba, Takács János László

   • Lombroso said

    január 1, 2011 at 8:22 du. Elméletem szerint a született bűnöző ismérvei a következők: az arc aszimmetrikus, az orr és a száj ferde, a homlok szűk, a szemek kicsik, majomszerű, határozott állkapocs. A későbbiekben bevezettem a született bűnözők és a kriminaloidok közötti megkülönböztetést. Utóbbiak külső jegyei nem annyira szembetűnőek, de leírhatók: kis szemek, keskeny, kissé ferde száj, denevérszerű fül; korán őszülnek illetve kopaszodnak, és feminim arcuk van.

 6. sola scriptura said

  január 1, 2011 at 6:19 de. Mikor látja be a magyarországi református egyház és a Károli (nem)Református Egyetem vezetősége azt, hogy “sokak előtted gonoszságaink, ás bűneink bizonyságot tesznek mi ellenünk, mert gonoszságaink velünk vannak, és vétkeinket ismerjük. Elpártoltunk és megtagadtuk az Urat, és eltávozánk a mi Istenünktől, szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról, gondoltunk és szóltunk szívünkből hazug beszédeket.” (Ésaiás 59,12,13)
  Amíg ezt nem látják be, az egyetem tovább csúszik a bűn mocskába, egyetlen spicli, egyetlen cinikus bűnelkövető gazember sem menekülhet meg hosszú távon.
  Várjuk: csak az ő végleges bukásuk után következhet be az építkezés, ha egyáltalán.

 7. komáromi csipkés györgy said

  január 1, 2011 at 8:11 de. Nem fogják belátni ezek az álszent bűnözők. Gyanítom, Szabó András, az úrasztalatolvaj és nimfomán ésa grafomán felesége, Petrőczi/Ludvig Éva most is a Hold utcában imádkozik Orbán Viktorhoz. Leginkább súlyos amnéziát kérnek a Teremtőtől OV-ra, hogy ne emlékezzen arra, ki is lopta el 1999-ben a 2 milliárdos kormánytartalékot. Szabó András és Tenke Sándor tették ezt társtettesként.
  Balla Péter mb. rektor nyilván a Szabadság téren ünnepel Hegedűsékkel. Most tesz szent fogadalmat sógorának és sógornőjének, hogy 2011-ben legalább annyit fog lopni a Jobbik javára, mint eddig.
  Mészáros Márton/István még ki se kászálódott ágyából a szilveszteri hagyományos nagy berúgás után. Ő nem fogadkozik: belőle az aljasságok és a bűncselekmények spontán folynak: ez az ő igazi természete.
  Debrecenig már el sem kívánunk látni. Csak abban bízunk, hogy nem kell sokáig látni és hallani Bölcskei Gusztávot, a spicli püspököt, akinek innen csak annyit üzenünk: VAN NORMA, A TÍZPARANCSOLAT!
  A baj azokkal van, akik nem követik: így egy Bölcskei Gusztáv nevű személlyel, aki lop, paráználkodik, hamis tanúságot tesz és másokat arra zsarol.
  Szóval a baj a Zsinat lelkészi elnökének NEM NORMAKÖVETŐ VISELKEDÉSÉVEL VAN.
  Meddig tűrjük még ezt a cinikus erkölcstelenséget, Testvérek?

  • ZsoltCsaba said

   január 1, 2011 at 11:24 de. OV emlékszik. Nem adott egy fillérrel sem többet Bölcskeinek, mint a szocik, hiába ment BG udvarló látogatásra OV-hoz. Egyedül az akkreditációt tudta nála kibulizni, azt is csak azért, mert az egyházi egyetemekre a színvonal nem vonatkozik, azok azt csinálnak, amit akarnak azért sajtpapírért, amit kibocsátanak.

 8. vidéki oktató said

  január 1, 2011 at 3:42 du. Azért abban nem vagyok olyan biztos, hogy elfogadják azt a Hoffman R. által benyújtott felsőoktatási törvénytervezetet, amelynek értelmében a felekezeti fenntartású egyetemekre nem vonatkozik a minősített oktatók aránya, a gazdasági és ellenőrzési rend.
  Hoffman R. sem marad sokáig a székében, nem tetszik ő se a Fidesznek, minden ostoba ötletelése 100 milliókat vinne el.
  Leváltják őt nagyon hamar, és a felekezeti egyetemeknek sem lesz etra elbírálás.

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Szegedi Egyetem botránya and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s