Breaking: Access disabled (A Jhnnsclvn blog hozzáférése akadályozott)

Kedves olvasók, követők és kommentelők!

A Para-poszt megjelenése óta a vezérlőpulthoz való hozzáférésünk akadozik. Dolgozunk a helyreállításon, de a blog által leleplezett személyek is dolgoznak az akadályozásunkon. Hatodik éve küzdünk itt a neten rehablitációnkért és a bűnösök leleplezéséért. Reméljük, folytatni tudjuk a munkánkat ugyanezen a webhelyen. Ha ez mégsem volna lehetséges, akkor költözünk. Még sok mondanivalónk van és főleg sok dokumentumunk, amiket publikálni szeretnénk.  A bűnügyekben és jogsértésekben érintett személyek mindent megtesznek, hogy az őket terhelő iratokat ne hozzuk nyilvánosságra. Hamis vádak alapján állandóan feljelentenek minket a szolgáltatónál, holott csak leleplezésüket szeretnék megakadályozni.

Kérjük, kövessenek bennünket továbbra is. Új webhelyet egyelőre nem adunk meg, mert ahogy társblogokat letiltatták, az új helyet is letiltanák. De kommentekben üzenünk, és a kulcsszavak alapján az új helyen is meg fognak találni bennünket, ha a költözésre rákényszerülnénk.

Mindenképpen folytatjuk!

Johannes

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

The small inquisitor (A kis inkvizítor)

The Small Inquisitor (A kis inkvizitor)

Posted by jhnnsclvn be november 11, 2014

A Wistmanwoodhoz imádkozó Balla

Szerzö: Abraksaz

Bemutatjuk a Dunamelléki Református Egyházkerület egyik püspökjelöltjét, Balla Pétert, a Károli Református Egyetem lelkészrektorát, aki igazi püspöki kvalitásokkal rendelkezik, bár ezekkel – érthetetlen módon – nem dicsekszik kampányában. Az ájtatosságtól csöpögő, szenteskedő maszk mögött egy elszánt középkori jezsuitsa inkvizítor, egy Savonarola-inkarnáció rejlik. Balla Péter kitartó a bosszúállásban, leleményes az üldözésben. Ha kell, lepaktál a titkosszolgálattal, iratokat hamisít, turkál mások személyes digitális adataiban, komuterében és személyes holmijaiban, és ha kutatóösztöne még ebben sem elégül ki, tiltott adatszerzésre bujtogat profi bűnözőket. Mindezt bizonyítja az a bűnlajstrom, amit egy ellene az elmúlt évben a Fővárosi Főügyészségre benyújtott pótmagánvád tartalmaz. Alapítványunk segítségével sikerült megszereznünk ezt az iratot, amit most közreadunk.

Igyekszünk kideríteni, mi lett az irat további sorsa, keletkezett-e az ügyben újabb irat, miért nem ültették még eddig a vádlottak padjára az iratban “vádlott”-nak nevezett Balla Pétert. Amennyiben sikerrel járunk, az új infókat is megosztjuk majd olvasóinkkal.

kisinkvizitor1

A kis inkvizitor

kisinkvizitor3kisinkvizitor4

Posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház | Tagged , | 1 Comment

Breaking news: Trial cancelled (Elmaradt a Wistmanwood tárgyalása)

Breaking news: Trial cancelled (Elmaradt a Wistmanwood tárgyalása)

Posted by jhnnsclvn – október 7, 2014

Lajtár, Balla őrangyala

A wistmanwoodos bankár-rokon: Kovács Barnabás

 

A Wistmanwood elleni per mai első tárgyalását a bíróság az utolsó pillanatban lefújta. Egyes tanúkat állítólag még a délelőtt folyamán telefonon értesítettek, másokat már csak a helyszínen.

Az okokról semmi biztosat nem sikerült megtudnunk. Híresztelések viszont vannak.

1. Az egyik informátor szerint Fodorné Magyar Krisztina vádlott és társa, Gellér Éva (akinek a nevét sikerült időközben kideríteni) egyidejű megbetegedése miatt maradt el a mai tárgyalás.

2. Egy másik informátor szerint az egyidejű megbetegedés kamu, valójában leszóltak valahonnan a IV. kerületi bíróságnak, hogy húzzák az időt, semmi esetre se a református egyház tisztújítási ciklusára essen egy olyan per, amelyben az egyik püspökjelölt, Balla Péter, vélelmezhető felbujtóként súlyosan érintett.

Fodorné Magyar Krisztina és Gellér Éva már négy éve meg vannak idézve egy munkaügyi perben is tanúnak, amelyben a Károli Református Egyetem az alperes, de alperes ügyvédjének, Nagy Gábor Lászlónak 4 kerek éven át nem sikerült őket a bíróságra elcipelnie. Ha a wistmanwoodos besurranó, kandikamerázó és poloskázó kémek a büntetőperben is képesek a bírósággal bújócskát játszani, akkor ehhez hathatós segítséget kaphatnak egy nagyon magas rangú ügyésztől.

Ezt támasztja alá a

3. híresztelés, mely szerint Kovács Barnabás károlis stratégiai igazgató egyszerűen megparancsolta Lajtár István legfőbb ügyész helyettesnek, hogy már perfektuálódott vádemelés után “állítsa le a büntetőpert” a Károli Egyetem két koronatanúja, a tiltott adatszerzéssel és magántitok kifürkészésével vádolt wistmanwoodos bűnözők ellen.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Impeachment of the Wistmanwood (Vádemelés a Wistmanwood ellen)

Impeachment of the Wistmanwood (Vádemelés a Wistmanwood ellen)

Posted by jhnnsclvn – október 5, 2014

Tiltott adatszerzés bűntette miatt a IV. kerületi Ügyészség vádat emelt Fodorné Magyar Krisztina és társa ellen. Úgy tudni, a Wistmanwood két alkalmazottja nem rendelkezett magánnyomozói engedéllyel, mint ahogy a nyírfás Földi László tulajdonában álló Wistmanwood nevű cég sem. Ráadásul a kémek a tiltott adatszerzéshez katonai hírszerő eszközöket használtak magánlakásban, ezért van a tanúk között – a Wistmanwood és a Károli néhány dolgozója mellett – a Magyar Honvédség egyik alkalmazottja is.

Egyelőre nincs szó a Wistmanwoodnak megbízást adó Balla Péter rektor és püspökjelölt meggyanúsításáról, noha Balla legalább az egyik károlis oktató elleni megbízásról kétségkívül tudott, sőt, a bűncselekményből származó anyagot bíróság előtt felhasználta, így felbujtóként és a bűncselekményből hasznot húzóként is a vádlottak padján lenne a helye.

wistmanwoodos Balla Péter

Ww_bunugy_idezes

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Putsch in the Calvinist Church (Megpuccsolták a tiszántúli püspökjelöltet)

Putsch in the Calvinist Church (Megpuccsolták a tiszántúli püspökjelöltet)

Posted by karoligaspar – október 4, 2014

putyini helycserés támadás

 

Fekete-Medvegyev

Czapp József lelkipásztor

Szerző: Tiszántúli atyafi

 

Diktatórikus eszközökkel döntöttek a Tiszántúlon a püspöki jelölés dolgában. Dr. Fekete Károly lesz a püspökjelölt, akik pedig Vad Zsigmondot szerették volna a püspöki székben, most nézegethetnek vagy panaszkodhatnak. De még ennél is rosszabb a helyzet: Bölcskei sem vonul félre, hanem tovább folytatja gazemberkedését, ezúttal nem a püspöki, hanem a rektori székben. Magyarán nem történik más, csak alkalmazzák a putyini-medvegyevi formulát: Fekete és Bölcskei helyet cserélnek. Az is világos már, miért kellett nemrég olyan hirtelen, “svarcban” megváltoztatni a püspökválasztási törvényeket úgy, hogy ne csak gyülekezeti lelkipásztort lehessen megválasztani, hanem “lelkészi jellegű” docenseket, professzorokat is. Ez a törvény, a lex Fekete teszi lehetővé Fekete megválasztását.

http://nol.hu/belfold/boritott-a-lelkesz-lezsiroztak-a-debreceni-puspokvalasztast-1490327

Czapp József lelkipásztor, Bölcskei egykori Mikepércsre száműzött titkára, a Bölcskei által kihasznált és megalázott Czapp Enikő édestestvére, azonban nem hagyja annyiban, leleplezi a háttérpaktumot, méghozzá a Népszabadságban. Világosan megmondja: nem hajlandó falazni ehhez az alávaló komplotthoz, a választók semmibe vételéhez, a püspöki hely “lezsírozásához”, ahogy ő nevezi.

Persze a lex Fekete nemcsak Feketének kedvez, hanem a többi, hasonló helyzetű ambíciózus figurának is. Balla Péternek, a Károli érdemtelen rektorának például, aki Bölcskei és Tarr biztatásában hirtelen szintén a Teremtő szavát vélte meghallani, hogy ő legyen a Duna-mellék püspöke. A Bölcskei-Balla paktum Szabó István jelenlegi püspök kigolyózására szolgál. Balla mögött áll az egész Hegedűs klán Takaróstul, valamint a fél Jobbik, már aki nem táltoshitű.

De jól jöhet ez az átabotában megfogalmazott törvény a becsvágyó Köntösnek is a Dunántúlon. Elvégre neki,  a lovagkereszttel kitüntetett  vaszari szkinhednek gyülekezete nincs, ha felmerészkedik a szószékre, egyik hibát a másik után követi el. Egy nagyon komoly tudományos munkát végző közösség élén áll, n. b. majd mind katolikusok, ezeknek munkájához mit sem ért, ezt álfilozófiai nyelvezettel próbálja leplezni, és közben püspökségről ábrándozik.

Minden nagyrabecsülésünk Czapp nagytiszteletű úrnak, aki már korábban is nyilvánosan kemény kritikát gyakorolt az egyházvezetéssel szemben, és aki most is le merte rántani a leplet erről a gyalázatos összeesküvésről. Aki még nem feledkezett meg a presbiteri, alulról építkező egyház több évszázados hagyományáról. Arról a hagyományról, amit éppen most akar sárba tiporni a politikailag irányított egyházvezetés. Bölcskei nemcsak Orbántól tanult – agresszivitást, a pénz iránti mohóságot -, hanem a volt szovjet despotáktól és utódjuktól, Putyintól is. Attól a diktátortól, aki maga mellé vette a báb Medvegyevet, aztán cserélgeti vele a helyet. Hol ő uralkodik, hol ő uralkodik. Ezt a posztszovjet módszert leplezte le aszókimondó és gerinces Czapp József mikepércsi lelkipásztor.

Czapp Józsefnek igaza van: nincs béke az egyházban. És nem is lesz addig, míg az egyházvezetés meg nem tér a krisztusi, kálvini alapokhoz. Vagy amíg el nem zavarjuk őket mind a pusztába, oda ahova valók.

Posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház | Tagged , | 1 Comment

Three nominations and one fuckup (Három kinevezés és egy bukta)

Three nominations and one fuckup (Három kinevezés és egy bukta)

Posted by karoligaspar – október 2, 2014

Navracsics Judit prof

Kulcsár-Szabó Zoltán prof

Domokos Andrea prof

Szerző: Vidéki kolléga

Szeptember 17-én Balog Zoltán EMMI miniszter egyetemi tanári kinevezéseket adott át.

Ennek kapcsán elmondta, hogy “egyetemi tanárnak lenni közügy.  Az egyetemi tanárok a közjó részei, ami közfelelősséggel is jár. A közfelelősség azt jelenti, hogy el kell fogadni a közösség, a köz felől érkező kontrollt.” Amiből világosan kiderül, hogy Balognak fogalma sincs, mi is az a közjó (bonum commune). Kénytelen vagyok a közjó definícióját a Katolikus Lexikonból idézni, református ugyanis nincsen, ami természetes, hiszen a református “elit”, amit Balog ebben a beszédében is sokat emleget, agyilag zokni, legeklatánsabb példa erre a miniszter maga. A közjó korrekt definíciója: “anyagi és szellemi javak és lehetőségek összessége, amelyek szükségesek a közösség tagjai számára, hogy a boldogulásukon szabadon és hathatósan munkálkodhassanak, de előállításukra önmagukban, egyénenként nem képesek”.

Amiből világosan kiderül, hogy a KÖZJÓ része NEM LEHET EMBER, legfeljebb ez ember által létrehozott szellemi termék. A “közfelelősség” pedig Balog úr szellemi apportja, hiszen hapax legomenonként az ő alkoholtól megihletett agyából pattant ki. De értjük mi, mit akar Balog úr mondani: az lesz egyetemi tanár, aki nekünk, a Fidesznek tetszik. Ahogy Czunyiné, az új köznevetési, akarom mondani köznevelési államtitkár, akinek sikerült megdönteni azt a megalapozatlan feltételezést, hogy egy nagy kurvának valamelyest is vonzó külsejűnek kell lennie. Nos, mostantól kezdve nemcsak Balog és Czunyiné a nemzetstratégia része, hanem a frissen kinevezett egyetemi tanárok is.

Bizonyosan vannak nagy tudású, tisztességes emberek is a kinevezettek között, akik undorral szorították meg Balog mellső végtagját. Mi most három olyanra térünk ki, akik garantáltan nem lennének professzorok egy normális, nem fideszes országban. Ladies first, kezdjük tehát

Navracsics Judittal. Ő Navracsics Tibor elvtárs lánya és Navracsics Tibor úr nővére, papája Veszprém Megyei Tanács elnökhelyettese volt az átkosban, a gyilkos Pap János idejében, öccsét pedig nem kell bemutatni, a Fidesz egyik csodafegyvere, most éppen a brüsszeli bürokraták ellen vetik be (már, ha megszavazzák, mert európai népszerűsége a kolorádóbogár szintjén van). Gorombáskodik, hazudozik, mintha itthon lenne.

Judit pályáját a Lovassy Gimnáziumban kezdte, itt volt Mesterházy Attila orosztanára és osztályfőnöke, aztán átkerült a Veszprémi Egyetem frissen gründolt tanárképző karára, amely az orosztanárok átképzésére alakult. Judit itt lett a híresen korrupt és tudatlan Lengyel Zsolt szeretője, később a helyettese, még később az utódja. Miután az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék érdeklődés hiányában gyakorlatilag megszűnt, összevonták a szintén gyengén álló Magyar Nyelvészeti Tanszékkel, és kinevezték vezetőjéül Navracsics Juditot. Neki ugyan magyar szakos VÉGZETTSÉGE NINCSEN, de ez nem hátrány, lásd Fóris Ágota karrierjét a Károlin.  Ez a képzés is a megszűnés határára került, Navracsics tudatlansága és pökhendi modora a maradék hallgatókat is elriasztotta, jelenleg az alapképzésben hét (!!!) elsőéves van, mesterképzés nem is indult.

Az újabban már Pannon Egyetemnek nevezett intézmény tanárképző karát is a megszűnés fenyegeti, HÁROM DOKTORI ISKOLA BUKOTT BE, mondani sem kell, mindhárom Navracsics professzor asszony áldásos működésének következtében. Most éppen gründolnak egy újat, de már nem is próbálkoznak a helyi hülyékkel, hanem három holland professzor részvételével, őket már MEGVETTÉK jó pénzen. A hollandusok nem látogatnak ugyan a Séd partjára, de egy magyar professzori fizetésért kegyesen adják a nevüket. Itthon pedig tartja a frontot Navracsics professzor asszony a híres tudásával és pedagógiai éthoszt sugárzó modorával.

A másik női kegyenc a károlis Trencsényiné Domokos Andrea. Az ő pályafutásáról a blog régi olvasói elég sokat tudnak. Kinevezésének okairól és körülményeiről részletes tudósítást olvashatnak ebben a posztban illetve érintőlegesen a legutóbbiban.

És végül a trónörökös, Kulcsár-Szabó Zoltán,  Kulcsár-Szabó Ernőnek, az irodalomtudomány önjelölt pápájának és egyúttal a MAB professzorcsináló bizottsága elnökének első házasságából származó fia. Ernő pápa dinasztiát épít, s ebben hűséges és közpénzből jól megfizetett udvaroncai vannak segítségére illetve egy beújított ifjú feleség. KSZE vazallusainak hálózata beszövi a saját egyetemén, az ELTÉ-n kívül a Károlit és a Szegedi Tudományegyemet is. Így került doktorálásra kétszer is Mészáros Márton – KSZE menyének, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnesnek a szeretője – egyszer a Károlin, aztán a SZTE-n. Páljóska intézte ezt Szegeden, akárcsak a MÉG-MENY, Hansági habilitálását. A kialkudott vérdíjat – az akadémikusságot – Páljóska mégsem kapta meg, mert a Mészáros-ügyben végrehajtott okirathamisításai az utolsó pillanatban nyilvánosságra kerültek. A dinasztiaépítésnek az első számú trónörökösi ágon egyetlen akadálya van – Hansági Ágnes meddősége. Nagyon úgy néz ki, ifj. KSZ követi apja példáját ebben is, már kinézett magának egy dinasztikus szempontból is sokat ígérő bögyös-faros célszemélyt, a viszony jogi perfektuálására azonban nem került még sor. Ez persze a lényegen nem változtat: a rossz külsejű, öreg, terméketlen, tehetségtelen, akarnok és intrikus Hanságit mind a Károli, mind a Kulcsár-Szabó család ejtette. Ezt bizonyítja, hogy az ő professzori kinevezésére ezúttal sem került sor. Ennek persze a Kulcsár-fiú tőle való elhidegülésén kívül az is oka lehet, hogy a Szegeden lezsírozott habilitáció összes papírján virító Páljóska-aláírás manapság nemcsak nem divatos, hanem kifejezett blamázs. Hogy is hitelesíthetne egy egyetemi jogi aktust egy okirathamisításon kapott rektorhelyettes?

Balog EMMI miniszter és Hold utcai lelkész beszédében az egyetemi tanárok felelősségét emlegette a felsőoktatás sorsának alakításában. Ez a három személy a maga morális és intellektuális hitványságával biztos garancia a magyar felsőoktatás pokolra szállására. Még az a szerencse, hogy a negyedik önjelölt, azaz Kulcsár-Szabó-HansÁgi idén is elbukfencezett, különben szabadesésben már be is zuhantunk volna a pokol valamelyik bugyrába. A Hansági-ballaszt nélkül szerencsére kicsit lassabban ereszkedünk…

Posted in ELTE, Károli Gáspár Református Egyetem | Tagged , , , | Leave a comment

Comparative victimology (Összehasonlító áldozattan)

Comparative victimology (Összehasonlító áldozattan)

Posted by jhnnsclvn – szeptember 26, 2014

Lajtár István legfőbb ügyész-helyettes

Kovács Barnabás bábjai: Antalóczy és Domokos

Az alábbi szöveg hozzászólásként érkezett. Önálló posztként közöljük, mert csattanós választ ad a legszorgalmasabb hozzászólónknak, No parának, aki úgy látszik, nincs tisztában sem a károkozás, sem az “áldozat” fogalmával. Para noooormális??? egy szemléletes példán elmagyarázza neki, mi a különbség a Károli Református Egyetem és a Johannesblog ún. “áldozatai” között. A blog ún. “áldozatai”, amellett, hogy egyől egyig rászolgáltak itteni szereplésükre, vígan élik az életüket, vezető állásokat töltenek be, néha több munkahelyen is, dúskálnak a zsében. Míg az egyetem áldozatainak kálváriája nem ér véget a kirúgásukkal, esztelen gyűlölettel és olthatatlan bosszúszomjjal üldözik őket a magukat keresztyénnek nevező palástos ördögök. – A szerk.

Szerző: Para noooormális???

Mivel úgy látom, hogy No Para nagyon aggódik Johannes blogjának “áldozatai” miatt, nagyon röviden összehasonlítanám Johannes egyik “áldozatát” Kovács Barnaby egyik áldozatával.

Tudjuk Johannes egyik “áldozata” volt Domokos Andrea. A blog rendszeres olvasóinak nem kell részleteznem, hogy ő mit művelt az ÁJK-n azután, hogy dékán lett. Röviddel azt követően, hogy Domokost kirúgták, munkát kapott az ország egy másik jogi karán. Miután távozott a Károliról, nem indítottak ellene hajtóvadászatot, nem rúgatták ki több munkahelyéről is, hagyták, hogy elmenjen és a blogon sem írtak róla több cikket, sőt kérésére a régieket is kimoderálták. Domokosnak megvolt az esélye és a lehetősége arra, hogy egy új helyen teljesen új életet kezdjen és tisztességes módon felépítse a szakmai, tudományos karrierjét. Senki nem akadályozta őt ebben. Domokos azonban visszakönyörögte magát Lajtáron keresztül a Károlira, ahol Barnaby egyetemi tanárt csinált belőle annak ellenére, hogy a MAB kétszer is alkalmatlannak találta.

Barnaby egyik áldozata Kapa Mátyás volt, akinek voltak hibái, de fiatal kora ellenére a legjobb tudásához mérten, tisztességesen vezette a jogi kart egészen a kirúgásáig. Tudjuk azt is, hogy Domokossal ellentétben őt nem azért rúgták ki, mert már Barnaby sem bírta elviselni, hanem azért, mert igen kényes pénzügyi kérdéseket tett fel az egyetem vezetésének. Kapát – Domokossal ellentétben – a kirúgása után is üldözték, több munkahelyéről is kirúgatták, megpróbálták teljesen ellehetetleníteni, szakmai karrierjét ketté törni. Senki nem rehabilitálta őt a mai napig, egy nyomorult bocsánat kérést sem kapott, és a Károli közelébe sem mehet. (Nem mintha akarna.) Kapa nem kapott egyetemi tanári kinevezést és hozzá évi 4 milliós fizetést, örül, ha meg tud élni az ügyvédi munkájából.

Látod No Para, nagyjából ez a különbség Johannes áldozatai és Barnaby áldozatai között.

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címke: , | Szerkesztés | 76 Comments »

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment